Cine este Profetul?

Cine e Profetul... Un Profet inseamnă un predicator,unul care predică sub Inspirație,un Om care Vede lucruri ce Sistemul Lumi nu il poate atinge indiferent ce ar face.Un Profet este Absolutul acelei Generați,Profetul descoperă Hrana de salvare,cuvintele profetului sunt Viața de care toți trebuie să se lege,Profetul in descoperirea pe care o dă poporului găsești lucruri pe care nici nu le gândeai.El aduce ceva nou.Acum cam acestea sunt lucruri care ne descoperă ce este un Profet.Un Profet nu poate fi trimis de sine,nu poate vedea lucrurile care trebuiesc vorbite de Dumnezeu,Profetul nu este ridicat de Popor,ci Domnul este acela care îl alege și îl trimite pe scena predicări.Doar o Divinitate are Profeți,Divinitatea se descoperă prin Profeti,Profeți sunt Persoanele care văd Divinitatea in Mod real,și ei prin Cuvântul lor mărturisesc Viața divinități.Acolo dacă se ridică cineva să aleagă un profet sau o Adunare vor să ridice un Profet,inseamnă că ei sunt divinități (Cum a zis Pavel ”intrând in templul Lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu”).Acum primul Profet pe care Omenirea la Cunoscut a fost Domnul Însuși,El era Profetul Omului,El era Omul Profet care Predica Omului de pe Pământ.Omul Profet din Cer predica Omului de pe pământ.Dar din pricina căderi am pierdut Legătura cu Omul Profet din cer,și atunci Domnul trebuia să ne ridice Jos pe pământ Profeți care să ne ducă mai departe până când ne vom Reîntâlni cu El din nou,până Vom Reîntâlni Omul Profet Ceresc.Acum Profetul om de pe pământ,și Primul Profet uman fost Abel,Abel a fost primul Profet care la Văzut pe Domnul,unde la Văzut,în Animale.Animalele si Mediul inconjurător declarau Măreția Lui,Slava Lui Ființa Lui,si Omul profet Uman prin Inspirație descoperea Persoana Dumnezeirii.Acum Profetul acelei Generați era OMUL Uman,Umanul Profețea prin revelație.Următorea Scenă se schimbă,Israel nu îl mai vede așa mult în Natură,sau poate chiar deloc,dar il Vede in Cuvântul Legi și il vede și in Cer,Mari Profeți ai Domnului îl văd în cer si Pe pământ,si Ei predică prin revelație lucrurile care le sunt descoperite.Lumea nu putea atinge descoperirile pe care Profeți VT le descopereau.Din nou Omul si în această scenă este Profetul.Următoarea scenă se schimbă,pe tărâmul Neamuriilor,aici Prin Botezul Duhului Sfânt oameni Profețesc despre Hristos,cine este Profetul aici?Omul ,nup?Botezul Duhului Sfânt este Incarnarea persoanei Lui Hristos,o parte din Dumnezeu se incarnează în Om,si atunci acea Parte ce este în Om se Profețește pe sine,și cine este Profetul?Cel ce sa incarnat în Om,adică Isus Hristos,aici Omul profet numai este Omul Uman ca în celelate dăți,aici Profetul este Isus Hristos,Omul uman a fost Unealta,a fost folosit pentru Vedere in această Lume,dar in spatele vederi era Omul Isus Hristos.Omul Isus Hristos este Profetul.In Lumea Antedeluviană Omul Uman prindea descoperirea si Domnul Legitima că acela era Adevărul,si Domnul Mistuia acea descoperire ca fiind adevărul,In Timpul lui Israel,Domnul dădea Cuvântul Său Omului Uman si Omul Uman ducea Cuvântul Domnului poporului.In timpul harului către Neamuri,Neamurile nu aveau de unde să aibe Cuvântul ca cândva ei să aibe Revelația să îl descopere,Neamuriile nu era puse deoparte ca ei cândva să fie Profeți Umani,neamurile erau de sine pierdute,singura șansă era ca cineva să vină să ne găsească si să ne descopere Cuvântul Său.Si așa a Fost,Domnul a fost acela care a Venit la noi prin Mesageri săi,care Mesageri,Mesageri cerești sau mesageri Pământești,Mesageri Cerești,căci dacă ar fi trimis Mesageri pământești la noi,noi trebuia să avem așteptarea unui Mesager Pământesc de fiecare dată,dar noi întotdeauna am așteptat ceva din Cer,de ce?Pentru că pe așa ceva am fost Invățați,Temelia Cincizecimi a fost ca Ceva să se coboare din Cer,pentru noi acela este Profetul,Și cel ce a coborât din Cer întro altă formă la Rusali (peste cei 120)a fost Domnul Însuși. Atunci nu rămâne decât că Domnul este Profetul nostru,nu omul uman,Omul uman a fost folosit de Domnul pentru a i se vocifera Glasul,Domnul se incarna pe sine în Om,si gura Umană vorbea Cuvintele Domnului.În celelalte Generați El nu se încarna,El era in afara Cărni,dar pe Temelia Harului El sa incarnat.Temelia Neamurilor a fost de a Primi Ingeri din Ceruri intro formă Spirituală,in nici un Caz Îngeri Umani,până acum la Mesajul lui WMB unde el insusi WMB invață Biserica că-ci trebuie să primească un Mesager ,si acel Mesager nu este nimeni altul decât Îngerul Domnului,si acest Inger al Domnului este UMAN folosit de Domnul dar Cuvintele vorbite de el nu sunt ale lui ci al Domnului Isus Hristos,Domnul Isus Hristos îl folosește pentru ca El să se poată vedea,Îngerul este Văzutul celui nevăzut,pentru că Lumea nu il poate vedea,dar acum Ei văd pe Cel Nevăzut în cel văzut,adică în cel ales de Domnul.Dar in cele 7 epoci de la Rusali și până la John Wesley,biserica nu a fost Învățată să primească Mesageri Umani,dar de la WMB ,da a fost invățată,ei sunt aceia care vor trebuii să Primească pe acel Înger al Domnului,si ce va face el,Nimic nu va face el,ci Domnul prin El își va face lucrarea,pentru că nu îngerul este Profetul ci Domnul este Profetul,îngerul Domnului este Mesajul Manifestat,este ceea ce Domnul și-a creat în acei 2000 de ani de la Rusalii,El și-a Început să își facă Mesageri,si acel Înger este Însăși Începutul Creațiuni Mesagerului (Ingerul din Laodiceea,care este pe scenă azi intre noi,el trebuie să fie conform Scripturi).Exact cum Domnul prin Profeți din Vechiul Testament și-a Creat un Trup,si Atunci Domnul a Intrat in Trupul Profetului Uman,Isus Fiul Său.Tot așa aici Domnul (Fiul)va intra în Trupul Mesagerului să se vorbească pe Sine,să se profețească pe sine.Atunci cine este Profetul de la Început,mergem la timpul lui Abel.Când Abel a avut Descoperirea în acel Miel Înjunghiat,mă intreb cine a fost Profetul,Abel sau acea revelație Însăși?Revelația Însăși era Profetul,Abel a fost mai exact unealta prin ce sa Descoperit Descoperirea (adică Isus Hristos)!.Apoi cine a fost profetul în timpul Israelului,Ezechiel,Isaia,ieremia sau Cuvântul lor,Cuvântul lor a fost Profetul cu siguranță.Domnul dădea oamenilor din VT Cuvântul si Oameni vorbeau Cuvântul Domnului,Acum Omul Rostea ce altul zicea,si pe mine mă interesează cine a zis acele Cuvinte,si eu acum știu că Domnul le*a zis,atunci Domnul rămâne Profetul meu.In Timpul Neamuriilor cine a fost Profetul?Cei de pe pământ care vorbeau descoperea Cuvântul sau Cel din Cer care vorbea prin cei de pe pământ!.Cel din Cer cu siguranță,pentru că cel de pe pământ nu poate Vedea ce este în Cer,deci cel din Cer este Profetul.Cel de pe pământ prime Informația cu ceea ce se petrecea in cer,si cel de pământ mărturisea ce altul îi zicea ce se va petrece in cer.Atunci eu merg mă uit la acele cuvinte vorbite de acel om și văd mai exact cine le-a vorbit,Omul sau cineva din spatele omului,si dacă omul zice că el lea vorbit atunci el este profetul,dar dacă zice că un Înger din ceruri îi vorbește,ATUNCI ACEL ÎNGER ESTE PROFETUL,el este trimisul,si omul este trimisul Îngerului,adică SLUJITOR AL CUVÂNTULUI.Sunt Slujitori ai Cuvântului Literei si Slujitori ai Duhului.Israel sunt slujitori Literei si noi Neamuriile suntem ai Duhului.Noi am Slujit Cuvântului Duh.Atunci ce este Omul,o Unealtă de vorbire,Domnul a dat Viață Guri să vorbească Cuvintele Lui,apoi vedem ce se intamplă cu omul,moare,atunci dacă omul moare ce ar fi Cuvintele lui,nimic,dar când rostește Cuvintele Domnului,atunci acele Cuvinte au Efect,atunci eu mă uit la Cuvinte,acelea sunt profetice pentru mine,si acele Cuvinte sunt mai exact Domnul însuși...Amin