Noi manifestăm ce Îngeri vorbesc

                                            
Domnul,Îngerii și Omul.Dorinta Domnului este de aduce Omul la o manifestare Dumnezeiască,de a aduce Omul să fie ca Domnul,de a aduce pe om in prezența Viului Dumnezeu.Dar pentru a face asta,El trebuie să lucreze cu Omul Pas cu pas,câte un Centimetru pătrat cum se zice,trebuie să vină la inima Umană,altfel dacă ar veni in plinătate sau o Porție mai mare decât sa descoperit El,Omul nu rezistă,si fuge.Pentru că natura in care locuim noi este una Josnică,păcătoasă si prezența lui alungă Păcatul si o dată cu Păcatul suntem alungați si noi,păcatul ne trage in prezenta lui,tot la fel si neprihănirea,Prezența Neprihăniri este Domnul,si prezenta păcatului este satan.Acum tema mea este că Noi Oameni manifestăm ce alti ne zic,si acești alți sunt Îngeri,Si ingeri vin in diferite feluri,Vin Prin Vedenii,Visuri,Glasuri și Gânduri.Si atunci când noi manifestăm ceea ce ne zic ei prin aceste moduri de instințare,Noi Manifestăm.Si atunci prin manifestare noi câștigăm inima Domnului si primim Duhul Său.Un înger este Cuvântul Vorbit,el este acela care Domnul la trimis,si Unul pe care Domnul la TRIMIS este Cuvântul Vorbit,el este Instințarea Poporului.Prezența Îngerului este Vorba Domnului deja Manifestată,dar ceea ce vorbește Îngerul,acolo îi deja Domnul,Îngerul pentru om este o vedenie,Ingerul este un fel de trup En Morphe,dar Cuvintele vorbite sunt ale Domnului vorbite din Cer.Prezența Unui Înger este Judecată pentru păcătos sau Neprihănire pentru credincios.Un Înger este trimis cu un Scop,el nu este trimis doar să fie trimis,el are o misiune,si misiunea si punctul lui este de a scoate lumina sau de a chema lumina din intuneric.Hai să mergem mai adânc.Domnul care este Dumnezeul fiecărei Creați are o legătură de vorbire aparte de de felul cum suntem noi oameni cu El.Noi de exemplu Neamuriile,NICIODATA nu am stat de vorbă cu Domnul Însusi,noi am stat prin niște Intermediari,si aceștia sunt Îngeri (Cei 7 mesageri ai Epociilor),dar Noi înșine cu Domnul Niciodată nu am stat de vorbă,pentru că noi încă nu am fost învățați cum să vorbim cu El,ce să răspundem,cum arată mai exact El,să stim că Este El,ce dorește El mai exact.Poate sunt uni Oameni care lau văzut intro Vedenie,Vis (Cum lam văzut si eu),dar acesta Nu este EL,Noi trebuie să-l Întelegem pe El,atunci noi putem sta de vorbă cu El.Să ne aducem de aminte de apostoli,ei credeau că El este un Înger,ei credeau că este trimis de Domnul,din pricina Semnelor si Minunilor,dar să fie Domnul,ei poate o Credeau,dar nu era Nimic acolo ca să-l înteleagă.Eu pot sta de exemplu cu un om de vorbă,dar nu mă ajută cu nimic dacă nu știu cine este ca să pot să-l Înțeleg,dar dacă îl cunosc,atunci eu iau fiecare cuvânt de al lui și il analizez,si stiu ce vrea mai exact,pentru că Eu il cunosc pe el.Noi in fiecare Epocă am fost învățați de cei 7 Mesageri de la Paul până la WMB,Prima si Ultima manifestare asupra Epociilor Biserici,am fost Invățați Parțial cine este El,dar niciodată in plinătate.WMB a fost un Slujitor al Mesagerului care a descoperit Biserici o Porție Mai mare din Cuvântul Lui,si atunci Pe scena acelei Biserici trebuie să Pătrundă Cuvântul,Si cuvântul manifestat este un ÎNGER din Ceruri.Legătura de vorbire între Înger si Domnul nu este cum este intre noi Oameni,eu iți vorbesc cu glas și tu răspunzi.Atunci când Domnul vorbește din Tronul Său (cuvântul)si Îngeri fac ceea ce se spune,atunci acei Îngeri sunt Manifestarea Cuvântului,dar când Domnul iși Unge Îngerul fără Glas,fără vreo vedenie,fără vreun gând sau o Înștințare,atunci acela este Cuvântul vorbit.Când un Înger este uns,el știe ce trebuie să facă,el iși cunoaște Obiectivul,el este Facerea Lui Dumnezeu,o Geneză.Satan Luptă impotriva la acești Îngeri,pentru că Cuvântul adus de asemenea îngeri il distruge pe el.Cuvântul adus de asemenea îngeri este un fel de:Construiesc prin cuvântul lor alt cer si alt pământ,iar satan rămâne sub cerul vechi si pământ,si el atunci stie că urmează să fie ars.Că sub acel cer si pământ invechit,Domnul își scoate atributele lui afară si restul ce rămâne va arde.Un Exemplu Clar,Domnul Isus a fost Cuvântul Vorbit.El știa ce trebuie să facă,El știa lucrarea pe care o avea in PLAN Tatăl,Ungerea mai exact.El era Facerea lui Dumnezeu,Geneza unei noi Patrii pe care El urma să o așeze.Uitativă cu câte râvna a luptat satan impotriva Lui,si totusi nu a biruit.Satan știa că trebuia să vină pe scenă Cuvântul vorbit,dar el nu putea să creadă că chiar Domnul Isus era.Si dacă mergem spre final,vedem poporul credincios,atributele Domnului au fost scoase din cetate,iar ceilalti ce au rămas sub acel cer și pământ vechi,au Ars de vii,acele atribute ale satanei au ars,sa sfârsit cu diavolul.Dar el sa strecurat incet incet printre crestini,noi stim pectea intâi,satan venind pe calul alb.Acum in mare cred că am înțeles.Deci un Inger este Cuvântul Vorbit,nu ceea ce vorbește,Ci PERSOANA lui este Cuvântul Vorbit,este Gândul Viu al Domnului,dar ceea ce el vorbește este PROFETIE,Cuvântul Vorbit este un PROFET al Domnului.De aceasta Neamuriile până in Prezent nu au avut nici un Profet,Ingeri trimisi de Domnul erau profeti,ei erau unși și știau ce să facă,dar ei trebuiau să vorbească cu omul prin intermediul vedeniilor,viselor,si fel si fel de Inștințări,si omul mărturisea ce îngerul ia arătat,si pe aceea omul zidea Biserica,trupul Lui Hristos,pe Mărturii.Mărturiile sunt Manifestarea Cuvântului Vorbit,Ce Profetul vorbește Omul Manifestă si manifestarea omului ce Îngerul Domnului a zis este MĂRTURIA DOMNULUI.Omul trebuie să devină o Mărturie Vie,doar prin așa mod,Dumnezeu poate aduce Judecată asupra Necredinciosilor,când El le trimite Mărturii vii.Ce este o Mărturie,este o declaratie făcută de o Persoană pentru a adeveri un lucru.Noi suntem Lucrul Domnului,ori de câte ori cineva își indreaptă Degetul către noi,Dumnezeu este OBLIGAT de Cuvânt să-i Rupă degetul sau săl.....Cazul este analizat de Domnul,dacă omul o face din neștință,il iartă cu degetul rupt,dacă a făcuto dinadins,atunci omul trebuie distrus.Lumea Antedeluvină,au fost Gândul Lui Dumnezeu Manifestat,Iudei au fost Cuvântul Lui Dumnezeu Manifestat,Neamuriile sunt Manifestarea Îngeriilor,neamurile au manifestat ce au văzut în Văzduh,fiecare manifesta câtă credință avea.Dar ce va urma după aceasta,Îngeri Însăși in trup Uman,si pe această Scenă se intâmplă ce Profetul a zis in Zaharia 12.8. In ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, asa ca cel mai slab dintre ei va fi in ziua aceea ca David; si casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Ingerul Domnului inaintea lor. 9. In ziua aceea, voi cauta sa nimicesc toate neamurile care vor veni impotriva Ierusalimului. 10. Atunci voi turna peste casa lui David si peste locuitorii Ierusalimului un duh de indurare si de rugaciune, si isi vor intoarce privirile spre Mine, pe care L-au strapuns. Il vor plange cum plange cineva pe singurul lui fiu, si-L vor plange amarnic cum plange cineva pe un intai nascut. 11. In ziua aceea, va fi jale mare in Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon, in valea Meghidonului. 12. Tara se va jeli, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit, si femeile ei, deosebit; familia casei lui Natan, deosebit, si femeile ei, deosebit; 13. familia casei lui Levi, deosebit, si femeile ei, deosebit; familia lui Simei, deosebit, si femeile ei, deosebit; 14. toate celelalte familii, fiecare familie, deosebit, si femeile ei, deosebit.Această scriptură este Împlinită in fața ochilor noștri.După 6000 de ani,Domnul are din Nou OMUL potrivit pe Pământ,Omul de la Sfârșit este exact ca Omul de la Început.Adam trăia cu Domnul in Ziua a 7,Ziua odihnei.Si dacă stăm bine și ne gândim ,ziua a 7 este  Sfârșitul celui de al 6 lea mii de an,si Începutul celui de al 7 lea mii de an,De atunci și până acum sunt 7000 de ani,căci Adam a picat la sfârșitul Odihnei,Adică celui de al 7 lea miilea an.Atunci ispita a venit în Forță,Atunci satan și*a adunat toată puterea de la dărâmat pe Om si a picat jos de la Zero,la sfârsitul celui de al 7000 mii de an.Si dacă Socotim bine de la Inceputul Omului si Până Acum sunt 7000 de ani,si după Anul 7000 incepe Eternitatea,si dacă luăm altă Socoată de la cădere si până acum sunt doar 6000 de ani.Ceva stă aici Ascuns,dar hai să vedem ce.Vedem că Omul in aceste zile Urcă Înapoi de unde a căzut Părintele lui Adam,urcă si se Odihnește,Omul a lucrat 6000 de ani,ca copilul lui să se odihnească.Hai să ne uităm la un lucru,uitati cu ce se pregătește satan,vreti să vedeți ce:Roboți,mașini care vor merge singure,Mâncare automată,Nici nu apuci să dai cu ciocanul si mâncarea e la ușă,Deci totul va fi automat,stiți ce este asta?Satan oferă lumi o odihnă Falsă,omul nu va mai trebuii să lucreze,va aveea totul de obște.Dar Domnul de asemenea le oferă Copiilor lui o Odihnă,dar nu o odihnă ca aceea pe care o oferă satan,ci o odihnă a Sufletului,Sufletul nu va mai trebui să se teme de nimic,este pe mâini bune,sufletul este în Mâna Domnului,vai de acela care se va atinge de un Suflet al Domnului.Sufletul care se va Odihni pe Domnul,nu va vedea Moartea in veac,Omul doar va pleca in Casa Tatălui Lui.Tot la fel si cei ce se odihnesc pe odihna satanei,vor pleca in casa tatălui lor.Si faptul ce am vrut să arăt că de la Creația Omului și până azi sunt 7000 de ani,deci Omul a fost Creat in a a6 zi (Model al 6000 mii de an)si din acea zi si până azi sunt 7000 de ani,Omul trebuia să Inceapă cu O Odihnă si o va sfârși cu o Odihnă.Dar lucrul mai important este că Omul de pe pământ intră în al 6001 an,Inceputul Odihnei,dar deasupra Lui este altceva,ce vine după al 7000 mii an,Eternitatea,ce este deasupra noastră?ETERNITATEA,cât timp mai este până când ne infrățim cu Eternitatea???(aici trb singur să va dați seama ce vreau să zic)1000 de ani,si la Sfârșitul celui de al 7000 mii de an pe pământ Eternitatea va Coborâ să își ia Fii Odihnei.De ce leg aceste Lucruri,(dacă nu intelegeti ,Rugăciunea voastră imi va da mie mai adânc unele lucruri să vi le pot arăta)dacă ne uităm intotdeauna,Inainte de a incepe ceva Nou,acolo trebuie să iasă din cel Vechi,si apoi cel vechi moare,si inflorește Noul,mai un exemplu,Înainte de 2 este 1 si inainte de 1 e zero,Deci zero este Începutul.Orice inceput trebuie să inceapă de la Zero,de la nimic,Zero este nimic,dar in Nimic este ceva,asta foarte putin pot să o creadă,sau să o priceapă.Ce vreau mai exact să Arăt,De ce sus este alt AN,si jos alți ani,Susul care este deasupra Noastră sunt Înaintea noastră,noi am Pierdut Prezența Vie,Când Adam a fost făcut El trăia indeacord cu Prezența Lui,Unde era Domnul era și Adam,de aceea Adam stătea de vorbă cu Domnul,Adam era un profet,era Cuvântul Vorbit.Dar când Adam a picat,El a pierdut Actualitatea,si Domnul Progresa in Evoluție,si Omul Pierdea actualitățiile (Serialul de Evoluție al Domnului)si Cineva care a avut Milă de Noi (tot El)a zis,Eu Domnul voi restaura,Adică va Restaura pe Om din nou in aceași stare pe care omul a avuto o dată.Si Domnul a început prin mesageri,prin profeti să restaureze pe Om exact cum a fost la Început,dar acolo când Restaurarea a inceput,Progresul de Evoluție a Domnului a stopat,sa Oprit,Timpul sa Oprit,si a coborât să ia pe Om Înapoi să Reînceapă Progresul pe care ei lau pierdut.Si Domnul când a inceput Jos cu Omul,a luato de la zero,dar Sus Dumnezeu Pregătea Calea pe care omul să Calce,de aceea Cei de Sus sunt Înaintea Noastră,cu exact 1000 de ani.(Tatăl ii arată Fiului tot,adică Duhul arată Cuvântului calea pe care să Calce)Când pe Pământ era anul 4,in Ceruri era 1004,când aici era anul 3500,sus era 4500,când Jos va fi anul 6000 inceputul Odihnei,Sus era anul 7000 anul Odihnei,când Jos va fi anul 7000,atunci Eternitatea este In manifestare,Fii Odihnei sunt Manifestati pe Pământ.Dar când Jos este anul 6000,sus este 7000,aceasta imi arată că jos vor fi doar o Parte din Fii Odihnei.Hai să mergem la Inceput,când Omul a fost Creat (Adam)si Omul sa Odihnit cu Domnul pe pământ,Unde era Satan?Era acolo urmărind si studiind miscăriile omului să vină săl distrugă,dar Domnul nu ia ingăduit decât după ce sa sfârșit Ziua De Odihnă,acum fiți atenți,când pe Pământ se va așeza Mileniul,adică peste Ierusalim,acolo va fi Locul,satan va fi aici,doar că el nu va putea să intre in ierusalim,pentru că Domnul va fi acolo,Ierusalimul nu va mai avea nevoie de nici o Lumină,ci Domnul va fi lumina.Si când mileniul va fi in manifestare,satan va studia in acesti ani locul pe unde să intre,de ce?Să distrugă ca la inceput,si atunci la Final Domnul ii va ingădui să vină cu toate forțele asupra Ierusalimului,dar cred,acolo nu va fi Izbândă,ci o Mână din cer il va Prinde si il va arunca in iazul de Foc.Si toti acei care sau ridicat impotriva Ierusalimului vor fi distruși,si vor fi multi la Număr......Va Urma..!!