Fața și spatele Domnului

Fața si Spatele,noi cunoastem Spatele Domnului Și Fața Domnului.Moise o dată a cerut să vadă Slava Domnului,si lui Moise i sa îngăduit să vadă doar Spatele Domnului,pentru că Oricine privea la Fața Lui,trebuie să Moară.Acum Domnul Isus când a Venit pe pământ,El putea zice,Eu văd Fața Domnului,si El asta făcea in Predicile Lui,El predica Fața Domnului,Pentru că El era fața Domnului,si El predica despre Sine,El era ceea ce Dumnezeu era,El era prezenta vie a Lui,adică a Ungeri.Moise in toate Predicile Sale pe care noi le citim,si le avem printre noi,toate aceste sunt de fapt Umbra sau Spatele Domnului.Umbra pentru că Soarele Bătea din Fața,Domnul stătea cu Fața către Soare si cu Spatele la Moise,si Moise scria tot ce Domnul ii dicta.Moise nu putea să vadă Față,orice ar fi făcut,lui îi era Interzis să vadă Fața,căci Slujba era de asa Natură ca să se predice Doar Spatele Domnului.Când un om stă cu Spatele de vorbă cu cineva el vrea să își arate ceva,ce oare?Superioritatea,adică că el este peste orice.Si spatele Domnului este Vechiul Testament,In toate Epociile incepând de la Moise și până la Ioan Botezătorul Domnul a stat cu Spatele la Israel,si Umbra Spatelui era Israel.ISrael preaumbrea Spatele Domnului,Domnul in timpul lui Israel și*a arătat Spatele față de Popoare filistene,egiptene,amorite,amonite...etc.Dar Intro zi după ce Hristos Domnul cât a stat cu Spatele la Israel,a sosit timpul să vină cu fața,si când A Venit cu Fața către ISrael,lumina pe care El a reflectato Asupra Semintei,pe Unele le-a Uscat,neavând apa necesară,pe altele le-au ars de uscate ce erau,iar altele au dat Rod,dar și aceia foarte Putini au fost care au dat Rod,unii dintre ei sunt Simeon si Ana,ei au dat Rod,si Rodul era Cuvintele de preamărire a Persoanei Lui,El pentru aceasta Vine,să fie Preamărit intre poporul Lui.Vedem că Lumina când a bătut asupra Sistemului Religios,nu numai că-i orbea,dar le tăia si respirația,El era o problemă pentru ei.Ei doar nu-l mai vreoiau printre ei,Era prea Puternică Căldura,El era Îngerul care stătea in Soare,sau in fața Soarelui.Lumina feței sale coace Rodul,il aduce la Coacere deplină,iar apoi în grânar.Acum in acea Venire a Lui cu Fața către Poporul Israel a fost prea Puternică,si prin faptul că lau Respins,prin aceea ei au fost Judecați.Acum Domnul și-a indreptat fața Către Neamuri,si Neamurile au primit Fața Domnului printr*un Profet,Pavel.Pavel a predicat fața Domnului tuturor Națiunilor,dar intre aceste Națiuni,doar un Popor ales au fost Care au Purtat Fața Lui (Masca lui).Neamuriile in toti acești 2000 de ani,au fost doar o Umbră a feței Lui,Pentru că El era in ceruri,noi oameni eram jos pe pământ ca niste Locțiitori sau Ambasadori,noi reprezentam Fața Lui,si acolo unde este Fața Lui,acolo este Judecată.Fața Lui aduce judecată asupra Păcătosului,sau celui nelegiuit.Toti cei 7 Mesageri ai Epocii neamuriilor au Predicat Numai si Numai despre Fața Lui,Nimic despre Spate,de ce?Pentru că ei erau Ambasadori ai Feței Domnului.Neamuriile au primit Fața Lui si nu Spatele Lui,Nouă ni sa arătat Har (Pentru Credincios)si nu o Politică Religioasă cum sa predicat in Spate.Acum cred că uni au înteles.Umbra Spatelui este Israel si Umbra Feței sunt noi Neamuriile.Doar că noi Neamuriile eram deja Spatele Domnului pe pământ,prin predestinare,noi știam de ce Israel a Refuzat Mântuirea,ca să o căpătăm noi,prin alunecarea lor,am avut noi intrare.Ochi lui Israel au fost Orbiți.Un bun Creștin,poate dacă este inzestrat de Domnul săi arate Spatele la Israel si incet încet să-l aducă la Față,dar nu cu duhul trinități,ci cu un Singur Dumnezeu,poate aduce o mare parte din poporul Iudeu la Hristos,totusi acolo tot mai rămâne o mică Rămășiță.Deci Noi Neamuriile am fost Spatele Domnului,dar o Umbră a feței,Domnul lua fața Noastră și se Exprima pe Sine,de ce credeți că atunci când vine ungerea de Sus,o adevărată Ungere mă refer,Proorocul Închide ochi,este pentru că acolo numai este fața lui,ci este Fața Domnului in vorbire.Deci asta au făcut Neamuriile in cei 2000 de ani,au predicat despre fața Domnului.Dar acum Urmează să fie o Slujbă ca și Slujba Domnului,Domnul Isus fiind Spatele Domnului si Fața Domnului,vine si descoperă pe scenă Spatele,pe care Moise la descoperit (o reașezare),iar apoi aduce o altă lucrare pe scenă,Fața Domnului.Dar acum neamuriilor se manifestă o Slujbă care descoperă Fața Domnului din cele 7 Epoci,și după aceea descoperire,ia fața Domnului (Noul Testament)și Spatele (Vechiul Testament)și îl Leagă Impreună,Ca și o Carcasă!Această mă duce să văd ceva,cum de fapt Omul a fost Construit de Domnul,Prima dată a fost făcut Spatele omului care a fost o Parte din om,apoi sa Turnat Sângele în el si după aceea sa construit fața (Fațada)si după ce aceste trei au fost Create,Atunci Fața si Spatele au fost Sudate împreună,și ce lea sudat împreună,Sângele bineinteles si cine este Sângele,FIUL,Cuvântul *(Acestea trebuiesc privite Spiritual).Si atunci cei 3 au devenit Una,si cei trei sunt mai exact ,Spatele (Duhul,Tatăl)Sângele (Fiul,Cuvântul)Fața (Manifestarea,omul care manifestă Dumnezeirea)sunt Una și aceași Persoană.Acum Duhul este Tatăl,Sângele este Fiul Si Duhul Sfânt care este Fața,sunt Îngerii care il Manifestă,Fii Lui Dumnezeu,ce nea legat pe noi Împreună,Ce dă Viață Omului?Sângele,cine ne-a legat pe Noi Impreună,Sângele Lui Isus Hristos.Acum Evrei sunt Spatele si Neamuriile fața,ei impreună dacă se leagă prin Cuvânt,Împreună formează Dumnezeirea Lui Isus Hristos pe pământ.Neamurile sunt fața lui Israel,Neamuriile sunt Umbra lui Israel,Israel este Trupul si Neamurile sunt Expresia când lumina Bate asupra Trupului,si jos undeva este o Umbră,Unde este Israel acolo sunt si Neamuriile.Neamuriile pot spune,Israel tot ce tu esti,EU SUNT!ORICE tu vrei să faci,Eu sunt după tine,Tu nu poti face nimic fără mine.Este exact când Umbra mea se vede,Eu nu pot reflecta decât Umbra a ceea ce sunt eu,eu nu pot reflecta umbra unui animal,ci umbra Trupului meu,si unde sunt eu,Umbra nu mă lasă,ea se identifică cu mine.Eu si umbra Una sunt.Tot așa si Neamuriile si Evrei,sunt una,Prin Același Sânge,nu aceași Organizație,ci același Sânge.Și Sângele Lui Isus este acest Cuvânt care Leagă Spatele și Fața,și Cuvântul trebuie adus de un PROFET din SPATE si un PROFET din FAȚĂ,si Profetul din Spate este MOISE si Profetul din Față este Ilie,Moise si Ilie sunt Fața și Spatele Domnului.Iar cei doi Sunt de fapt Dumnezeirea Completă.Amin