Cincizecimea in mai multe Forme

                                                             Forma Cincizecimi


Cincizecimea este in cultura Evreilor numită si Pentecost,sau sărbătoarea Săptămânilor sau a recoltei,sau Încheierea Secerișului,Incheierea Paștelui sau Timpul Primiri de Învățătură,sau încheierea Săptămânilor.Aceste Sărbători sau petrecut in Timpul când Iudei si*au Primit Duhul de Invățătură prin Profetul lor Moise.
Acum unde vreau să ajung este că CINCIZECIMEA are mai multe forme,dar ea toate au un înțeles,Cincinzecimea descoperă de fapt Totalitatea a tot ce a fost in acel AN,tot ce a fost in LUCRARE,tot ce sa Semănat si sa Recoltat si apoi a urmat Sărbătoarea,ceva in acest Gen.Acum Cincizecimea a fost Sărbătorită la Iudei intro Forma Naturală ca ea să fie cândva (adică azi)descoperită ce vrea să se Însemne.Cincizecimea a existat din Ceruri,doar că ea a fost Coborâtă si jos pe pământ să arate Creației de Jos cum este Sus.Sărbătoarea Cincizecimi a fost in existență încă să nu fi fost vreun Atom în existență,ea totusi era acolo.Lumea antedeluviană a avut o Mare Sărbătoare a Cincinzecimi,dacă ne intrebăm Când?La Mesajul lui Noe,acela a fost Mesajul cincizecimi,si când ea sa manifestat,poate ne intrebăm când?Când Ploaia a venit din Cer,aceea a fost Sărbătoarea Cincinzecimi,Încheierea Săptămânilor sau a Epociilor putem să zicem.Noe lea dat Mesajul Cincizecimi,cum ea se va manifesta si asa mai departe,acum Noe nu a descoperito Exact 100% perfect,căci nici el nu o putea descoperi cu Exactitate ,el doar a putut zice vine apă din Cer,cum?Nu stiu,eu doar stiu a zis Noe că va curge apă de sus,si voi trebuie să urcați in Arca Mea,arca Mea este după Cuvântul Domnului si ea singură va scăpa acelui Necaz,atunci când apa va veni de sus,ea va binecuvânta DOAR ACEASTĂ ARCĂ,toate celelalte vor muri negreșit.Deci in timpul Lumi Antedeluviene,Cincinzecimea a curs in Forma Apei din Cer,a curs Natural.Cincizecime Naturală.Apoi a urmat o altă Cincizecime,cea pe care Domnul Nostru Isus Hristos a descoperito Generației Sale,acolo a fost o Cincizecime Supranaturală,adică Peste Natural,ceva in afara Naturalului,Domnul Isus știa că Mesajul lui va descoperi cincizecimea,dar El încă nu șia ce va veni,pentru că nu ii se descoperise de Tatăl,El trebuia să fie Sus acolo.Sigur El știa că va Veni Duhul de Sus peste ei,dar nu stia ce va Veni,ce fel de Cuvinte li se va descoperi,acela numai Tatăl stia.Atunci când Duhul a Coborât la Cincizecime,acea a fost Ploaia Timpurie si Târzie,Ploaia aceea a distrus tot Sistemul Ecleziastic  Mozaic si a dat Viață celor din Arca de Sus,celor 120 de Persoane pe care Domnul Isus ia condus la acel loc.Deci Cincizecimea in Timpul lumi Mozaice a curs in Forma Spirituală a Duhului De Sus,ea nu a curs Natural ca toți să Vadă,ci ea a curs intro Formă SUPRANATURALĂ,intro Formă doar pentru cei Aleși de Domnul,acolo doar cei 120 de Persoane au avut Ochi să Vadă si urechi să Audă.Cincizecime Supranaturală.Apoi a urmat o altă Cincizecimea sau Urmează să vină (Aici trebuie singur să vă dați seama),cea pe care Un Profet a descoperito sau ea Urmează să fie Descoperită,si când ea va fi descoperită,acolo Sfârșitul Harului către poporului Ales dintre Neamuri se va Sfârși,exact cum Epoca Antedeluviană a Luat Sfâșit o dată cu Ploaia si după cum si cea Mozaică sa sfârșit o dată cu Duhul (Ploaie a Duhului),tot asa si această Epocă a Neamurilor a Luat sau va lua Sfârșit.Atunci dacă a luat Sfârșit,ce fel de Duh mai au Neamuriile,si dacă va lua,atunci un Dar Profetic trebuie să fie pe scenă să ne descopere sau să Reconcilieze toată Credința.Deci e Clar că nu a luat Sfârșit,Darul Profetic nu a fost încă Manifestat până azi,când de fapt acum va fi Descoperită neamuriilor,iar apoi Sfârșitul se petrece.Dar Această Cincinzecime se va petrece intrun Mod aparte de celelalte două,ea se va Manifesta intrun Mod Natural si Supranatural,Natural adică in forma Cuvântului Scris,căci ea va fi scrisă si Supranatural că in acel natural Scris  va fi Duhul de Sus,deci Ploaia târzie si Timpurie va fi Manifestată Scris,aici Orice Ochi il va Vedea,chiar si acela care la străpuns,prin ce a fost in mare parte străpuns?prin cuvintele denominaționale,si cine adaugă si scoate cuvinte denominaționale?toti acei care Pretind că il Cunosc si totusi  nu produc aboslut nimic decât Moarte.Această Cincizecime se Petrece chiar azi Prin Fii Săi Manifestați,dar toate acestea vor fi Descoperite doar de un SINGUR DAR PROFETIC,nu de doua daruri sau trei,ci de Un Singur Dar,ca Toate lucrurile să vină la Unul Singur Duh,Domn si Dumnezeu.Acestii Fii de Dumnezeu sunt Atributele Celui de sus,dar doar Unul Singur este GURA,doar unul Singur are Drept de Vorbire,restul au drept de Manifestare,adică de apărare a ceea ce Sunt ei,dar Unul Are drept de a da Invățătură a lucrurilor care au fost,(Restabilire a credinței)Lucrurile care sunt,adică ceea ce vedem noi acum scris,Si lucrurile care se vor petrece.Acum nu Omul ce vb este ceva,Ci Darul care este în el,Darul este Însusi Domnul Isus invăluit in acel om,dar Descoperit acum Bisericilor si nu numai....

 


Cincizecimea Naturală-Arca (Simbol al Cuvântului)-Noe
CincizecimeaSupranaturală-Duhul-Domnul Isus Hristos
Cincizecime Supranaturală si Naturală-Cuvântul Scris-Maleahi 4:5-6 Apocalipsa 10:1-7