Epoca Neamurilor

O Epocă înseamnă o perioadă de timp a unui domeniu de activitate,sau perioadă în dezvoltarea Istoriei sau totalitatea persoanelor care trăiesc în aceași perioadă de timp sau care aparțin aceleiași Generați,totalitatea Evenimentelor,acțiunilor,situaților...etc,Un interval de timp.Deci in mare,cam aceasta inseamnă ”Epocă”.Orice Epocă are un Început și un sfârșit,si dacă o Epocă a fost începută de un Om,sfârșitul va fi terminat tot de un om,O Epocă care începe într-un mod nu o poate sfârși diferit,ea trebuie să se sfârșească în același mod cum ea a început.Epoca Neamurilor,noi știm căci Petru a început Epoca Neamuriilor , o dată cu Coborârea Duhului peste un acel Popor care îl aștepta,adică peste cei 120 de persoane.Când Isus inainte de Ridicare la cer,a dat Promisiunea celor 11 Apostoli ”căci ei nu după mult timp vor fi Botezati cu Duhul`` (Fapt.Apostolilor 1.5),si cei 11 au adunat pe Restul la Un Loc unde să dobândească același Duh care sa coborât din Cer,si acolo cei 120 de Persoane au Dobândit același fel de Duh,si Timpul din acel Moment a fost ÎNCEPUTUL EPOCII NEAMURIILOR,sau EREI NEAMURIILOR.Dovada că a fost Începutul Erei Neamurilor este că Noi azi după 2000 de ani,incă mai stăm pe aceași Descoperire din acea vreme fiindcă Botezăm în Același Mod cum ei au botezat,si nu avem un alt Botez care să fie mai devreme decât acela pe care Petru la Dat Biserici,unde să zicem că Inceputul a fost mai in spate de Predica lui Petru,nu,nu avem,deci Începutul erei Neamurilor a început de la Predica lui Petru din Faptele Apostolilor 2.38.Unde vreau să ajung?Vreau mai exact să arăt cum că Astăzi avem printre noi unele duhuri care zic că:Epoca Biserici sa Terminat in 1977!Un Altul că Noi numai suntem în Epoca laodiceea!(Atunci să arate in care Epocă,că nu sunt numai 7),un altul că Epoca Laodiceea mai este,si uite așa Creștinul este tot încurcat,UN BABEL Spiritual.Așa că trebuie să existe un răspuns la orice Intrebare Scripturală.Acum Intrebarea ar fi este Epoca Biserici Terminată sau Epoca Neamuriilor,DA sau NU?Epoca Neamuriilor a inceput cum am zis din Faptele Apostolilor 2.38,acolo este Cheia de Deschidere,când Petru a început să vorbească prin Duhul,vorbirea lui a deschis Ușa Neamurilor,o Ușă de intrare,o ușă de Har,lor (Evreilor) si nouă neamuriilor,dar ei au respinso și așa ea a venit la noi.Acum UȘA aceea trebuia să fie Deschisă timp de 7 EPOCII ale Biserici,timp de 7 Epocii ale Biserici trebuia să stea Deschisă,până Când Domnul Însuși avea să o Închidă.Epoca Neamuriilor este formată din cele 7 Epoci ale Biserici,si Anume EFES,SMIRNA,PERGAM,TIATIRA,SARDIS,FILADELFIA ȘI LAODICEEA,aceste 7 Epoci formează INTREAGA EPOCĂ A NEAMURIILOR,si atâta timp cât una dintre Epoci este în MANIFESTARE,HARUL mai există,EPOCA NEAMURIILOR este in manifestare și UȘA ÎNCĂ MAI ESTE DESCHISĂ.Ușa Neamurilor (Harului)nu poate fi inchisă sau terminată care este același lucru decât după ce toate Epociile din cele 7 sau consumat (același lucru vb si Fr Branham în Peceți),când Epociile sunt Consumate COMPLET și timp numai este,atunci este Vremea Când Cartea este luată de MIEL si inmânată Îngerului,dar la acea VREME HARUL este GATA,Mijlocirea este pe Cale de a se TERMINA,numai există 50 de ani după,sau 10 ani după Darea Cărți,ci HARUL este doar pentru câțiva ani,o lucrare scurtă va inconjura pământul in acea vreme.Și eu cred că noi suntem la acea vreme.Epoca Laodiceea este încă în Manifestare,pentru că noi trăim în a 7 Epocă,a 7 Vreme,a 7 manifestare a Bisericii,trăim TIMPUL SFÂRȘITULUI!Dar care Sfârșit?Sfârșitul EREI NEAMURILOR,în care Neamurile vor mai Prospera Duhovnicește,nu este Sfârșitul Lumi,nu nu si nu si nu!!Nu are nici o treabă una cu Cealaltă,incurcăm lucrurile așa,ci este un Sfârșit de TIMP în care HRISTOS va mai acorda HAR vreunui Om care va veni la El,Când Jertfa numai este acolo Sus,noi numai avem cum să ne întoarcem la El,căci intoarcerea el o produce în Viața noastră,si El nu ne mai poate vedea dacă jertfa numai este acolo să mijlocească pentru noi.Multe duhuri declară că Epoca Biserici este oarbă,nenorocită mizerabilă goală si ticăloasă.Acum eu vreau să adaug ceva,Pavel ne*a scris așa in Galateni 1.8:Chiar dacă noi înșine sau un Înger din Cer ar veni să vă Propovăduiască o Evanghelie deosebită de acea pe care vam propovăduito noi,să fie anatema.Deci ce este Scris în BIBLIE trebuie să fie Infailibil,orice altă Interpretare dată si nu este Scripturală,NU O LUĂM.De ce am ajuns aici,pentru că se predică cum că Epoca Biserici este OARBĂ,GOALĂ,NENOROCITĂ,MIZERABILĂ SI TICĂLOASĂ,acum eu vă zic că-ci este Greșit Interpretat.Dacă mergeti in Cartea Apocalipsei,Scrisorile trimise de Domnul nu sunt adresate BISERICILOR,ci ÎNGERULUI DIN ACEA BISERICĂ,această denotă că Fiecare Biserică are un MESAGER.Dacă era Scrisoarea trimisă Unei Biserici,atunci toți trebuia să ne identificăm cu același Verset,toți trebuia să fim la fel,identici in vorbire,toți același fel de purtare,dar nu este așa,pentru căci cu siguranță sunt unii care sunt predați în totul Domnului sunt alți care sunt mai puțin dedati Domnului si alți care mai puțin,dar asta nu face ca toți să fim NENOROCIȚI,GOI SI MIZERABILI,Neamuriile sunt Mântuite Individual,adică fiecare OM în PARTE,nu un Grup,mântuirea nu a mers la un GRUP ci la o PERSOANĂ aleasă de Domnul.Scrisorile cum am zis sunt scrise Personal Mesagerului din acea Biserică Manifestată,când o Biserică stă pe o Temelie a unui ALT MESAGER,in acea Biserică se naște un MESAGER Sămânță care trebuie să se manifeste si scrisoarea este trimisă acelui Mesager din Interiorul Epoci sau Biserici.Intotdeauna când un Mesager vine pe scenă,mesajul lui deschide o Ușă Celuilalt Mesager care urmează să vină,aceasta a fost Intotdeauna,cum Moise a deschis Ușa lui Ioșua,Ioșua la Judecători,Judecători la Regi,Regi la Profeți,si Profeți la Manifestarea Fiului Lui Dumnezeu,si Fiul Lui Dumnezeu la Duhul de Sus,adică la Cel Etern.Este intotdeauna o continuitate mesageră,dar aceasta nu este prin descendență Umană ci prin Alegerea Lui Dumnezeu.Dumnezeu a ales Omul înainte de a fi făcută Lumea,si Cuvântul Lui vine la acea Persoană,si Persoana se identifică cu Cuvântul primit pentru acea vreme.Dumnezeu nu a ales Cuvântul,el a ales Omul la care să vină Cuvântul,Cuvântul nu este Ales,Cuvântul este doar o continuitate a Descoperiri Sale.Dumneze nu își poate alege Cuvântul pentru SLujbă,Cuvântul este Însuși Slujba Lui,dar El alege un Trup unde să își poată manifesta Slujba Sa,aceasta a fost de fiecare dată si in fiecare generație.

 

1977 Sfârșitul Epocii Laodiceene

Nu,nu este Sfârșitul,căci dacă ar fi fost Sfârșitul în 1977,eu am fost chemat în 2014,un altul in 1990,altul 1980,acum mă întreb prin Ce Duh am fost Chemați?Si dacă ziceți că Hristos a fost Jos in tot acest timp din 1963 sunteți GREȘIȚI,de ce?Pentru că MIJLOCIREA este în FATA TATĂLUI,si unde este Tatăl,În Ceruri,pentru că acolo stă Satan să ne pârască pe toți aceia care am păcătuit,in timpul pribegiei noastre pe acest pământ.Mie nu poate să vină cineva să imi zică căci de la Chemare sa de către Hristos si până azi el nu a mai păcătuit,eu vă spun că in fiecare minut păcătuim,dar Mielul care stă sus să Verse Sânge pentru noi constant, ne iartă constant pentru fiecare Păcat comis,indiferent de ceea ce am făcut fără Voie,dar dacă El numai este Sus ca Jertfă de Ispășire,nu numai mijlocirea pentru păcatul nostru El nu o mai poate face,dar nici măcar chemarea noastră nu a fost prin El,mielul Lui Dumnezeu.Căci Tatăl nea chemat PRIN HAR,si cine este HARUL,Isus Hristos este HARUL la ora actuală.Mă intreb oare acei care zic că Numai este Har,de ce mai Botezați,vedeți cum singuri va loviți,asta denotă că nu știți ce vorbiți.Căci dacă Har numai este Botezul numai are nici un Efect,la fel cum nici Tăierea Imprejur numai are nici un Efect pentru iudei.Atunci ma Reîntreb,de ce mai botezați??

 

Epoca Laodiceea este Încă în Manifestare

 

Da,ea mai este,Epoca Laodiceea incă mai este in Manifestare,si aceasta inseamnă că Harul mai este sus,mijlocind pentru acei care:Fac Botezul in Numele Domnului Isus Hristos,sau mai exact se supun Mesajului Mesagerului (WMB).

 

”Numai suntem in Epoca Laodiceea ci în afara ei”

 

Acest cuvânt il auzim în fiecare Biserică de la Mesajul Evanghelistului WMB,dar nu are fundament.Ei zic dar nu stiu ce zic,ei vorbesc dar nu stiu ce vorbesc ei predică dar nici ei nu înțeleg.Clar,noi știm că sunt numai 7 Epoci ale Neamuriilor,altă EPOCĂ nu există decât o Epocă in care Iudei vor fi chemați,eu o Numesc Epoca Celor 144.000,dar la acel timp Biserica Merge in Necaz,Mireasa se ridică sus,si Satan coboară jos.Acum ma intreb in ce Epocă sunt aceia care zic că ei numai sunt în Laodiceea?Vă zic eu acum,Inainte de începerea Epocii Laodiceene,când Mesagerul WMB a fost pe scenă,acolo a fost o UȘĂ DESCHISĂ,Putem vedea scris Scrisoarea către Ingerul din Biserica FILADELFIEI care este WMB,lui i se Deschide o Ușă,si o Ușă este un CUVÂNT,Deci el este acela care a primit o UȘĂ deschisă,si toți aceia care intră pe acea Ușă vor avea aceleași așteptări ca și mesagerul lor,si noi știm că Mesajul lui WMB este acea UȘĂ Deschisă inainte de Venirea Domnului.Doar prin Mesajul lui WMB se putea intra pe Ușă,un alt mesaj este o ușă dar către Necazul cel mare.Acum toți aceia care au intrat pe acea UȘĂ care este Deschisă între Filadelfia și Laodiceea,vor primi o Vizită,a cui?A Domnului.La Ușa cui va Bate Domnul,?La cele Denominaționale sau la UȘA care El însuși a deschiso Biserici,la UȘA Lui vine El,si ce este profețit că se va intâmpla?VA FI SCOS AFARĂ.Multi predică că El va merge la ușa Denominațională,acest lucru nu este posibil,pentru că denominațiunile nu il cunosc in forma Cuvântului ca El să poată merge la ele,El va merge la acei care îi cunosc Cuvântul,si cine sunt aceia care au primit Cuvântul?Cei de la Mesaj,Mesajul este Cuvântul Domnului trimis Biserici,prin Cine?Prin Profetul Său,William Branham.Deci in ce Epocă sunt cei de la Mesaj?Intradevăr că Laodiceea merge in Necazul cel Mare,dar uni dintre ei vor fi Imbrăcați întro Haină,si nu orice Haină ci Haine Mielului,si ei vor trece Biruitori,dar cei de la Mesajul lui WMB sunt intre Laodiceea si Filadelfia așteptând Judecata,si ei sunt acum În VĂZDUH (în Duhul),deci nu sunt nici în Laodiceea nici în Filadelfia.Ei sunt în Cuvânt,așteptând Duhul să vină să îi ia,si Duhul este acel Duh din Apocalipsa 3.14,10.7,si multe alte promisiuni.