O singură Descoperire!

Descoperi sau revela este unul și același Cuvânt.Dex s-ar traduce a da la o Parte,a lumina ce este în Întuneric,a dezveli,a face cunoscut ce era ascuns,a arăta ceva ce nu era vizibil,a scoate din invizibil si a face Vizibil (Hristos),a da la o Parte ceea ce era Învelit.Deci c-am așa s-ar traduce Descoperire.Acum in lumea în care noi trăim sunt mai multe Descoperiri,si anume,Avionul a fost o Descoperire,Lumina de care noi ne folosim (Becul) a fost o descoperire,America pentru o Europa a fost o Descoperire,si fel si fel de lucruri,toate acesta sunt numite Descoperiri,fie ele ștințifice fie ele naturale,ele toate sunt Descoperiri.Acum dacă mergem la Avion si zicem că a fost Descoperit,trebuie să ne uităm mai adânc,si anume că Avionul era deja acolo,dar încă nu era Nimeni să-l Monteze,nu era nimeni care săl Adune impreună si săl Numească Avion.Toate elementele necesare avionului erau acolo deja,doar că,așa cum am zis,era necesară o mână de om care săl adune impreună si săl facă Avion.Acum primul om care a proiectat un avion a fost din câte știm,Frați Wright.Acum frați aceștia au avut acest Gând de face ceva cu care să zboare,si când acest gând la lovit pe unul dintre ei,celălalt a răspuns indeacord cu acesta.Si amândoi sau pus la treabă.Acum când Gândul a venit la Frati Wright,acel gând nu este gândul omului de a face ceva ce este peste Gândirea lui.Omul nu avea de unde să gândească asemenea lucruri.Dar e ceva în spate care lucrează Viu și Adevărat,care îl inspiră pe Om de a face lucruri nelimitate.La aceea vreme a anilor 1800 să construiești un Avion era nebunie pentru Omenire,deci era ceva peste limita de Gândire.Si atunci nu pot să mă gândesc decât că-ci gândul care ia Lovit pe frați Wright este de fapt Gândul Dumnezeiri.Este un Gând Viu,nu este ceva Mort.Care este diferența intre gânduri Vii și cele moarte,gândurile moarte nu au putere de Descoperire,nu au vedere spirituală,decât personificare,morți fac ce văd la cei vii.Dar Gândurile Vii aduc lucruri Vii în Existență,lumea a continuat până in aceste zile din Pricina tuturor gândurilor Vii pe care Dumnezeu le-a lucrat cu Adam.Adam a avut toate aceste lucruri în vedere,Adam cunoștea timpul perfect când ele trebuiau Revelate,Adam cunoștea materia din care veneau proiectate,Adam știa căci el va Descoperi Telefonul cu fir si fără Fir,Adam știa toate aceste lucruri,pentru că toate aceste lucruri erau Puse în el.Dar din pricina Căderi,lucrarea a continuat în Copii lui,si anume noi toți de pe pământ care am Descoperit aceste lucruri trebuie să știm că toate aceste sunt mai exact Atributele lui Adam care se exprimă acum.Este Adam in manifestare lucrând prin copii lui.Acest Adam încă mai lucrează azi,chiar dacă el a murit si noi suntem morți,totuși a mai rămas ceva în noi,acea Suflare,care se va stinge o dată cu darea unei alte Suflări. (O cincizecime Spirituală).Mai exact toate aceste descoperiri,ne descopereau căci există cineva în spatele a tuturor lucrurilor.De fiecare dată când vedeam ceva Ieșit pe scenă,cum a fost o Rachetă mai exact,Acolo în aceea era un MESAJ ascuns,subliminal,pus de Dumnezeu.Când am văzut prima dată un Telefon Celular,acolo a fost expus un alt Mesaj pus de Dumnezeu,din care noi trebuia să luăm inspirația.Dar toate aceste Creați sau descoperiri,ne ducea Către Cineva,si de fiecare dată Acel Cineva trebuia Lăudat,dar din păcate intotdeaun Omul este ridicat în slăvi si nu Creatorul.Pentru că orice descoperitor al vreunui lucru trebuie să știe căci Gândul pe care la avut de a Revela ceva,nu a fost gândul său propriu ci Gândul al Aceluia care a pus SUFLARE în Noi.Pentru că noi fără de acea Suflare nici nu am fi existat.Suflarea pe care El nea dato este tocmai ceea ce Noi Facem.Si atunci cui trebuie săi mulțumim,Aceluia care nea Suflat Suflare de Viață.Acum în Mare am înțeles ce sunt toate aceste Descoperiri.Acum în decursul Anilor de la cădere,Acel ce nea dat această Suflare,pe care noi nu lam mai putut simți sau vedea,a lucrat în Continuare descoperindu-se pe Sine,doar că noi cum am zis nu am mai avut ochi să-l vedem,aceea nea scos nouă Necredința, acei ochi spirituali. Așa că Dumnezeu a avut intotdeauna 3 Generați,Credincios, Credinciosul prefăcut si Necredinciosul sau Sam Ham si Lafet din care ne Tragem cu toți,Sau Iudeul,Samariteanul si Neamuriile.Sau Alesul Lui,Poporul Lui si națiunile Lui.Alesul este acela care mai exact este ca și El pe pământ,Poporul este acela care îl reprezintă pe El ca Mijlocitor sau preot,si Națiunile sunt aceia care îl laudă pe El (Psalmul 117,ne zice Totul).Alesul este Regele sau Domnitorul,Poporul sunt Preoți și Națiunile sunt Biserica.Așa că în toate timpurile Domnul a lucrat cu Un Ales pe Pământ,Nu DOI,UNUL SINGUR în fiecare Generație,NICIODATĂ nu au fost doi,Mare Grijă.A Lucrat cu un Popor,Ex Evrei.Si a lucrat si cu Națiunile dar sub o altă formă.Cu Alesul Lui EL și-a Manifestat Cuvântul (Vai de aceia care se leagă de aceștia,egal cât de păcătoși sunt,o dată ce Domnul ia Ales,ei rămân Aleși)Alesul Lui niciodată nu la interesat decât Cuvântul Domnului,Alesul a luat Toiagul în Mână (Model al Cuvântului)si sa dus În Numele Domnului,știind că el este Pus Cap al Poporului.Poporul Lui este acela care il reprezintă pe El ( ca un Martor),atunci când Alesul vorbește,poporul știe că Acela care Vorbește este în Numele Domnului Venit si vb in Numele Domnului,atunci Poporul nu face decât AMINUIE ce Alesul vorbește.Mai exact Alesul zice așa si așa si Poporul zice AMIN.Alesul este Modelul Păstorului si Poporul sunt acei Evangheliști,acele Oi care se supun Alesului.Poporul este acela care îl slujește pe Domnul,in orice timp si in orice vreme,acesta este scopul Poporului de al Servi pe Domnul în Orice vreme.Acesta a fost Scopul si va fi scopul Poporului Lui.Națiunile sunt folosite într-un alt mod,Națiunile sunt Lauda Domnului (Psalmul 117),Domnul a folosit Națiunile pentru a descoperi unele lucrurili afară.A face lucrurile vizibile care sunt deja in Văzduh,dar încăNedescoperite,si Neamurile prin Înțelepciunea dată de Dumnezeu descoperă lucrurile care sunt în Văzduh.Orice descoperitor dintre Națiuni a văzut lucrurile descoperite în Imaginație,si aceea era Insuflețită e Domnul,si omul dintre Națiuni,aduce aceea in Manifestare.Uitați-vă in VTestament dacă puteți vedea O Dată ca Israel să Construiască ceva,sau să descopere lucruri Mărețe.Niciodată nu veți găsi,Pentru că ei au fost folosiți pentru Templul,ei au fost folosiți pentru slujirea în Templul,ei nu au fost folosiți pentru a Crea ceva,nu nu,sau descoperi lucruri nefolositoarea templului de Slujire.Doar Națiunile,atât.Dacă ne uităm mai clar putem vedea că Filisteni sau Amoniți sau alte Națiuni ca cele Egiptene aveau Car si Care de Fier,aveau Arme mai puternice decât Israel.Dar Israel avea o altă Armă,si aceea Era Numele Domnului.Niciodată Domnul nu ia spus Poporului Israel fă*ți o armă așa și așa,ci ia zis Dute cu Puterea care este in tine.Puterea era deja in Israel,doar că trebuia folosită.Intotdeauna Națiunile au avut MegaConstrucți,au avut mașinări,ei erau deasupra Alesului si deasupra Poporului Domnului,ei aveau mâncare bună,ei aveau o Viață Ușoară,Armate Puternice.Pe când Alesul si poporul erau si sunt sărace in Natural pe lângă Națiuni,pentru Ales si poporul Domnului Domnul este Moștenirea și toată Bogăție,în Domnul este mâncarea și toată desfătarea,pe când Națiunile se desfată si se incred în Mâinile lor.Acum vreau să intru în titlul O SINGURĂ Descoperire.Ce înseamnă o Singură descoperire?Cum am zis Domnul a folosit pe Alesul Lui,Poporul Lui si Națiunile Lui,si El trebuia să lucreze întrun Mod în care El să se poată descoperi din PLIN după ce El își manifestă atributele Lui in toți.Si El șia manifestat Atributele In Ales,ca Dumnezeu,în Popor ca Preot,si in Națiuni ca Rege sau Domn (De aceea Neamuriile au avut Regi si Domnitori,sau presedinți in Cazul Nostru,Erau si sunt Atributele Domnului de Descoperire,dar ca Israel să aibe Rege Domnul Niciodată nu a fost de acord,dar lor li sa permis aceea,pentru că ei au cerut aceasta).Așa că Alesul,Poporul si Națiunile au lucrat intr*un Mod Tainic,fără ca ele să fi știut ceva ce făceau.Când Alesul vorbea Cuvântul Domnului, de exemplu Isaia a zis Fecioara va zămisli,el nici nu a știut ce a zis,pentru lumea de atunci era ceva imposibil de crezut.Când Poporului i sa zis Mergeți si luați Cetatea Ierihon era imposibil pentru mintea umană să poată cuceri o așa Cetate,din Istorie stim că Zidurile erau imense,si Oameni erau mari si Israel era mic.Si când omul a făcut Telefonul sau Avionul el nici nu știe ce a făcut.Toate acestea era necesare să fie azi pe Pământ.Dacă cineva zice,că telefonul este de la Diavol,acela este un Nebun,diavolul nu poate face așa ceva,vă arăt eu ce poate face Diavolul.Dacă pe Piață Iasă UN SAMSUNG S9,si costă 1000 Dolari,după o zi iasă alt SAMSUNG S9 cu 250 de dolari,de ce?personificare,marfă făcută pe vapor.Deci aceea poate satan să facă.Deci toate lucrurile acestea erau necesare azi pe pământ pentru ca:1) El Să se poată descoperi Intregului Pământ,căci El este DUMNEZEUL (pentru Profeți)Căci El este Preotul (Pentru Evrei)și că El este Regele (Pentru Națiuni).Deci Domnul sa Descoperit in mai multe moduri si din mai multe părți,dar toate acestea duc către O SINGURĂ DESCOPERIRE.Si acum ceea ce noi citim si vedem,este de fapt Arătarea Lui către Cei Aleși (Mireasa),Poporul Lui (Evrei,care sunt Slujitori)si către toate Națiunile care este Biserica.Aici ceea ce am scris este doar O DESCOPERIRE a PERSOANEI SALE adusă Intro Singură Înțelegere,Un Singur Cuvânt,Un Singur Domn si un Singur Dumnezeu.Dacă Dumnezeu ar fi lucrat cu Israel doar ca ALEȘI si ca POPOR si ca NAȚIUNE,dacă cineva ar fi avut o descoperire a Unui Obiect,tot poporul lăsa Templu si fugea la acea descoperire.Sau dacă Națiunile vedeau Pe Dumnezeu,lăsa orice la o Parte si Fugea la Dumnezeu si celelate atunci ar fi rămas NeRevelate,noi nu am mai fi avut avioane,ci am fi avut Temple de inchinare,pentru că Națiunile au frică de Dumnezeu.Toate au lucrat intrun Singur Chip,dar încă neînțeles decât la timpul lui,si eu cred că acesta este timpul său de descoperire.Ce vreau să mai adaug este că acum este Timpul unde Mireasa Lui este formată din Toată Plinătatea Dumnezeiri.Tot trupul Domnului este Revelat.Si din Trupul Domnului nu fac parte doar aceia care au făcut un Botez,nu nu,In trupul Domnului sunt si aceia care au lucrat de afară,în afara Legământului.Până si Orice descoperitor al vreunui lucru sau obiect face Parte din Trupul Domnului (Telefon,Avion,Internetul).Sunt oameni care au lucrat la Trupul Domnului de afară,dinăuntru si Părți dinlăntrul lăuntrului.Neamurile au lucrat la Partea de afară,Trupul Exterior,Carnea,Poporul Lui a lucrat la Partea Duhului și Aleși la Partea Sufletului.Toți aceștia in toți acești 6000 de ani au lucrat la Trupul Domnului,si anume cum:Tot ce este Domnul a pus in uni oameni de pe pământ,fie el pocăit fie el nepocăit.Au fost si sunt cu siguranță oameni pe acest pământ care nu au avut nevoie de pocăință,dar în schimb ei au fost folosiți in scopuri ca acestea de a descoperi Lumi lucrurile de care El avea nevoie cândva să se poată Revela pe sine.Acum Domnul poate vorbi cu uni oameni de ștință despre Oxid,carbon si tot tabelul lui Mendeelev.Mendeelev a fost un om de al Lui Dumnezeu,Cu siguranță.Trebuie să ne gândim la Magi,magi erau oameni Lui Dumnezeu,folosiți de Dumnezeu să descopere Lumi de afară Venirea Lui Mesia,atunci acolo a mai fost unul înlăuntru lumi care la mai descoperit pe Mesia,Ioan Botezătorul.Ioan Botezătorul a descoperit Preoților Leviți pe Mesia,dar Înlăuntrul lăuntrului a fost Hristos Domnul care a descoperit lui Caiafa cine este El,Matei 26:57-68,sau Luca 22:54.Doar un caz Puternic ajungea in Fața lui Caiafa,nu oricine ajungea in fața lui Caiafa,el fiind Marele preot,capul intregului Israel.Dar Vedem că Domnul Nostru a fost un Caz Puternic,Ioan Botezătorul a fost un Caz pentru Leviți, Magi pentru Irod și Hristos pentru Caiafa.Putem vedea ce adânc este Cuvântul Lui Dumnezeu,cum lucrează El în treiuri,trei este Numărul Lui Perfect.Acum putem zice că Mireasa va fi Formată după Trupul Mirelui,după ce Trupul Mirelui este Descoperit,acum pot Zice IATĂ MIRELE.Nu Mirele Religios,Nu Mirele al unui Popor,Nu Mirele Națiunilor,Ci Mirele Dumnezeu Rege și Preot,totul în Unul,Această Trinitate de Descoperire a Persoanei Lui este acum adusă la un Singur Domn un Singur Dumnezeu si un Singur Mijlocitor,SAU LA O SINGURĂ DESCOPERIRE .Acum Mireasa formată după chipul Mirelui va Ședea pe Tronul Lui sau în Tronul Lui.Acum această mireasă formată după acest Mire va merge direct În ceruri,dar până acum,toți aceia care au murit sau Înălțat la Ceruri fără să guste moartea,nu Sunt MIREASĂ,ci fac Parte din TRUPUL MIRESEI,dar Acum Mireasa va fi o PERSOANĂ,nu un trup de mai multe mădulare,ci Un Mădular unde va locui Plinătatea Cuvântului,Mirele,Soțul.Aici toți vor fi la fel,toți vor fi ca El,nimeni numai are nevoie să învețe pe fratele lui fă așa si așa,căci toți îl vor cunoaște de la mic la Mare.De aceea până acum Mireasa nu putea să fie formată pentru că existau mai multe descoperiri,erau descoperite mădularele Mirelui,până si Ioan Botezătorul nu a prezentat Plinătatea Mirelui,acel Mire Isus Hristos a fost Mirele Evreilor dar ei lau respins,si Noi lam acceptat si il acceptăm prin Credință ca Mire dar încă pentru noi Nu a Venit ca mire in Plinătate.De fiecare dată El șia revelat Parțial câte un Mădular al Său.Chiar si atunci când El sa manifestat,Chiar dacă în El a locuit toată plinătatea Dumnezeiri,El a fost limitat în lucrare!Ce a zis ucenicilor? ”Am multe de zis,dar nu le puteți duce”(Ioan 16.12).El știa că era rezumat la Vorbire,pentru că lucrarea era in Rulare,scenele trebuiau să meargă mai departe până în această zi.Acum totul va fi descoperit,tot ce este ascuns,până si ultima Gaură de șarpe va fi arătat,nimic lăsat în urmă.Acum Mirele este prezentat în plinătate,Revelat in Plinătate,El a fost arătat,dar cine la putut înțelege,de aceea El acum se descoperă ca atunci când va vorbi să fie înțeles,si Crezut de Aleșii Lui,de poporul Lui si de Națiunile Lui.Intotdeauna acolo au fost 3 care au recunoscut Cuvântul Domnului,când El sa manifestat a fost Maria și Iosif (Una)Simeon si Ana (doi)si Elisabeta si Zaharia (3),trei este o mărturie.Tot așa si acum când El va veni,aici jos pe pământ vor fi 3 Martori care vor condamna pe cei ce nu au crezut.Cred că în Mare am înțeles cu toți,cred și mă Bucur dacă pe uni ia atins inlăuntrul lăuntrului,Adică in Suflet,pentru că în interiorul Duhului este Sufletul,si Sufletul este Persoana.Amin.