Stai pe Convingerea ta!

Stai pe Convingerile tale! Convingere in Dex inseamnă a ”sta ferm asupra unui lucru”,Hotărât,”Fără Tragere de inimă.Când cineva stă convins pe un lucru,acolo este ceva ce lucrează Înăuntru,acolo arată mai exact că-ci omul stă prins de ceva.Dar când unul stă pe Convingerea ce un altul a spus,este foarte greu sa stai pana la Capăt pe acel Cuvânt.Pentru uni este usor să stea pe Convingerea altuia,pe ceea ce a spus altul,dar când vine vorba de ași pierde Viața,acolo el își arată fața,acolo intră indoiala si necredința il cuprinde.Un Exemplu îl avem pe Petru,petru nu a putut sta Convins pe Cuvintele Domnului Isus Hristos,si să nu uităm că nici un Apostol nu a stat pe acele Cuvinte vorbite de Domnul,știți de ce?Ei nu erau Convinși că El este Mesia.Ei au putut sta cu acele Cuvinte atunci când au fost trimis de El să meargă să scoată draci să vindece Bolnavi,dar când a venit adevăratul Timp de a sta cu El,acolo ei si-au arătat Fața,Necredința si indoiala au lucrat in inima lor.Ei nu era deplin Convinși că El era Acela.Dar când Duhul a venit Inlăuntrul lor,atunci ei au fost Convinși asupra acelei credințe care Opera Înlăuntrul lor.Aceea este O credință reală,chiar dacă de multe ori este mergem greșit,tu trebuie se stai Convins pe ceea ce crezi tu,dacă stai pe ce spune altul,ajungi la un moment dat ca petru să fi lepădat.Pentru că inlăuntrul nostru nu lucrează nimic asupra Acelor Cuvinte pe care noi trebuie să stăm Convinși,Credința Noastră umană nu Operează impreună cu Credința Divină (Adică Hristos),si anume nu poti avea și cea Umană si cea a Lui Hristos, (Mă Refer la Credință)tu ai una sau cealaltă,dar cu cea Umană mergi și urmezi pe cea divină,până când vine schimbarea.Noi putem avea credință,atunci când Vedem că prin Cineva lucrează Duhul lui Dumnezeu,si atunci prin acela Dumnezeu ne dă Cuvintele Lui.Acum noi Stăm cu Credința Noastră umană Convinși că acele Cuvinte pe care noi le-am primit sunt de la Dumnezeu (Exact în acelasi fel cum a Primit Epoca laodiceea Mesajul),apoi mai Târziu Duhul trebuie să vină prin Acele Cuvinte să schimbe Credința noastră Umană in Credința Divină,sau Credința Lui Isus Hristos.Noi cu Credința noastră umană credem Cuvântul Domnului si Cuvântul Domnului este Credința Domnului.Si atunci noi prin Credința Noastră mergem către Credința Domnului,si atunci Domnul prin Credința Lui intră în acea Credință Umană (în Inimă)si Aruncă afară tot ce este Omenesc si pune Duhovnicesc.Acum noi putem sta convinși pe ce a spus altul,dar este bine să și Cercetăm dacă acele Cuvinte sunt de la Domnul,si Dacă sunt,trebuie să stăm pe acele Cuvinte până la Venirea Aceluia care Operează aceea si ne face o Schimbare.Apostoli au fost schimbați,și toti aceia care au așteptat Promisiunea.In timpul Lumi Antedeluviene ,omul a stat Convins pe credința lui,Incepând de la Abel și până la Isus Hristos care a fost manifestarea lui Ioan Botezătorul,omul trebuia să stea pe credința lui.Omul a mers timp de aproape 4000 de ani cu Credința lui,Noi toți am folosit Crezul Nostru asupra Cuvântului, dar când Cuvântul a venit la noi fie prin Abel fie Prin Ioan Botezătorul sau fie prin orice Profet,Noi fiecare ne-am luat Propria Interpretare asupra Cuvântului,de aceea Israel au avut Preoți ordinați de Domnul să citească Legea (Cuvântul),si nu numai că Citea,dar îi și dădea interpretarea corectă a Cuvântului un preot din aceea Generație.Si poporul trebuia să Creadă in felul Preoțesc.Tot așa și in Epoca Neamuriilor mesajele Venite de Sus de la Marele Nostru Preot,nu au fost Mesaje Profetice,Ci mesaje ordinate de un PREOT,El nu poat fi Profet,atât timp cât e Preot,si preotul Nostru și-a trimis In Fiecare Epocă câte Un Mesaj si in Acel Mesaj Consta INTERPRETAREA Corectă a Cuvântului,Cuvântul era printre noi in fiecare timp și Epocă,dar uni sau strecurat înăuntru si au schimbat înțelesul,de aceea Dumnezeu avea oameni predestinați care să se ridice cu Mesajul si să Restaureze Poporul la adevăratul Cuvânt pe care El însuși la Vorbit acum 2000 de ani.Ce a vorbit El acum 2000 la Cincizecime,El a repetat in fiecare Epocă,dar Parțial,cu Excepția acestei Generați in care El a restaurat Biserica (BISERICA)in plinătate,adică tot ce a fost in cele 7 Epoci de la Apostoli și până acum, Domnul a Revărsat prin mesagerul William Branham toată Invățătura de care Biserica avea Nevoie.Acum Biserica numai are Nevoie de Nimic,ea are totul,cu excepția unul lucru,si anume?Pe El însuși,si aici este unde Biserica Laodiceea pierde Teren (adică Pendicostali),aici ea nu înțelege,dar Domnul are intotdeauna o Sămânța Predestinată care să îl Primească.Și El trebuie să vină în același mod cum El sa Descoperit (Cine are o ureche să Înțeleagă ce zice Duhul Biserici).De aceea când trebuie să stăm Convinși pe aceea ce spune altul,dacă acolo nu este cineva să tragă de noi de fiecare dată,in timp,acea credință se pierde,si destul să intre puțină îndoială,că atunci ești dus.Petru a lăsat îndoiala să intre și aceea la făcut să piardă teren,si apostoli au făcut la fel.Dar când au primit Credința Lui in inimile lor,atunci ei erau convinși constant,de ce?El era veac in Fața lor,ei vedea Fața Lui,si dacă unul dintre apostoli se pierdea,Duhul îl aducea la Viață,pentru ei numai exista moarte,moartea numai avea nici o putere asupra lor,adică Indoiala,ei știau în Cine credeau si pe cine au văzut,ei erau 100% Convinși.Așa este cu acela care are Credința Lui Isus Hristos,acela NUMAI VEDE MOARTEA,si chiar dacă va Muri,Totuși el va trăi din nou dacă crede în El....,Apa (Duhul)îl va aduce la viață,îl regenerează inapoi la starea originală.Dar cu acela care are credința sa,este putin mai greu,pe acela Domnul trebuie săl Caute să vadă unde sa Pierdut,si după că vede unde sa pierdut Caută o Cale de Scăpare,săi trimită Cuvântul să-l Reașeze din Nou pe Stâncă.Dar acela cu Credința Domnului,o dată venit Duhul la el,acela va sări în sus,Apa aduce Sămânța la Viață,indiferent de timp și vreme.Deci titlul este să stai pe Convingerile tale,stai pe aceea Ce Crezi tu,aceea este o Credința Originală,fie ea umană,fie ea al Lui Isus Hristos.Domnul a onorat Credința omului,aceasta a fost singurul lucru ce ia mai rămas omului de la cădere,credința.Dar Credința omului cum am zis a operat până la Venirea Adevăratei Credințe care este Isus Hristos,si după ce Isus a venit,Domnul a mai lucrat în cele 7 Epoci cu Neamuriile în același mod cum a lucrat cu Israel,doar că in Spiritual și intrun mod mult mai rapid (O voi arăta intră altă Predică).Neamuriile au avut credința lor,dar când Duhul a venit din Cer,aceea ia schimbat de la Credința lor la aceea lui Isus Hristos.Si acum după ce Credința este Descoperită (si ea va fi intruna din aceste zile)atunci tot ce este omenesc va dispărea,intreaga Generație trebuie să vină sau să urce la Credința Lui Isus Hristos.Epociile Neamurilor au avut parte de credința Lui Isus Hristos parțial,intratât cât El se putea descoperi,dar după ce vine TOTUL,atunci se va cere TOT,adică tot ceea ce crede omul să se dea la o PARTE și să veniți la aceea ce crede ISUS HRISTOS.Aici numai este ceea ce Credem noi este Cea ce crede El,noi trebuie să stăm pe ceea ce crede El,fie că ințelegem fie că nu.Apostoli trebuiau să uite tot ceea ce ia invățat rabini din acele zile,si să ia ce Le zicea Domnul nostru Isus Hristos.Trebuie să ne gândim că era greu să Crezi pe Isus,Torah declara prin rabini că omul nu are voie să Bea sânge că in aceea constă Viața,si Isus declară liber cine nu bea Sângele Lui nu are Viață,acum El nu a explicat aceasta,dar vedeți apostoli totuși lau urmat.Dar ne putem da seama cât de Contrar era Isus cu doctrina predicată de mari invățători din acele zile.Rabini predicau că Reconstruirea Templului a trebuit 46 de ani,si Domnul Nostru Isus Hristos declară Oficial,căci Dărâmați acest Templu si in 3 zile il voi ridica din nou.Aici iarăsi El nu explică,El lea vorbit și îi lasă,...Acum ce am fi crezut noi! Domnul Nostru conform invățăturilor acelui Sistem era Greșit...Tot așa este și in generația noastră,dacă ceea ce eu declar ca Credință,dacă nu este după sistemul lor,SUNT GREȘIT.Dar eu declar pe Propria mea credință,sau mai exact pe Credința Lui,căci MALEAHI 4 nu este WMB,Ingerul al 7 nu este WMB,este o înțelegere Greșită asupra Mesajului.Da,un Înger a venit la WMB ,dar aceea nu il face pe el îngerul al 7 lea,căci prin Îngerul al 7 lea este Venirea Domnului la Neamuri,si dacă Domnul a venit,Schimbarea Noastră trebuia să se petreacă si să fim toți ca El si noi toți să fim Una.Dar de ce credeți că sunt Certuri,dezbateri si Partide azi intre cei de la Mesaj,este pentru că ei mărturisesc credința lor si nu cea a lui Isus Hristos.Si aceea face ca omul să se despartă.Dacă eu de exemplu dau Cuvântul unui om,nimeni nu are înțelesul original asupra acelui Cuvânt decât eu insumi,eu știu ce am vrut să zic,omul acela poate duce Cuvântul meu mai departe,dar eu insumi trebuie să mă cobor si sa explic ce am vrut mai exact să zic.Tot așa este si in cazul nostru,Isus Domnul a trimis Cuvântul lui in această Epocă,Amin.Prin cine?Prin WMB,Amin.Acum este timpul când El trebuie să coboare jos și să își intepreteze Cuvântul Lui,si când face aceea,Cuvântul trimis de El,prinde Viață,si Cuvântul care a fost in om sau este in om când aude Interpretarea Cuvântului original,aruncă afară tot ce este omenesc si vine la Duhovnicesc.Cred si mă Bucur că ați înțeles,Cer ca Dragostea lui Isus Hristos să vă facă să pricepeți Credința Lui Isus Hristos,Amin.Shalom...Stai pe Convingerea Lui,este mai sigură decât a noastră