Până la a7a,iar apoi....

.Intotdeauna Dumnezeirea Lui este asa de ascunsă de unii dar descoperită altora,adică celor aleși de El,predestinati tot de El ca să poată să iși arate Slava Sa în ei.Unde vreau eu să ajung este la a 7 Pecete si ce se petrece până la a 7-a.Noi știm că o Pecete este un Însemn,este un Mesager,este un Semn,are mai multe puncte simbolistice,7 este numarul Fiului Lui Dumnezeu,Fiul Păci,Regele...etc.Unde vreau să accentuez este că Înseamnă un Mesager,o Pecete este un Mesager (Domnul Isus a fost Pecetluit in Slujba Lui pământească),si dacă o Pecete este un Mesager,cele 7 Peceți sunt cei 7 Mesageri.Si Epociile Neamuriilor,nu ai Bisericilor ci Ai Epociilor au primit cei 7 Mesageri (Acestia sunt cerești veniți la Pământești),dar acei 7 ai Bisericilor nu sau Manifestat TOȚI Încă.Acum nu aici vreau să ajung,ci eu vreau să ajung intrun alt loc de Descoperire,vreau să arăt că in Cele 6 Peceți,absolut Toți au drept de Lucrare sau de vorbire,adică aici sunt multi Insărcinați cu Cuvântul,multi merg si fac Lucrări in Numele Domnului,Multi Clădesc Biserici ( sau Felurite Lucrări)in Generatia Harului,pentru că cele 6 peceți sunt de așa Natură de a da dreptul oricărui care Crede drept de vorbire Dar in a 7 Pecete,aici trebuie să fie Liniște,NIMENI NUMAI ARE DREPT DE VORBIRE,de ce?Pentru că Nimeni nu știe ce se va Intampla,decât Domnul!Aici după Pecetea a 6,toți trebuie să Aștepte Manifestarea Peceți a 7-a,Pecetea a 7 este Domnul În Vorbire,Conform Cuvântului este TĂCERE,orice altă vorbă este personificare,sau o amestecare a Lucrări Domnului,până in pecetea a 7 adică acele 6,se Manifestă mai multe atribute de Vorbire,dar in Pecetea a 7,Un Singur Atribut Vorbește mădularelor.A 7 Pecete in vorbire este de fapt Temelia a ceva Nou,cât despre cele 6 propovăduiesc despre a 7,dar a 7-a vorbește despre altele 7 noi să se manifeste.Deci a 7 Pecete nu este o NOUĂ TEMELIE,ci a 7-a este TEMELIA celor 6 care au vorbit despre a 7-a in Epocile Precedente,Dar a 7 a pecete are si ea un Glas,si Glasul Peceti a 7-a este O NOUĂ Descoperire ale Altor 7 care Urmează să se Manifeste,dar intrun Alt mod față de celelalte 7 care sau manifestat precedent!De aceea această 7 pecete le va descoperi cum se vor Manifesta acele 7 peceti.Cum am zis a 7 Pecete,este Temelia celor 6 care au vb despre el,de aceea el cunoaste acele manifestări ale celor 6 precedente,el sti forma cum ele sau manifestat.Acum lucrul este foarte important,de ce?Pentru că Pecetile (Mesagerii)trebuie să se Manifeste întrun Mod Ascuns,pentru ca ceilalti (Răi,Hoti,Mincinosi,curvari..etc)Să nu prindă aceste Peceti,pentru că apoi când le prind,ei fac Ravagii,si pe lângă aceasta distrug unele Atribute Predestinate de Dumnezeu.Si uite asa ajung uni să se mănânce pe altii.Deci pecetile sunt asa de asunse,incât doar prin Cuvânt ii poti discerne.Vorbirea lor ii dă de Gol cine sunt,nu umblarea lor,trăirea lor,este clar că noi trebuie să avem o trăire Sfântă si asa mai departe,dar O Trăire Sfântă este atunci când noi Umblăm în Voia Lui,Domnul Nostru Isus a dat cu Biciu in ei,lea răsturnat mesele,ia făcut serpi,lea descoperit murdăriile mai exact.Acum dacă  eram acolo,cu siguranță nu l-am fi considerat un Sfânt pe Domnul Isus,dar acele lucrări,lovirea si biciuirea nu erau ale Fiului ci al Tatălui de Sus,aceasta era Mânia Lui,descoperită Nouă acum să vedem ce face El de fapt când cineva ii Spurcă Locașul.Acei ce ii vor spurca Locasul vor avea Parte de aceleasi scene pe care Domnul Nostru ni lea arătat că lea făcut in NTestament.Acum noi Neamuriile asteptăm Pecetea a 7,ea este deschisă de Mesagerul William Branham,dar încă nedescoperită,si cum am zis Pecetiile sunt de fapt Mesageri,si a 7 pecete inseamnă al 7 Mesager,după Promisiunile deschise de Mesagerul WMBRANHAM care trebuiesc să se manifeste Nouă Neamuriilor.De aceea Lumea Ecleziastică trebuie să urmărească nu numai persoana ci mai important este Cuvintele acelei Persoane care de fapt descoperă NOUA TEMELIE pe care Însusi Domnul va Călca,va intra.Intotdeauna a 7 Pecete,si ultima introduce Mileniul,sau o  Nouă Domnie Milenară.ENOH a introdus Domnia Milenară,au respinso,Moise a introdus Domnia Milenară,au refuzato,Domnul Isus a descoperit Domnia Milenară,au dato Afară (Noul Ierusalim coborât de sus),iar acum Ultima Pecete a Neamurilor,introduce Biserici si Descoperă o Nouă Domnie MILENARĂ,ea va fi si Una Spirituală.  Mesajul Lui Noe descoperea Sfârșitul Dar PLOAIA de Sus a fost Legitimarea Mesajul Domnul Isus descoperea Sfârșitul dar Pavel a fost Legitimarea,când Pavel sa manifestat acolo nu a mai fost timp Mesajul lui William Branham descoperea Sfârșitul si Maleahi 4 +Apocalipsa 10.7 a fost Legitimarea,adică O Persoană cu Un Dar Profetic si acela va fi Finalul când nu va mai fi timp,Mai exact când Mesajul se va manifesta acolo nu va mai fi timp