Isus Hristos,Taina Dumnezeiri (Partea 1)

                                        
Când Dumnezeirea Sa a fost pierdută de Om,El trebuia să își Reclădească Numele său ca omul să vină din Nou în Acelasi Nume de al Lui să poată fi  fi Răscumpărat.Creștinul in aceste zile si in toate zilele de la Infințarea Creșinătăți  (Rusalii)mărturisește un Singur Lucru foarte Important,Căci Isus Hristos este Domnul (Filipeni 2.11).Si Dacă noi Mărturisim că Isus Hristos este Domnul,trebuie să vedem Cine este acest Domn.Si apoi Mergem la Inceputul Numelui Domnului.Atunci mergem in Exod 6:2 Unde Dumnezeu ia vorbit lui  Moise si ia zis:Eu sunt Domnul,Eu mam arătat Lui Avraam,lui Isaac si lui Iacov,ca Dumnezeul Cel Atotputernic,dar nu am fost cunoscut de ei sub Numele de Domnul.Deci Poporul Evreul si-au cunoscut Dumnezeul sub Numele De Domnul,Domnul este tradus in limba noastră Românească,dar Numele Lui ar fi Yahw-Eh,Yehov-Ah.Acesta ar fi Numele lui in Ebraică,dar acest nume a fost tradus in mai multe Limbi,cum ar fi in Germană,HERR.Dar corect a fi fost să se scrie tradus Yahw-Eh.Acum acesta era Numele de scenă pentru Evrei a Dumnezeului Universului,Domnul.Atunci vin profeti ca isaia,Ezechiel,Ieremia,Mica,Maleahi si mulți alți care Profețesc prin Duhul,si instintează Poporul de Venirea Lui.Si ma intreb cine este acest Lui?Este Domnul,Domnul care sa revelat lui Moise.Toti profeti vorbesc de un Mesia,de un Salvator,de un Eliberator,cea mai mare parte profetește Isaia si Isaia il declară in cele mai multe scrieri că Domnul este Dumnezeu (Ebr.Yahw*Eh este El,Elah,Elohim)Si apoi după ce Vechiul testament a luat sfârșit,cine trebuia să vină?Cine le era Promis lor că vine?Domnul!!Yahw-eh le era lor promis că vine.Dar evrei ca si neamuriile in aceste zile,au intepretat cuvântul greșit si nu se asteptau ca El să vină in acea formă,ei se așteptau ca El să vină pe NORI,altul să vină pe un CAL,altul să se coboare pe scări Rulante din Ceruri,dar El a venit cum a zis Isaia,o Fecioară va zămisli.Si așa a fost,Maria a fost fecioară,....noi știm Povestea.Acum când Yahw-Eh sa născut intro Iesle,Lui trebuia să ii se pună un Nume aici printre pământeni,ca orice Om trebuie să aibe un Nume după care să îl chemăm.Ca de exemplu eu am un Nume de familie (Dan,Popa,Paul,Ex nume de Familie)dar nu am nume al meu,si atunci când mă nasc ,Părinți imi pun un Nume,Ioan,George,Călin.Și Atunci eu capăt Numele Părinților Dan si numele pus de părinți Călin,si mă întitulez DAN CĂLIN.Tot așa Si Yahw-Eh,Acesta era Numele Familiar Evreilor,era Numele dat de Dumnezeu când El sa descoperit din Cer lui Moise.Dar când sa născut,Maria a primit însărcinarea ca atunci când se naște Copilul să ii se pună Numele Isus,si atunci Numele Lui ar fi,Yahw-Eh Yeshuah,Domnul Isus tradus Ro.Acum El însuși in Slujbă se autodeclară e a fi acest Yahw*eh din Vechiul Testament,în zeci de pasaje cum ari fi Ioan 8:58,Ioan 10:1-9 (Israel nu avea decât un Păstor,Psalmi declară că Domnul este păstorul Lor)Ioan 10.30,si Multe altele.Deci El se autodeclara a fi acel Yahw-Eh care a stat cu Moise,abraham Isaac si Iacov de vorbă.El sa autointitulat de a fi Dumnezeul cel atotputernic ,Ioan 5.16-18,Evrei știau că El sa făcut pe Sine Dumnezeu.Deci Această Carte a Noului Testament il declară pe El de fi Domnul,Yahwe-eh.Vedem în cartea Apostolilor si Epistolelel lor,cu toti il declară Domnul,Fapte Apost 10:36,20:21 si cel mai important Verset Pavel scrie prin Revelație  in Filipeni 2:11,că Isus Hristos este Domnul,In traducere Yeshuah Hamaschiach este Yahweh,Isus Hristos este Domnul,si Domnul este Dumnezeu,,Isaia 42:8,43:3,43:11-12,43:15,44:6,45:3-5,Ieremia 21:4,Scrie Eu sunt Domnul,Dumnezeul tău...23:23,29:23,32:27,Ezechiel 5:5,11:7,Zaharia 10:6,si multe altele,Deci Domnul este Dumnezeu,Si Domnul care are un Nume este Isus Hristos.Isus Hristos a fost este si va fi Taina Dumnezeiri,cum zice Pavel in Coloseni 1:19 căci Dumnezeu a vrut ca toată Plinătatea să locuiască în El, si în 2:9 zice căci in El locuiește toată plinătatea Dumnezeirii.Deci tot ce există Dumnezeu este în Isus Hristos,si atunci cine este Isus Hristos?Dumnezeul Întregi Creați.Dacă vreau săl cunosc pe Dumnezeu,unde mă Uit?La Isus Hristos!Dacă cer ceva de la Dumnezeu,prin cine îmi dă?Prin Isus Hristos!Dacă stau de vorbă cu Dumnezeu,cine vine la mine?Isus Hristos,pentru că Isus este trupul Lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este Taina Dumnezeiri.Domnul este Vechiul Testament,Isus este Noul Testament si Cartea Apocalipsei este Hristos,Domnul Isus Hristos,Sub Numele de Domnul vine Moise cu Legea,Sub Numele de Isus vine El însusi și declară Harul,Sub Numele Hristosului vine Profetul din Maleahi 4:6,Luca 17:30,Matei 25* (Strigătul),Apocalipsa 10:7,3:14-21 și Descoperă Plinătatea Dumnezeiri Lui,si aduce și Har si lege.Harul sunt Neamuriile si legea este Israel.Hai să ne uităm la ceva,noi știm că atunci când o Pecete se deschide sus,diavolul o ia si o interpretează pe pământ in felul lui,aceasta incurcă lucrurile de foarte multe ori.Uitativă ce fac Națiunile?Vor o uniune cu Israel,vedeți ce afurisit e diavolul,de ce face asta?Caută loc de refugiu (Sper că uni Intelege-ți,dacă nu Sectiunea contact să vă explic)dar O Mână (profet)Puternică va scoate pe diavol din miscarea aceea.Profetul peceti a 7 va trebui intreadevăr să lege Națiunile de Israel,dar nu în acest fel cum se intamplă acum,ci Prin Revelație,Revelația adusă de Profetul Cristos Isus dată Îngerului Său Laodiceean să arate lucrurile care au fost (Evreilor)sunt (Neamurilor) si vor Veni (Si Evreilor si Nemauriilor),acea revelație va uni Națiunile de Israel,si atunci Națiunile merg să se inchine în Israel după cum ISaia,ezechiel,Zaharia au profețit.Nu el adică acel Inger laodiceean va lega Națiunile,ci Cuvântul Profețit de el va lega Israel de Unele Națiuni,si Israel va fi Capul intregilor Națiuni cu care se vor alia ele,dar fără de acest Cuvânt al Domnului Israel joacă doar denominațiune,fără de Cuvântul Domnului dat ei,este o uniune omenească si nu una dată de Dumnezeu.Cred că în Mare am înțeles,deci Vechiul este Domnul,Noul Test este Isus si Cartea Apocalipsei este Hristos însusi,Când am zis Hristos este și Tatăl și Fiul.Tatăl și Fiul este Dumnezeirea.Si Cartea Apocalipsei începe așa DESCOPERIREA LUI ISUS HRISTOS (Dată de Dumnezeu,Duhul)atunci Descoperirea Lui Isus Hristos înseamnă,Descoperirea Vechiului și Noului,sau descoperirea ISraelului si a Neamuriilor,si atunci când va fi descoperit O parte dintre Neamuri se vor Uni cu ISrael si atunci acolo va fi intre ei întelegere,dar cealaltă parte se vor uni nu prin Cuvânt ci prin afaceri.Lucrurile aceste Daniel le vorbeste in capitolul 11.Taina Dumnezeiri,va fi Revelată in Cartea Apocalipsei,Ea este Cartea (Hristos Însusi Descoperindu-se)care se Descoperă tututor acelora care il cunosc.Vreau să arăt un lucru,știu că doar uni vor avea pricepere.Când Iosif a fost respins de fratil lui,si vândut.Iosif a mers printre Neamuri ,si noi știm Povestea,cum că el a fost ridicat de faraon si o foamete mare a venit peste Familia lui Iacov,si Iacov si*a trimis copii să ia de mâncare de la neamuri.Atunci in Țara,Iosif era mare.Ei nu il mai cunosteau pe Iosif,si deodată cei 10 frati (Unul era acasa,Beniamin)au ajuns la iosif să cumpere de mâncare,si apoi acolo iasă o discuție (Iosif îi cunostea)si il tine pe Simeon legat si ei cei 9 să îl aducă pe Beniamin (Fratele mai mic al lui Iosif,noi știm că acestia sunt cei 144.000 din Cartea Apocalipsei)si ei merg acasă il iau pe Beniamin se intățisează in fata Lui Iosif toți,intrun final il aduce si pe simenon,si Iosif se așează la masă cu ei.Stiti cum sa făcut Cunoscut Iosif lor?(doar cei aleși o pot vedea),Sa dezbrăcat de Haine și și*a arătat Tăierea Imprejur,si lea Zis Eu sunt Iosif acela pe care voi lați vândut,Atunci au rămas ei străpunși in inimă,când au văzut Tăierea.Doar un Mic popor mai era in acel timp si anume Familia lui Iacov care ținea Tăierea Imprejur ca Semn al legământului,si aceea lea sfărâmat inimile acelor 10 frati.Acum in spiritual este la fel,Hristos a fost vândut neamuriilor de frați lui,Si Hristos sa intors la Neamuri,aici Hristos sa făcut foarte Mare,si are Multe Bogății,are Soție are o Familie.Si Cartea Apocalipsei este o Carte care il Simbolizează pe Iosif,si ca ei să il vadă pe acest Iosif trebuie ca acest Iosif ce să facă?Să se Dezvăluie,dezvăluire inseamnă Dezbrăcare,descoperire.Si când Iosif se va descoperi,atunci Evrei vor vedea pe cine au Străpuns,atunci vor rămâne ei străpunși,atunci fiecare iși vor intoarce privirile spre el pe care lau străpuns.Il vor plânge cum plânge cineva pe Singurul lui Fiu,si-l vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un Întâi născut...Zaharia 12.10 in jos.Deci aceasta este Cartea Apocalipsei,Ea este O carte de Descoperire care se atribuie nu numai Iudeilor ci și Neamuriilor.Dar și neamurile vor Vedea atunci pe cine au străpuns,cum?Prin cuvântul lor,ei lau țintuit pe El pe cruce,El ori de câte ori vreoia să zică ceva,ei nu il băgau în seamă,El era pentru ei un străin,exact cum era si pentru Evrei.Foarte frumos,Istoria doar se repetă pe sine.Domnul nostru și Dumnezeului Nostru Isus Hristos să ne de-a Pace tuturor Amin.


Taina Dumnezeiri,Isus Hristos (partea 2)

Va urma....