Diferența dintre arătare și Venire!

Arătare este când cineva ni se arată si Venire este când cineva vine.Acum ce este Arătarea Domnul și Venirea Domnului,Arătare înseamnă Revelatia unei Lumi Nevăzute,sau manifestarea unei apariți Dumnezeiești,Sau Apocalipto,Apocalips sau Revelația.Și Venirea o mai putem înțelege sau se mai traduce,ca Sosire,Întoarcere,dezlănțuire.De multe ori Biserica incurcă asa de mult Venirea cu Arătarea si Arătarea cu Venirea.Arătarea este un Fundament al acelei Epoci când El a venit,dar Venirea este când El vine in acele arătări din Epoci.Arătarea nu schimbă Sistemul pe care Venirea la conceput.Dar Venirea Sa,schimbă toate acele arătări,si aceea Venire pe care El a puso in Venirea Lui precedentă.Venirea când El vine,El rămâne un Fundamant a întregului Sistem,dar Arătările sunt doar niște Circuite adăugate la Venire,arătările fac parte in Venire.Ca de Exemplu Evrei în acest Moment la această dată sunt adăugati la un alt Circuit,ei sunt fără Lumină,si lumina pe care ei o Așteaptă în Întunericul în care ei sunt acum,a fost Manifestată acum 2000 de ani.Ei asteaptă ceva ce a fost,dar când intruna din aceste zile se va manifesta o Slujba Profetic (ceea ce va fi in aceste zile)aceea ii va trezi pe ei,din acel duh,atunci vor vedea ei ce au făcut,că sunt Vinovați de acel Sânge.Vedeți,ei sunt legați la un Tablou Electric ce a fost manifestat.Dar noi Neamuriile am fost conectati la Un Tablou Electric,nu unul Ars,unul care are Electricitate în el.SI toate acele circuite au fost arătari de ale lui (Mesageri).Tocmai de aceea acele arătări indreptau către Venire.De exemplu Când El a venit acum două mii de ani,Acel Trup a fost TRUPUL LUI DUMNEZEU,ISUS HRISTOS,nu numai că Dumnezeu era in Ceruri,dar era in același timp și pe pământ.Aceea ne descoperă că era de fapt VENIREA LUI.Dacă eram Israelit,eu priveam la El si puteam zice Doamne,atâta Timp te-am Așteptat Doamne,si il puteam imbrățișa si il puteam săruta,MĂ PUTEAM INCHINA LUI,si Nimeni din cer nu mă putea Condamna,Conform Legilor nu avem voie să ne inchinăm Oameniilor,dar acolo nu numai că era Om,era Dumnezeu in trup.Acum în acea Venire a Domnului,in El erau descoperite noi Arătări ale Lui.Programul lui de predici din timpul Vieți Sale Pământesti erau diferite de Sistemul Mozaic,totul era Nou,o Actualizare Completă a Acelei Biserici.Si după Plecarea Sa,Ridicare la cer,El sia Continuat Lucrarea,dar numai de pe pământ,ci din Cer,pe pământ erau doar Arătările Lui.Ce inseamnă arătări?Arătarea Domnului este de Fapt un Mesager pe Scenă,un Profet,un Circuit din Tabloul Elecetric,un Profet.Profetul Om care este pe Pământ este mai exact arătarea Domnului din Ceruri.Domnul din ceruri coordonează omul,acum Dacă era Venirea lui in acel OM,Omul trebuie să fie SUPER PERFECT Incât OMUL si Domnul să fie Una,dar din pricină că Omul face ogrămadă de greșeli,si Domnul nu are greșeli,Domnul o numește aceea Arătarea Lui,arătarea este doar o Descoperire a Persoanei lui pentru aceea Epocă,o Parte a unei Apocalipse.(Nu Cartea apocalipsei dată Lui Ioan,ci apocalipsa acelei Epoci,fiecare Epocă a avut un Sfârșit cu Război,fie Politic sau Religios).Când cum am zis El sa ridicat sus la ceruri,atunci jos au rămas pentru cele 7 Epoci,7 Arătări de ale Sale pentru fiecare Generație,Si Domnul Isus Hristos sa arătat prin cei 7 Mesageri ai Epoci.Pavel a fost Prima Arătare,Irineus a fost a doua Arătare,Martin a fost a treia arătare a Lui,Columba,Luther,Wesley a fost a 6 Arătarea,Si William Marrion Branham este Ultima Arătare către Biserica Neamuriilor,a 7 Arătare către a 7 Epocă a Neamuriilor.Acolo nu vor mai fi alte arătări,decât un Singur Lucru,VENIREA LUI.Acum Arătările Lui nu erau din fețele Oameniilor,nu aceea erau arătările Domnului.Atunci ar trebui in fiecare Epocă ca mesageri Epoci să aibe aceeași față.Ci în Cuvânt,Cuvântul propovăduit de Mesageri Epoci,exprimau Arătările Domnului.Toti Mesageri Epoci in cele 7 Epoci au Exprimat Arătările Lui,Descoperirea Persoanei lui,Fiecare Mesager exprima literar o Parte din Arătarea Lui.Adică ceea ce face El sus,la acel Moment.El era in cer,și lua parte la Popor prin Cuvinte,iar jos El trebuia să aibe un Mesager care să exprime Cuvintele Lui a ceea ce trebuie să facă poporul ca să scape de Judecată,si ce este Judecata?APOCALIPSA.Omul Mesager incerca cât mai bine posibil să nu Greșească in Vorbire,trăire,Scriere să îl poată Exprima pe Domnul vieti,ca Credinciosul să scape de judecată,dar fiecare din ei greșeau prin felurite încercări (Nu stiu cum să zic,deci ei greseau,in vorbire trăire,Exprimare in Scris a persoanei Lui),dar aceasta nu era o voie a lor,ei incercau prin Cuvântul mărturisiri lor să-l Reproducă pe El în viața lor,dar din pricină că El nu era descoperit Complet in ei,era imposibil să nu se greșească,fiecare Mesager din Aceste Epoci,era nemulțumit de Sine,toți erau Nemulțumitori de felul de viață pe care ei îl trăiau in Epoca in care sau Manifestat.Si orice greșeală pe care o Făcea El îi ierta,El pentru aceasta a Murit.Acum Venirea Lui este cum am zis,după ce acele arătări ale Persoanei Lui (Domnul are 7 Fețe,7 Poziți din care Poate fi Privit,si acestia sunt cei 7 Mesageri care Produc in Cuvântul lor Persoana Sa,Si pozitile de Privit sunt din Față,Spate,stânga Braț,Dreapta Braț,SUS Cap,Jos la Temelie in Sus,apoi a 7 este Restaurare Fețelor Lui)au mărturisit Cuvântul lor (a Lui de Sus),atunci El vine,atunci El își arată Fața Lui,cum de fapt arată El,El vine in plinătate,ca toti aceia care au Primit Restaurarea să il poată privi din toate Direcțiile.Atunci este când El se poate vorbi pe Sine,se poate descoperi,iși poate Manifesta în INTREGIME VOIA LUI in OM,atunci EL pășește nu Parțial pe pământ,cum Pășea prin acele 7 Epoci în Mesageri,ci Acum in Venire,El calcă jos ca și cum El si Omul sunt Una,si in VENIRE El si Omul sunt Una.Exact cum a fost in acel trup al Domnului Nostru,atunci El putea Folosi Omul Cristos Isus,cum vreoia El.ISus era Deplin predat Cuvântului Domnului,si Cuvântul folosea Trupul in Întregime,de aceea Isus Putea să rostească Cuvinte care se intâmplau peste 2000 de ani,El se putea Ridica pe Sine,adică OMUL Cristos,la o înălțime extraordinar de mare si a putut vedea Zilele noastre.Trupul nu se poate ridica sus,dacă nu îl Ridică Duhul,Duhul este acela care Ridică pe Om să-i arate Lucrurile care vor Veni,care au fost sau Care sunt.Dar până in Prezent in acele Veniri,chiar toate Venirile Lui,in ele erau descoperit noi arătări,de ce?aceasta din nou a fost o Taină sau este o Taină.Aceasta ne arată că acele Arătări trebuie să Producă Adevărata Lui Venire.El are o venire asupra Pământului,Poporului si a intregi Creațiuni,dar aceea încă nu se poate Manifesta până ce Pământul si intreaga Creațiune nu primește Ochi ca să*l vadă,acum dacă Pământul nu va lua acei ochi dati de Domnul Însusi,si Când El vine,pământul nu il va vedea?Cine este vinovat?Pământul clar,pentru că a primit ochi care săl vadă,doar că a respins aceea vedere dată de Domnul.Pământul va primi acei 7 Ochi,acele 7 Poziți de Vedere,sau acei 6,dar restaurat in a 7 care este si el un Ochi,dar a 7 aduce totul întrun singur Duh,Credință,Botez și Dumnezeu.Epociile Neamuriilor au avut fiecare o Mică Venire a Domnului la sfârșitul Epocilor lor,dar acelea erau doar Umbre ale Veniri.Intrun Mesager când el se manifestă,acolo poate fi Manifestată si o Venire a Domnului asupra acelui popor care i sa Promis că El vine,dar și o arătare către cei care vor să*l Cunoacă,sau o arătare ca să Restaureze pe cei Căzuti,ceva in acest fel.

 

 

 

Posibil să găsiți Multe greșeli de exprimare,dar cu timpul le voi rectifica, mie imi este foarte important să înțelegeți Ideea!