Începutul Manifestări Sale

                                           


Încă de la Început,si anume de la cădere înspre timpul nostru,Dumnezeu a avut reprezentați.Si un reprezentant înseamnă o Persoană imputernicită să reprezinte pe cineva,sau să ia locul Originalului,să țină locul cuiva.Reprezentantul mai este si COPIA ORIGINALULUI.Si de la cădere si până in aceste Zile Dumnezeu a avut Reprezentanți,a avut Copi ale Personalități Sale.Si aceste copi sunt reproducerea exactă a unui Text sau a unei Imagini,deci intotdeauna deasupra Noastră a stat Originalul dar jos a ieșit Copia ca la imprimantă,si omul de jos lua Copia (Mesajele mesagerilor)si incerca să trăiască după aceea copie.Dar când lucrul Original a venit pentru unii,Copia era mai importantă ca Originalul.Ei in loc să dea copia la o parte si să ia originalul,ei au dat ca in fiecare Epocă Originalul la o parte.Copia in cele mai multe cazuri iasă cu pete,iasă in Ceață,in negură,dar Originalul este Original si va rămâne original.Abel,Noe,Moise,Avraam,Isaac,Iacov,ieremia,Isaia,Zaharia,Maleahi,Pavel,Ioan,Petru,Luther,Wesley,William Branham au fost Copi ale PERSOANEI Lui.Ei sunt developarea Imagini de sus,noi am primit doar o Poză a lucrurilor de Sus,si fiecare a incercat să se identifice cu lucrurile de sus.Pozele venite in format literă,ne descoperea poziția noastră,a ceea ce suntem noi.Dar noi toti,chiar intregul Trup de Creștini,au fost doar Copi ale Personalități lui.Manifestarea noastră il Identificau pe El ca Persoană Supremă a intregii Creații.Viețile Creștinilor incepând de la Abel  și până la William Marrion Branham sau chiar până ce intră ultimul în Trupul Spiritual al Domnului Isus Hristos,au fost vieți trăite de Oameni Credincioși care Identificau Prezența Lui printre acele Popoare in care ei sau manifestat.Dumnezeu din Ceruri Legifera acele  viețile trăite creștinești,căci acele Vieți erau perfect exprimarea Lui,totusi acele Vieți nu erau Intradevăr VIAȚA Lui,ci erau doar VIEȚI care îl  doar îl Exprimau pe El,pana la Venirea Lui în forma Originală, ei au fost niște Copi,si copiile te duc intotdeauna către Original.Fiecare viață Omenească pe care Dumnezeu a aleso să fie în acel Trup Spiritual,reproducea Dumnezeirea Lui.Si Pentru că nu era VIAȚA ORIGINALĂ a Lui Dumnezeu in acea Manifestare omenească,ci erau doar identificări,o ungere asupra acelei vieți omenești,o mare parte din Creștinism este acoperit de Religie,adică de o viață Omenească (si nu de Viața Domnului),sau doar de vreo identificare a unui timp al trecutului în care Dumnezeu a folosit aceea identificare pentru o Scenă a Ființei Sale,si omul din aceea scenă și*a făcut o Religie (Religie*Acoperire).Si singurul lucru care mai poate lua aceea Religie de pe acel om,este ca Scenă să-i fie reprodusă Din NOU,adică Timpul Acela să reînvie din Nou,sau scena aceea a acelui Timp.Să o explic,dacă mai sunt oameni credinciosi Luterani (Si sunt cu siguranță,cum sunt si Pendicostali si Metodisti,sau Părinți Mozaici.),este un lucru Bun,doar că Luther (Și ceilalți Mesageri si profeti) a avut un Mesaj pentru Generatia lui,aceea scenă este cum am zis ,o Scenă care a Identificat Prezența Domnului in aceea Generatie,era un Glas care arăta sau descoperea Păcatele din Acea Generatie Preacurvară Catolică,dar omul a luat scena si a făcut un FILM din el,si acel Film este mai exact CULTUL LUTERAN,si nimeni nu le poate strica Filmul,până ce cineva trebuie să-l Reproducă pe Martin Luther in același fel de scenă în care Luther a jucat,si atunci vor vedea Luterani că Filmul pe care ei stau este Greșit,un Regizor demonic a luat aceea scenă si a făcut un FILM inspirat din iad,cum uni din aceste zile,Regizori de  Holywood,iau Biblia si o Produc in filmele lor proprii dar ei înșiși folosesc scenele cum vor ei,si nu după Sfânta Scriptură,”HOLY SCRIPTURE” ci după Pădurea Sfântă ”HOLY WOOD”.Uni ne putem da seama ce sfințenie iasă dintro Pădure,Dumnezeu nu locuiește în Păduri ci pe Munte la Înălțimi,acolo unde nici un Pom nu poate ajunge,pădurea este la picioarele lui.Si acum ca Filmul acesta să fie Distrus,trebuie ca cineva să Reproducă Scena Originală in care Luther a Jucat (Restaurare mai inseamnă a readuce toate scenele intrun FIlm),ca Cultul Luteran să Vadă Adevărul,si apoi ei vor vedea că acel Film este greșit Interpretat,si pentru aceasta este Nevoie de o RESTAURARE TOTALĂ.Pe pământ mai sunt FILME *si Scene incă de pe timpul lui MOISE,al lui Enoh,Abel si multe altele,deci este nevoie ca toate acele Scene să fie Reproduse intro Restaurare Totală,adică un FILM.Amin!Acum revin la text,toti ,da chiar toti Creștini au avut Viețile lor Unse de Hristos!Hristos se identifica pe Sine în acele Vieți,dar Incepând din această Generație LUCRURILE SE SCHIMBĂ SI SE VA ROTI INTREAGA LUME,Conform Acestui Cuvânt,PĂMÂNTUL si Cerul nu numai că se vor schimba,dar trebuie să primească o altă Rotație,Pământul cel puțin va fi Intors 360 grade,deci el dacă se rotește la stânga,el se va opri,si o va lua la Dreapta.Dar incepând din această Generație,NICIUN OM,DAR NICIUNUL,(Mă refer la viețile Omenești)nu vor mai fi Unși de sus,săl identifice pe HRISTOS.De ce?Pentru că HRISTOS din această Generatie va avea un TRUP pe Pământ,si incepând din această GENERAȚIE,El însuși se va Manifesta in Trupul Lui.Biserica a fost până in această Generatie Vizitată de Îngeri,dar din această Generație El însuși își va vizita BISERICA Lui,singurul lucru ce nu va avea El deocamdată,Acest Trup de Carne,Trupul acesta va fi ÎNGERUL,dar în acel Înger va fi HRISTOS ISUS din NAZARETUL GALILEEI.Lumea Creștină va fi Trasă Sus de tot in Dimensiunea Îngeriilor,si ea trebuie să ajungă intrun fel sau altul ca Îngeri din ceruri,ea sa coborât în Iad,acum 6000 de ani,dar Hristos până in această Generație a traso sus,până când ea ajunge ca El,acum Noi vom fi ca îngeri,dar după aceea Noi vom fi ca El.Înainte de Cădere,El se putea Manifesta in trupul Său si putea avea Părtăsie constantă cu Fiul Său,fără limită(Adam),Adam si Duhul era in legătura Constant,fără nici o piedică de a intrerupe acea Legătură,Chiar dacă Duhul nu era acolo,Orice intrebare pe care Adam o avea,Răspunsul era acolo,si răspunsul la orice întrebare este Hristos,aceasta ne descoperă că El este Omniprezent.Acum acest lucru se va petrece din nou Printre Poporul Său,Acum poporul primește Alfabetul de la A-Z,acum Poporul Său credincios,va avea ca Invățător DUHUL Scris,Nu va mai fi Nevoie de vreo Slujbă în afara Slujbei de Invățător pe care numai DOMNUL o are si El se va Manifesta prin Duhul să își invețe Poporul.Alfabetul este acest Mesaj,această Vorbire scrisă,de ce Aceasta?Pentru că atunci când El se va manifesta,prin felurite lucrări,cineva acolo trebuie să*l înțeleagă,si de aceea El trimite Înțelegerea dinainte,ca noi să putem Răspunde Manifestări Sale Supranaturale.Acest mesaj este Naturalul care va da ințelegere Supranaturalului.Cristos în această Generație în care se va Manifesta prin DUHUL (Îngerii Lui)nu va mai fi Limitat la vorbire,ci El va vorbi ca de la OM la OM,ca între doi ÎNȚELEPȚI.Mesajul acesta este Înțelepciunea trimisă jos.In Manifestarea Sa in Generatia lui Noe,El a fost Limitat în vorbire,in cea cu MOISE a fost Limitat in vorbire,in manifestarea Sa PROPRIE,a fost LIMITAT la vorbire,Dar acum El descoperă toate Limitele,si după aceasta Descoperire,in Epoca in care se va deschide,El nu va mai vorbi LIMITAT,EL nu se va mai limita la vorbire,ci El va vorbi si Acolo trebuie cineva să-i Răspundă.Chiar si acum acestei vorbiri,2 sau 3 trebuie să-i răspundă chemări Sale.Deci de acum in Generația ce urmează,EL numai a fost,El numai este Acolo,ci EL ESTE AICI.Amin

 

(Această Predică nu este încă pe Deplin descoperită,ea dă doar o intelegere a ceea ce va fi descoperit cu Adevărat,este doar un Drum sau o alee către casă,și Casa este Isus Hristos)