7 Mesageri ai Planului Lui Isus Hristos

                                            
Acum fiecare Generație a avut Mesageri si Profeti.Dumnezeul Isus Hristos pe care noi il Slujim este un Dumnezeu neschimbător,un Dumnezeu care nu se schimbă,El lucreaza Acelasi Ieri Azi si In Veci,In Epoca Antedeluviană a lucrat pe acelasi Baze cum a lucrat si  in Epoca Mozaică,si cum a lucrat in Epoca Harului.Dar fiecare Epocă a avut Mesageri si Mesageri vin din prezența Domnului cu cuvinte  ale Domnului,si Mesajele aduse de mesageri  adica continutul acela  format din cuvinte nu sunt Domnul înșuși cum este Noul Testament,ci sunt îngeri în formă literara,si îngeri sunt o mică sunt o mică trezire,o Spălare pe față,nu este o Scufundare când Domnul Însuși vine in cuvant.Acum orice Mesaj,orice frântură de Cuvânt trebuia să vină din Cer,alte mesaje în afara Mesajelor venite din cer,sunt glasuri de mesaje venite din iad.Acum nu aici este ce vreau să accentuez,accentuarea este pe această,Căci Orice Mesaj venit jos pe pământ a fost din Cer prin Acesti 7 Mesageri,toate Mesajele Vii au venit de la Domnul prin acești Mesageri,si ei sau manfifestat conform acelei epoci in care ei au fost trimisi.De  ce au venit Mesajele  din cer si nu de pe pământ?Unde locuiește Domnul?În Cer,clar!!Cine il poate vedea pe Domnul?Îngerii,clar!!Atunci unde este omul de jos?Jos pe pământ!!Are el omul,ochi să vadă ce se întâmplă în ceruri ?Nu,clar că nu,cineva trebuie săi arate ce se intâmplă Sus în ceruri!Si cine ii arată?Domnul prin Trimiși săi,Domnul trimite Îngeri la om,adică mesageri cerești la cei pământești si pământești proclamă mesajul in forma cum ii este dat lui!!Atunci ce este omul de jos?Nimic decât un Primitor ai Mesajelor Îngerilor (la fel cum WMBranham a primit un Mesaj de la un Înger ceresc)....Acum voi merge mai departe...Noi știm că Domnul are 7 Mesageri,si acești 7 Mesageri sunt de fapt totalitatea Fiului Lui Dumnezeu,sau totalitatea Cuvântului,tot ce sunt cei 7 Împreună Formează Acel Fiu de Dumnezeu,si când Acel Fiu se manifestă,acolo sunt de fapt toti cei 7.Fiecare Natură in parte Manifestă o Parte din Dumnezeirea Lui, Dar Acest Fiu (Isus)care este Cuvântul este Plinătatea Dumnezeiri Trupește,dar acești 7 sunt intreaga Descoperire a Fiului Lui Dumnezeu,a Cuvântului.Atunci când Fiul se Manifestă,El manifestă Intregul  Trup Lui Dumnezeu,pe când Mesageri Manifestă o parte din Trup al Fiului Lui Dumnezeu,si Dumnezeu se miscă după cum se miscă mesagerul.De exemplu un Mesager il descoperă pe Dumnezeu cam 14-15 procente din Dumnezeirea Lui,pe când Fiul il descoperă 100%,Pentru că tot ce este Fiul este Dumnezeu,Tot ce este Dumnezeu este Fiul,Vezi pe Fiul vezi pe Tatăl,Toate Tainele Dumnezeiri Sale invizibile sunt in Acel trup Vizibil al Fiului,Amin.Așa că Lumea Antedeluviană a avut 7 Mesageri,Mozaică 7 mesageri,Cea a Harului 7 Mesageri si Urmează Conform Cuvântului ca ei să fie Descoperiți acum.Acum ei fiecare sau Manifestat la fel sub fiecare Generatie doar că Epoca era de o altă Natură,si ei trebuiau să se manifeste intrun Mod tainic ca prin aceea să Reflecte Cuvântul Lui Dumnezeu cât mai Perfect să poată da întelegere de Dumnezeirea Lui.Acum inainte ca acesti 7 să se manifeste,acolo trebuie să fie o Coborâre a Fiului lui Dumnezeu,din care reiese cei 7.Si să Mergem la început,Edenul,Acolo a fost o Coborâre Zilnică,A Fiului (trupului)care stătea de Vorbă cu Adam,si Adam noi știm că a fost un Fiu de Dumnezeu.Deci Dumnezeu stătea de vorbă cu Fiul Său.Dar După Cădere,stim povestea că a  fost alungat afară propriul Său Fiu......si de aici si-au luat Mesageri Lucrarea.Acum înainte ca un Mesager să iși inceapă lucrarea,acolo este Nevoie de Mesaj  sau de o cunoștință a ceea ce sa Întâmplat sau a ceea ce va veni.Si Adam a fost acela care adus mesajul pe scenă,sau cunoștința,totusi el nu sa Clasificat in Rândul Mesagerilor dintre cei 7,Adam (Cincizecimea)era căzut,omul a fost căzut si acolo era nevoie de un Mesaj de restabilire a Omului.Si Primul Mesaj a fost prin ABEL,(Înainte să Pășească Abel,acolo el stia că Biserica Adam  a căzut)abel a fost Primul Simbol al Primului Mesager,al Doilea a fost al lui Set,al treilea a lui Enos,al 4 lea al lui Cainan,al 5 lea al lui Mahalael al 6 lea al lui Iared si al 7 al lui Enoh,Deci Abel,Set,Enos,Cainan,Mahalael,Iared si Enoh,Aceștia au fost cei 7 Mesageri ai celor 7 Epoci ale Acelei Biserici Antdeluviene,Bineînțeles că in Spatele acestor Nume sau Manifestat MESAJELE celor 7 Mesageri Cerești,acestia nu erau Mesajele Proprii ale OMULUI  Abel,Seth Enoh si asa mai departe,ci era Îngeri Cerești trimiși cu MESAJE din Prezența Domnului la acesti mesageri pământești,pentru că omul în sine SI-A PIERDUT ORICE SIMȚIRE DE AL MAI PRODUCE PE DUMNEZEU, sau vreun Mesaj care săl Identifice pe El.Dar Singura Sansă era ca Cineva să Coboare si să dea știrile Omului,si prin Credință in Stirea dată de Înger  se reproducea Acea Legătură dintre om si Dumnezeu.(așa sa produs răscumpărarea)Apoi după ce acești 7 iși dau Mesajele lor,Intotdeauna ultimul aduce după cum știm totul la un Singur Duh,Botez si Dumnezeu,dar nu pe Deplin,el aduce Parțial totul intrun-ul,al 7 lea este un fel de Duh al Lui Ilie,sau Ioan Botezătorul,Mesajul Îngerului al 7 aduce Sfârșitul pe Scenă,Fiul,Cuvântul,Cuvântul este întotdeauna FINALUL,după Arătarea Cuvântului,urmează ceva ce nu a mai fost..Deci după ce iși dau cei 7 Mesajele lor,Urmează să se manifeste Lucrarea,adică tot ce a fost produs in acele 7 Epoci va fi manifestat totul întrunul.O Ultimă Epocă cum ar fi,se aduce toată generația aceea la o Singură întelegere,nu la o întelegere Parțială pe care un Înger a vărsato in acea Epocă,ci la o Înțelegere deplină.Să nu uităm că Ultimul Mesager,adică al 7lea Varsă 7 Înțelegeri jos pe pământ,si acolo Trebuie să vină Fiul să scoată din acele 7 Înțelegeri din cele 7 Epoci ale Biserici,o Singură înțelegere,un Singur Domn si Dumnezeu si un singur Botez,aici curge descoperirea adevărată,In Manifestarea Fiului Lui Dumnezeu..Si când se aduce totul la o singură întelegere acea este de Fapt Lucrarea Fiului Lui Dumnezeu,atunci Omul pășește pe un Pământ Nou si un Cer Nou...O Umbră a Unui Mileniu...Acum Epoca Mozaică și-a avut Mesageri săi,exact în aceași Formă pe care a avuto si Lumea Antedeluviană,Pentru că Epoca Mozaică este Reflecția Umbrei Antedeluviene,Si Epoca Harului care este  Arătarea (sau invierea) Epoci Mozaice,Epoca harului,a avut parte de aceiași Mesageri pe care Lumea antdeluvină a avut Parte si cea Mozaică,doar că intro formă mai Diferită,dar intotdeauna aceiasi Ingeri.Dumnezeu nu iși schimbă Îngeri,ei sunt aceiași Lucrători,doar că Epoca Antedeluviană (Abel-Noe)era mai putin săracă ca cea Mozaică,dar cea a Harului (Hristos-Maleahi 4)este mai Bogată ca cea Mozaică,si cea care Urmează (Apocalipsa 10.7-Moise si Ilie)va fi Mai Bogată in Bunuri ca cea a Harului.(Bogată Spiritual)„Acum Mesageri din Epoca Neamuriilor,adică Mesageri Cerești si-au făcut prezența la:Primul Ceresc a început cu Pavel,al Doilea a fost la Irineus,al treilea a fost la Martin de tours,al 4 lea la Columba,al cincilea la Martin Luther,al 6 la John Wesley,si al 7 la William Branham,Ultim Mesager Ceresc.Cu acest Ultimul,Cartea Noului Testament va mai avea Efect până ce ultimul va intra Înăuntru,si când Ultimul va intra Înăuntru,SCRIPTURA NOULUI TESTAMENT,A acestei Cărti NOULUI TESTAMENT a fost Implinită.Si după ce este Împlinită Cartea Noului Testament,Acolo (Fiți foarte atenți)trebuie Unul să Pășească cu un Picior pe o Parte(Noul Testament) si cu un Picior pe o altă Parte (Noua Carte),Să lege impreună NOUL TESTAMENT de CARTEA APOCALIPSEI,ca toti aceeia care au crezut Mesajul Îngerului Ceresc (Venit la WMB) si au mers cu el prin Credință să poată trece cu acel Unul care va fi pe pământ si pe Mare pe Noua Carte sau Noul Tărâm,pe un Tărâm al Văzduhului.Acum aceasta nu va fi o legare Literară a celor două Cărti Impreună ci este ca o SCARĂ  care vă zice să vă Ridicați mai sus,Cartea Noului Testament este o Carte Pământească care a fost Guvernată de sus,dar Cartea Apocalipsei este o carte cerească care lucrurile se văd doar în Cer (Mă Refer in Duhl,O carte care se poate citi doar in Duhul,si se intelege doar in Duhul),Oricine care va avea ceva de predicat sau invățăt pe acest Nou Tărâm Spiritual Milenar,trebuie să mărturisească ce va Vedea în Cer,Pentru că lucrurile se vor petrece in Cer.Acum acel Ultim Mesager Ceresc care si-a făcut Apariția la WMB (Citiți Predica si nu numai aceasta ci mult mai multe predici mărturisesc despre apariția Îngerului la WMB,Predica ”Cum a venit Îngerul la mine si insărcinarea lui”)acel Înger al 7 lea,a avut o Lucrare,el era pe pământ la ora când Pecețile au fost deschise (o pecete- un Mesager)si până la Plecarea lui WMB Îngerul a fost cu el,si Îngerul acela a rămas in continuare cu toti acei ce au rămas cu acest mesaj venit prin WMBranham,dar după ce Mesajul se denominează si ajunge totul încurcat,atunci este când Îngerul pleacă de pe scenă,si Urmează o Altă Pecete să se deschidă.Si atunci când Pecetea se deschide,noi stim că Urmează un Război spiritual,si  mult mai multe lucruri.Cred că am înțeles in Mare,Antedeluvieni au avut Parte de acei mesageri cum la fel si Mozaici,si in acelasi mod si Neamuriile,dar Acum aceasta urmează să le fie descoperit.Dar noi mai avem ceva,mai avem o CARTE,si Cartea pe care noi Neamuriile o avem este Cartea Apocalipsei Lui Isus Hristos.Ea este o Carte care nu aparține NOULUI TESTAMENT,după cum NOUL TESTAMENT este Aparte de VECHIUL TESTAMENT, (chiar dacă  ele amandouă Formează Intregul )tot asa si CARTEA APOCALIPSEI este aparte NOULUI TESTAMENT,Cartea Apocalipsei este o carte descoperită de Dumnezeu lui Isus Hristos după ce Epociile Biserici au fost Terminate.Ea nu a fost descoperită in anul 98-99,ci ea a fost descoperită in DUHUL anilor aceștia in care trăim noi,Pentru că IOAN A văzut Lucrurile care se petreceau in Epoci plus după Epoci,Cartea aceasta sunt OCHI LUI ISUS HRISTOS trimis Biserici Sale.Acum Ioan numai este pe scenă să o Descopere cum de fapt este ea Intepretată,si chiar dacă ar fi fost avea nevoie de Duhul Epoci venit din ISus Hristos,deci avea nevoie de Duhul Veniri Domnului să o poată vedea Deslușit.Ceea ce a scris Ioan a fost doar Tainic,ea este o CARTE TAINICĂ SCRISĂ..Ea nu a fost descoperită lui Ioan,ea a fost Descoperită unui Înger (Celui din Laodiceea,Maleahi 4,Apocalipsa 10.7)dar Ioan a fost folosit ca SCRIB atâta tot,de ce?Ca cartea Apocalipsei să fie adăugată la Scrierile Apostolilor,Căci dacă Cartea ar fi fost scrisă de un Străin,Nefiind Apostol,cu siguranță ea nu ar fi fost astăzi in fata Noastră.Ea ar fi fost o carte apocrifă.Dar ea este O Carte Recunoscută de Dumnezeu,căci este Propria Lui Carte scrisă din Ceruri,dar cu Mâna lui Ioan,pentru că lucrurile pe care Ioan lea scris,au fost lucrurile care au fost,(cele 7 Epoci ale Neamuriilor)care sunt (Prezentul unde suntem noi)si vor fi (lucrurile care vor veni).Acum această carte trebuie să fie cum am zis descoperită unui ÎNGER  (Mesager)care trebuie să fie pe pământ In Momentul când ea va fi descoperită,si Cel ce o va descoperi Îngerului va fi Isus Hristos,pentru că El este acela care Cunoaste Lucrurile ascunse ale Tatălui.Uitați ce zice Cartea,Descoperirea Lui Isus Hristos pe care ia dat-o Dumnezeu,ca să arate Robilor Săi lucrurile care au să se Intâmple in Curând,Și le-a făcuto cunoscut,Trimițând prin ÎNGERUL SĂU (acesta este acel din Laodiceea,Apocalipsa 10,7)la Robul său Ioan(aceasta este Mireasa.Ingerul pe pământ este doar trupul pe care Isus il folosește,cât despre Glas este Glasul Domnului vorbit.Acum când această carte se descoperă,Ea va descoperi Epociile Biserici si Mesageri ai acelor Adunări,sau Comunităților cum este scris.Fiecare Biserică sau comunitate când ea sa format din mesajele îngerilor Cerești,Acolo Duhul a ridicat din acea Biserică conform Naturi acelei Comunități un Mesager.Deci după ce Biserica sa format din Mesajul Îngerului ceresc,atunci din acea Adunare Dumnezeu a ridicat un Mesager Pământesc pe care Numai Cartea Apocalipsei il descoperă,Noul Testament nu zice Nimic despre acești mesageri,de aceea este greu ca o  Biserica să primească Îngeri Mesageri,pentru ei este iesit din Scriptură,si drept este că dacă mergi la o Biserică să zici că Dumnezeu a trimis Un Mesager si incerci să mergi cu el la Cartea Apocalipsei,acolo este ceva greșit cu acela care incearcă să dovedească aceea,PENTRU CĂ NU EXISTĂ DECÂT UN SINGUR MESAGER CARE POATE DESCOPERI ACEEA,Acel ultim Mesager din Laodiceea,lui ii se va inmâna Cheia de Descoperire a Carții Apocaliptice,toti până la acel Mesager vin cu Presupuneri,și aceea face multă incurcătură in adunare.In Adevăr Noul Testament nu ÎNVAȚĂ Literar că Noi trebuie să Așteptăm Un Profet sau Mesager (Oh vai cât de Clar)Si oricine care stă pe credința din Noul Testament,NU VA FI SI NICI  NU ESTE  SCRIPTURAL CA EL SĂ AȘTEPTE VREUN PROFET,pentru că CARTEA NOULUI TESTAMENT NU INVAȚĂ AȘA CEVA,Scurt si la Subiect.Dar din pricină că Pecețiile au fost deschise,care aparțin Nu NOULUI TESTAMENT ci CARTI APOCALIPSEI,Din acele Peceți reiasă că conform Cuvântului va fi Manifestat la Sfârșit un Înger Puternic care va primi revelatia asupra Acelor Taine ale Lui Dumnezeu,apoi vine Sfârșitul.De aceea in Epociile Neamuriilor,NICI MĂCAR APOSTOLI NU A INVĂȚAT BISERICA SĂ ASTEPTE PROFETI SI MESAGERI,Asupra Biserici nu a fost pus atâta grumaz să ducă,ei i sa dat in fiecare Generatie câte Putin,dacă ei si sa*r fi zis să astepte mesageri si profeți,SATAN ar fi intepretat automat aceasta,si sa*r fi ridicat Numai profeti si Mesageri,dar lucrul acesta a fost ascuns de satan,chiar dacă printre Epoci si-au făcut apariția cu adevărat unii Mesageri de ai lui Dumnezeu,totusi poporul nu era invățat să astepte VREUNUL,decât acum in această Generatie Un Popor ales de Dumnezeu a fost Invățăt de Mesajul lui William Branham că conform Cuvântui Biserica la sfârșit va fi vizitată de un Mesager profet!!Dar până Să vină WIlliam Branham sau să apară Mesajul lui,NIMENI NU ASTEPTA NIMIC,Nu era nimeni să ne învețe,atunci dacă Mesajul ne invață că trebuie să avem,aceasta nu inseamnă că el a si Venit,dacă el a si venit,atunci cum de nu știm nimic despre el,si dacă William Branham a fost după cum PRETINDE CURVA SI NENOROCITA DE BISERICĂ,Cine a fost PREMERGĂTORULUI VENIRI A MESAGERULUI WILLIAM BRANHAM?????Va spun eu ce este asta,acele cuvinte sunt cuvintele unei CURVE ORDINARE DIN IAD cu ficele ei,care sunt gurile unor păstori spumegati la gură,draci in trupuri umane,unele orase din Ro sunt impânziti de așa soiuri de draci...ACUM FIȚI ATENȚI,NICIUN ALT MESAGER PÂNĂ LA ACEL ULTIM,nu are Cheia de Deschidere a Cărți Apocaliptice,Nici Chiar cel din Laodiceea,dar lui ii sa Inmânat aceasta de Isus Hristos..Cheia este a Lui Isus Hristos,El este acela care Deschide Cartea si Rupe Pecețile,dar din pricină că El este sus,cineva trebuie să Mărturisească jos ce se intâmplă sus.Acum la acel Mesager pământesc numai vine nici un înger ceresc să spună celui pământesc ce se intamplă sus,pentru că numai este niciunul,toti cei 7 sunt acolo sus,se uită la scena deschideri Cărtii (apocalipsei),dar Ingerul care este jos pe pământ este însuși Îngerul Domnului (Duhul Sfânt)care are cei 7 Ochi acolo sus,Când Domnul face o Mișcare sus,Îngerul de jos vede prin Duhul celor 7 îngeri ce se petrece sus,si atunci Fiecare Mișcare va fi interpretată Perfect literar.Acum dacă vine cineva si predică sau a venit si a predicat din cartea Apocalipsei,este exact când cineva vine si spune eu am citit o Carte de al lui Ion creangă si ion Creangă nici măcar nu a scriso Încă,poate!Tot asa a fost si cu acei ce au încercat să deslușească Cartea Apocalipsei,plus de asta,ea cartea Apocalipsei este O carte Descoperită de Isus,si Isus nu o poate descoperi,până ce nu părăsește Scaunul de Mijlocire si merge si ii se Înmână Cartea,atunci Mijlocirea va lua Sfârșit.Dacă ne uităm la William Marrion Branham in SLujba sa,el a fost ridicat in Duhul si acolo lui ii sa arătat 7 Îngeri,si asa mai departe (Noi stim Explozia de la tucson)dar lui William Branham niciodată nu ii sa arătat in Carte,de ce?Nu era Vremea si timpul,si nu era lucrarea lui,William Branham a jucat Rolul ultimului Înger Ceresc.Mulți vor zice,63...63...63,da Intradevăr, in Anul 1963 a fost o Deschidere a Cărti din Apocalipsa,adică a fost o Scară unde voi trebuia să Urcați la Înăltime ca voi să puteti trece cu Mesagerul BISERICI a 7 prin Credință,dar așa cum va*ti urcat,Necredința vă va arunca Înapoi de unde ați venit,înapoi in acele murdări,foarte foarte multi vor merge înapoi în acele murdări,doar o mică Rămășiță va putea trece acest Mesaj al ultimului Înger al BISERICI LAODICEEA.Mesajul Îngerului din laodiceea,va restaura poporul Israel,nu el Însuși,tineți Minte,Ci Mesajul lui inmânat de Domnul,aici Israel va avea Ochi,de ce?Aici văd ei VECHIUL TESTAMENT împlinit,Pentru că Manifestarea Acestui Mesager (Maleahi 4)este exact ceea ce ei așteptau,si mai ales că Maleahi4 este sămânță Vechi Testamentală,si nu poate zbura la Neamuri ci la Iudei. Luați Aminte,Nu Mesagerul este Maleahi 4,ci MESAJUL care este in acel Mesager este Profetul,!!Din pricina acelui Mesaj Cuvânt,este maleahi 4 implinit,acel om ce va propovădui acele cuvinte din acel cuvânt nu este nimic,Dumnezeu il folosește ca trup,dar acolo înăuntru este Domnul Însusi,devenind si profet si Mesager si Dumnezeu si tot in Cuvântul Scris de acel om.....Dumnezeu să Binecuvânteze Înțelegerea noastră a tuturor,Amin!