Descoperă-ți Slujba

                                                       
O Slujbă inseamnă o activitate,ceva ce ne este pus in față să facem.O Indeletnicire.Deci noi facem ceva,lucrăm mai exact si aceea este numită Slujbă.Acum Slujbele pot fi de mai multe categori,dar ele toate sunt numite SLUJBE.Exact cum unul sau altul lucrează la firme diferite,dar ei toti merg la SLUJBĂ,ei au câte o Slujbă de făcut,si Slujba lor este un câștig pentru traiul de zi cu zi.Acum noi ne gândim asupra Slujbelor Biblice.Ele fiecare trebuie să fie din Biblie.Orice Slujbă pe care crestinul o are,el trebuie să o aibă din această Carte Numită Biblia.Omul Hristos trebuie săi descopere omului de pe pământ Slujba pe care tot El ia puso.Si Omul crestin prin acea Slujbă  dată de Domnul lui aduce Sufletele la Dumnezeu.Cel mai important lucru este să-ți fie  descoperit propria Slujbă.Să vezi ce fel de Slujbă ai,si să știi ce măsuri trebuie să iei.Fără o Slujbă PUSĂ DE DOMNUL,nu ai Drept De:Moștenire a vieți eterne,predicare sau vreo altă manifestare.Și când slujba este descoperită,Atunci este când tu trebuie să stii ce faci,si când faci,atunci trebuie să mergi Prin Credință că aceea este pusă de Domnul,si acea Slujbă se va mărturisi pe sine prin Puterea Lui Hristos.Atunci Hristos se va descoperi pe sine,prin acea Slujbă.Hristos nu se va putea manifesta până mai intâi nu e sigur că tu îți cunoști pozitia sau slujba,când El stie că tu iți cunoști pozitia,atunci El lucrează,in fel si fel de chip,ca să se poate descoperi celorlalți.Acum Slujbele sunt puse în Noi Înainte de a fi Lumea,ele au fost puse in Sufletele noastre,înainte să fi fost vreun firicel de Pământ,El a pus aceasta in Noi.Mai exact Sufletele noastre sunt Slujbele Lui,Slujbele nu sunt puse in SUFLET ca si cum ar mai fi ceva,CI SUFLETELE SUNT FĂCUTE SĂ SLUJEASCĂ DUHULUI LUI DUMNEZEU,Nu există om pe fața pământului care să nu aibe Suflet,si aceasta ne arata că omul de la naștere are o Slujbă in el.Dar din pricină că ne naștem intro lume ca aceasta plina de perversiuni,si amestecare a Cuvântului Lui Dumnezeu (Baptisti,pendicostali,catolici,ortodoxi,Prezbiterieni,Martori a lui Yehova..etc),omul este atât de răvășit in Sufletul lui,incât SLUJBA ( SUFLETUL)NU SE POATE MANIFESTA,adică nu se poate dezvălui,Sufletul rămâne inchis intotdeauna,Perversiunea tuturor asa zisă adunăriilor Lui Dumnezeu,inchide calea ca Slujba să iasă afară.Dar Niciodată nu vor putea săl oprească pe Hristos,Hristos isi are Omul intotdeauna pus de o parte să arate creștinului Calea,si generatia aceasta va primi,conform profeției CURATE a Evanghelistului  William Branham,un mesaj care ii va descoperi Omului perfect SLUJBA LUI.Omul isi va cunoaște Pozitia pe care ia dato Domnul înainte de a fi lumea,diavolul CUNOAȘTE ZIUA ACEASTA,el stie că trebuie să se manifeste o slujba in aceasta zi,care va descoperit totul,adică ORICE ESTE LEGAT DE DUMNEZEU,va fi arătat omului,si aici OMUL NU VA MAI PUTEA FI INSELAT,SI NU VA MAI AVEA NEVOIE DE PREDICATORI,BISERICI,CULTE SI ETC,Ci totul va fi făcut vizibil.Aici in Aceasta Generatie toti il vor Cunoaște.Când creștinul iși va cunoaște pozitia,apropo îi va fi foarte greu să și-o recunoască,in primul rând ea va fi total contrar voii lumi,lumea va fi contrar acelei slujbe,dar voi trebuie să stati pe ceea ce vă va fi descoperit..Tânărul Bogat,i se descoperise de Cuvânt ( Isus făcut trup)pozitia lui de Evanghelist,si i sa inmânat Cheia de a merge si a predica săracilor Evanghelia,dar el si-a Refuzat pozitia de dată De Dumnezeu prin cuvânt,și  a servit altui scop,nu celui Adevărat.Tânărul sia inceput Cariera de Evanghelist mergând la Săraci si ajutândui cu Bani sau mâncare.Dar dacă el accepta Cuvântul,el vedea de fapt că Mâncarea din acele zile si ajutorul numai era in Carne si Pâine ci in Cuvânt.Cred că uni intelegeti,cum a fost acea Schimbare de la Mâncarea Fizică la Cea Supranaturală.Deci cum am zis,orice om are Slujba în el,dar nu a fost acolo nimeni săi Spună,dar acum Glasul Lui Dumnezeu este făcut Cuvânt ca să Descopere fiecărui Om Slujba din el.Acea Slujbă din om este Darul Lui Dumnezeu care trebuie să il Oferim Lui Înapoi ( de aceasta se intamplă ce se intamplă in această Generatie cu Daruri peste daruri,crăciun si pasti,personificare diavolice,satan interpretând Cuvântul gresit la oameni),noi trebuie să mergem la Dumnezeu cu Daruri,si Singurul Dar pe care noi putem să il oferim este aceea ce este acolo Inlăuntrul nostru,pus tot de El.Acum acel dar care este Slujba Lui are mai multe Manifestări,si anume PREDICAREA este un DAR,Vorbirea in limbi este un DAR,Tălmăcirea este un DAR,Deosebirea Duhurilor este un DAR,de a Preda Cuvântul este un DAR (Diferența intre PREDICATOR si Invățător este că predicatorul Descoperă Cuvântul,si invățătorul pozitionează Cuvântul Perfect in ordine,Predicatorul lasă lucrurile de multe ori incurcate ,Invățătorul o mică Iotă dacă greșește toată scena se prăbușește,de aceea Slujba de Invățător e mai mare decât orice fel de slujbă)Credința este un DAR,visele sunt un dar,tălmăcirea Viselor este un Dar.Lucrurile acestea Omul le posedă,Dumnezeu lea pus pe pământ să se manifeste,si Manifestarea lor suntem Noi SUFLETELE care Aduce prezenta Domnului pe Pământ,ori de câte ori Primim O Instințare de sus.In mare parte Oameni visează,acum din pricină că in duhul vostru stă alt cuvant si nu cuvântul Domnului,Sufletul care este de fapt Manifestarea Visului,primește un cuvânt pervertit din acel duh (duhul este gura către suflet)si sufletul atunci care are darul de a alege cuvintele necesare din duh si să dea un vis,alege perversiuni,cuvinte adulterate care nu vin de la Domnul,si atunci tu primești un vis aiurea.Dar dacă in duhul tău ai Cuvintele Bogate ale Lui Dumnezeu,Automat vine un VIS PERFECT care iți face cunoscut,DUMNEZEIREA LUI,pozitia ta plus plus..Atunci este când îl vezi pe Domnul.Dar cum  stim ,satan poate Perverti Sămânța,el vine si dă altă Interpretare asupra acelui DAR si atunci este când DARUL nu se poate manifesta,si incepe să meargă pe căii Greșite sufletul.Din Pricina acelei stropiri denominationale provenite din groapa fără fund.Epoca Pendicostală este aceea ce descoperă Omului Poziția sil asează in Hristos,până la EPoca Pendicostală,lucrurile sunt încurcate,fiecare merge in numele lui,face ce vrea,foarte multă Neorânduială.Dar când pendicostalul vine pe scenă,il ia pe om si îi descoperă Darul care este in el.Îl Reconcilează pe om  înapoi la Starea lui Originală dată de Creatorul lui.Pentru că un Creator al omului nu și*ar bate joc de Creația Lui,Indiferent de cine ar fi el.Si dacă ar face aceasta,el ar fi un Batjocoritor,un dumnezeu care și-ar bate rău creatia lui care nu ar fi vinovată.Dar nu e așa.Creatorul pe care noi il avem nu ar face aceasta,si eu o zic aceasta,creatorul Nostru este Însusi Domnul Isus Hristos,nu putem Spune Dumnezeu e creatorul meu si ala rămâne!!!Este Greșit vorbit,ci corect este DOMNUL ISUS HRISTOS este Creatorul meu si atât,Numai există vreun alt Dumnezeu in afara Lui Isus Hristos,când am zis Isus Hristos,aici este Persoana Dumnezeu,Isus Hristos este Dumnezeirea oricărui Început,Isus Hristos este si a fost începutul oricărui început,dacă zicem că Isus Hristos este după Dumnezeu!Cuvântul nu are înțeles,pentru că Numele de „Dumnezeu„ a fost pus doar ca noi,Omenirea, să ințelegem ce este un Dumnezeu,dar Dumnezeu nu este un Nume!El pentru aceasta a venit Jos să iși ia un Nume,si acel Nume este Domnul Isus Hristos,aici avem Plinătatea Intreagă a Dumnezeiri Lui,intreaga Plinătate a Epocilor,si intreaga Descoperire a slujbei care este pus in Om.Omul nu poate să*si descopere darul decât la Dătător,sau Slujba decât la Angajator,Angajatorul imi spune ce slujba voi avea sau am,Eu nu pot merge necalificat si să primesc slujba de mecanic,aceea ar produce ravagi la locul de muncă.Cred ca ați înțeles in mare parte.Acum lumea antedeluvină a a produs o Mică SLUJBĂ,2000 de ani au muncit  credinciosi să Producă o SLUJBĂ,si Slujba intotdeauna se descoperă la Sfârșit,adică atunci Omul iși poate vedea Pozitia Lui in Isus Hristos,până atunci omul lucrează cu greu să iși poată vedea acea pozitie.Si lumea antedeluviană care a inceput de la Adam si Până la Iosif au lucrat să Producă Slujba pe care a avuto MOISE,Moise a fost Singurul care iși putea Vedea Pozitia (vedeti la Sfârsitul Acele Generati sia descoperit Omul Pozitia).El a fost ales de Dumnezeu să urce sus pe Munte să ii se dea Cuvântul si Moise ducea Cuvântul la POPOR,si Poporul trebuia să stea cu Cuvântul Lui Dumnezeu,si aceea le era pozitia lor.Ei trebuiau să se supună Preotilor si profetilor pusi de Dumnezeu.In Generatia Mozaică,Foarte Greu era ca fiecare credincios să iși poată vedea pozitia,Fanatismele erau sub orice cap al Natiuni,pe lângă aceasta omul nu avea cunoștință de citire si de Cuvânt si plus de asta acolo era un popor de 2 milioane ( Ma refer la Iudei),si trebuia mult cuvânt ( multe cărti)să se scrie ca fiecare să iși poată vedea voia Lui Dumnezeu pusă in El.(Dumnezeu a pregătit ziua aceasta,ca omul să cunoască Perfect Voia Lui)Poporul Israel trebuia să stea sub piciorul Levitic,si cine știe ce mai citea si acei preoti si punea pe popor un grumaz de fier,si poporul credea ca e Cuvântul Lui Dumnezeu.Să nu credem că Preoti Leviți au fost foarte corecți,si ei in timpul lor au făcut ce fac ai nostri azi,fiecare vreoia să iși citească propriile predici dar niciodata Cuvântul Lui Dumnezeu.Si făcând aceea,omul nu iși putea vedea pozitia.Dar la sfârșit acolo a putut UNUL singur să vină pe Scenă,si să iși vadă Pozitia,fără ca nimeni să ii spună din Cer,vezi că tu esti acela si tu trebuie să faci aceea si aceea,El stia ce trebuie să facă.Nici un Preot Levitic nu trebuia să-i descopere Slujba lui Isus dată de Duhul.Ioan Botezătorul nu isi putea cunoaste Pozitia dacă nu ii spunea cineva de ea din CER,dar ISUS HRISTOS,nu avea nevoie de nimeni să*i Spună,TU ESTI MESIA SI AI VENIT CA UN MIEL SĂ MORI PENTRU PĂCATELE NORODULUI,EL  a putut deschide Cartea si să zică,Această Scriptură este Împlinită in fața Ochilor Voștri,Deci El știa cine este El.Si cum am zis poporul Mozaic de la Moise până la Ioan Botezătorul au lucrat pentru ca să pregătească acea SLUJBĂ a Domnului nostru Isus Hristos.Vedeti cum Slujbele sunt descoperite la Sfârșit,atunci Vederea vine de sus (Epoca Înțelepciuni).Acum de la Isus Hristos sa intrat in Epoca Neamuriilor,si aici Credinciosi cu Greu iși puteau Vedea Fiecarea pozitia,chiar dacă noi neamurile am fost mult mai aproape de Dumnezeu față de cum au fost cei din Lumea Antedeluviană sau cei din Poporul Israel,Satan a venit cu tot Iadul Impotriva a ceea ce noi suntem de fapt.Si pe Multi nea pervertit dându-ne o identitate greșită,si fiecare am luato pe căi greșite,si nu am stat poate cu pozitia Noastră dată de Domnul.Dar in această Generatie au fost 7 persoane care si-au cunoscut Pozitia PERFECT Desăvârșit cu Excepția unui Singur lucru,nu puteau să iși pună mâna pe Scriptură și să zică aici EU SUNT,ci ei au mers prin Credință că Slujba pusă în ei este dată de Domnul (Si cu Siguranță pe lângă au mai fost,dar foarte Putini,)Și aceia au fost Apostolul Pavel,Irineus de Lyon, Martin de Tours,Columba de Yona,Martin Luther, John Wesley,si Ultimul din Această Generatie a fost William Marrion Branham.Acesti oameni au fost oameni ca si noi,dar lor li sa descoperit Slujba din Ceruri,mai exact ei si-au cunoscut Chemarea lor,ei stiau la ce sunt chemati,ei stiau felul lor de slujbă.Aceste Slujbe a aceștior Oameni,aducea pe inchinător mai aproape de Dumnezeu.Slujbele aceștior Oameni,au fost Slujbe ale Epocilor lor,fiecare Slujba a servit Epocii lui date de Dumnezeu,Slujba lui pavel a servit Epocii Efes,Slujba lui Irineus a servit Epoci Smirna,Slujba lui Martin a servit Epoci Pergam,Slujba lui Columba a servit Epoci Tiatira,Slujba Lui Luther a servit Epoci Sardis,Slujba Lui Wesley a servit Epoci Filadelfia,Si Slujba lui William Branham a servit Epocii LAODICEEA.Aceste Slujbe au fost Slujbe de Răscumpărare a Inchinătorului,fericiți si Sfinți sunt aceia care au Crezut Mesajele lor in epoca in care au trăit ei.Acum Slujba venită prin acești 7,descoperea pozitia creștinului, si mai exact ce trebuie să facă el la acel timp in care a fost prins de Mesaj.Acum Mesajele lor au străbătut Pământul la timpul lor,dar totusi Mesajul nu ajungea la FIECARE OM de pe pământ,ci doar la cei Aleși de Dumnezeu,posibil să fi fost foarte multi care au auzit Mesajele lor,dar Dumnezeu avea în plan pe Cei Alesi si predestinati de El să-i poarte Numele. Deci Mesajul nu era pentru oricine,ci doar pentru acei chemați de Domnul.Dar cum de fapt se intamplă,multi intră in mesaj si fac ravagi,si aceia trebuie conform Cuvântului scoși afară,cum?Prin Cuvânt.Acum nu aici este Tema,tema aceasta este ca omul să iși descopere poziția in Isus Hristos,doar vreoiam să arăt că atunci când cineva intră pe tărâmul mesajului,si schimbă ințelesul,atunci credinciosi care ascultă aceea predică,IN VEAC nu iși va putea vedea Pozitia,de ce?Cuvânt adulterat,si acela fac copii adulteri spiritual vorbind,dând omului o altă intepretare a slujbei pe care el o are...Acum Neamuriile in cele 7 Epoci au lucrat ca si Lumea antedeluviană ca si Poporul Israel care au produs Slujba Lui Moise si Slujba Domnului Isus Hristos,tot asa si Neamuriile,au lucrat să Producă SLujba Domnului.Si această Slujbă a Domnului care se manifestă azi,va descoperi chiar si acelui care este in FUNDUL IADULUI,poziția la care la Pus El.Chiar si aceluia care nu are Cunoștinte de Dumnezeu,ii se va descoperi Propria slujbă,ceea ce el este.Acum este timpul când Creștinul va călca pe cenușa celor răi,cum?Pentru că cei răi sunt aceia care vin la Mesaj se dau drept ceva,si acum Creștinul adevărat va vedea de fapt cine este acolo in spatele aceluia care predică sau manifestă Creștinătatea intrun mod fals,AICI CREȘTINUL Adevărat VA RÂDE de acei ce zic că sunt ceva,aici creștinul se va Odihni de orice lucrare.Aici creștinul,dacă va veni un Cutremur iși va lua Ochelari de soare si se va intinde să privească,când o Bombă va Exploda Creștinul Dansează de bucurie,Aici Creștinul,dacă va fi persecutat va Râde in HOHOTE,de ce?Pentru că stie că aceea dă slavă lui Dumnezeu,si aceea nu este decât PLECAREA ACASĂ.Cred că ați înțeles.Deci ca Slujba să vă fie descoperită,A CEEA CE SUNTEȚI VOI,nu poate să vă fie descoperit decât in MESAJUL (Slujba)Lui Isus Hristos.Acum voi puteti merge intro Biserică si să cereti acest lucru,si vedeți dacă Primiti Răspunsul,și dacă il primiti stati pe aceea si vedeti ce rodiți,dacă nu il primiți,SI CU SIGURANȚĂ NU IL VE-TI PRIMI,IEȘI-ȚI AFARĂ.Cum puteti Sluji unui alt Stăpân.Mai bine Slujesc Gândurilor Mele,decât să slujesc gândurilor oamenilor.Mai bine stau pe ceea ce cred eu,decât să stau pe credința Altuia care nu iși poate cunoaște nici el insusi propria pozitie,cum va fi dacă va trebui să mi-o descopere el mie,aha,....deci nu se poate.Acum Slujba venită prin Pavel descoperea Slujba Perfectă a lui Irineus de Lyon,doar Irineus isi putea vedea PERFECT SLUJBA,Ceilalti ca si credinciosi,foarte greu,ei isi puteau vedea darul de vorbire in limbi,tălmăcire si etc,dar totusi acolo era multă neorânduială.Dar Irineus si-a Cunoscut Perfect Voia Lui Dumnezeu,Irineus stia ce trebuie să facă,atunci este când iti este cu adevărat descoperită Slujba,este când Stii ce trebuie să faci,mergi si faci,si atunci Dumnezeu poartă mărturie aceea.Aceea este PERFECT.Atunci mai departe Irineus a descoperit Slujba lui Martin de Tours,Martin a descoperit Slujba lui Columba,Columba a descoperit Slujba lui Luther,Luther a lui Wesley,Wesley a descoperit Perfect Slujba lui William Branham ( De evanghelist),si Slujba Lui William  Branham a descoperit Slujba Domnului,atunci este ceea ce zic eu,Slujba Domnului este Chiar aici,care va descoperi tuturora pozitia.Mesajele venite prin acei 7 mesageri ai epocii,nu descoperea decât Slujbele care trebuiau să vină pe scenă,cum am zis Pavel lui Irineus,Luther lui Wesley si Branham lui cine?Branham a descoperit slujba Domnului ,si atunci Slujba Domnului cum am zis si repet trebuie să se Manifeste prin Maleahi 4,care va aduce LUMEA la o Singură CREDINȚĂ,Un Singur POPOR,un Singur Dumnezeu.După Manifestarea din Maleahi 4 a profetului Ilie ( Nu este Profetul Ilie din Vechime,ci doar o Manifestare a intoarceri credinței)Acolo nu vor mai fi Ismuri si doctrine si separări si etc,ci cum am zis doar o Singură Biserică,un Singur Popor,o Singură Credință...Rămân la aceste Cuvinte,cred că pe uni ia ajutat,ce pot să vă zic,decât ca să stati pe Credința VOASTRĂ.Si pentru cei de la Mesajul Lui WILLIAM BRANHAM,Stati voi insivă pe Mesajul Dat de Evanghelist,Mesajul dat de el este perfect venit ca uni dintre voi să recunoasteți această zi pe care voi o vedeți,Shalom.Domnul să vă intârească cu Mult Har si Pace