Descoperă-ți Timpul!

William Marrion Branham (777)

                                                     
Descoperire inseamnă Dezvelire,a da la o parte,a face Vizibil un lucru ascuns.Este a Expune la Vedere ceea ce era deja Acolo,dar incă nimeni nu putea Vedea,si atunci acela a fost Descoperit,dar lucru important este că nimeni nu a putut Vedea.Timpul mai înseamnă Durată,o perioadă,timpul se măsoară in Ore sau Zile,Timpul are un Început și un Sfârșit,sau un interval de timp in care se Petrece ceva,si intre acel interval este numit TIMP.Acum textul este să iți Descoperi Timpul si Vremea in care tu trăiești.Vedem si stim că Neamuriile au primit o Cantitate de Timp,o perioadă care a Început dar ea cândva trebuie să Sfârșească.Si dacă Neamuriile si*au CUNOSCUT INCEPUTUL MÂNTUIRI,TOT LA FEL IȘI VOR CUNOAȘTE ȘI SFÂRȘITUL.Iudei au stiut Inceputul lor si si*au cunoscut si Sfârșitul,dar aceea a fost prea Târziu pentru ei,ei deja lau Scos pe Hristos afară.După cum am zis Neamuriile au primit o Cantitate de timp,si in aceea Cantitate de 2000 de ani ( Căci Dumnezeu lucrează MAXIM 2000 la o Lucrare,de ce?Nu pot să stiu,dar așa lucrează El)au fost alte 7 Perioade scurte,sau alte 7 timpuri care au format Intreaga Cantitate.Deci repet în aceea întreaga Cantitate,au fost alte 7 Mici cantităti de timp,Si in MAREA CANTITATE de TIMP pe scena Propovăduiri au fost cei 12 Apostoli.Nu un Apostol,nu doi,ci 12 Apostoli.Cei 12 Apostoli au Descoperit,Intreaga CANTITATE de Vreme a Neamuriilor,in care cele 7 mici cantităti trebuiau să se Manifeste.(Ei au introdus Marea Cantitate de Timp pentru Neamuri,Nu Hristos Însuși a Introdus Marea Cantitate,ci Invățătura Lui Prin Apostoli a introdus Marea Cantitate,Deci nu Hristos Însusi sa Predicat Neamuriilor,ci Hristos prin Apostoli.)Acum din Pricină că Dumneze lucrează doar cu o singură Persoană,când vrea să facă ceva,El la ales pe Pavel ca MESAGER al Neamuriilor,propovăduitor.Mesajul lui Pavel a fost un GLAS de Orânduire către Prima Cantitate de Timp ( dintre acele 7),dar Marea Cantitate a deschiso HRISTOS prin PETRU la Cincizecime,el a avut Cheia,care a dat oportunitatea Neamuriilor de a intra,cât despre Pavel,Mesajul lui a asezat Pozitional Biserica in Ordine.Petru lea dat Duhul Sfânt,si ei fiecare sau dus in doctrina lor,dar Pavel a asezato Pozitional in Hristos,ca Nu Cumva la Venirea Lui,Efesul să fi zis NU AM STIUT.Dumnezeu trebuia să o Judece prin Cuvântul Scris,Efesul trebuia să aibe ca Bază la TEMELIE,un MESAJ Direct de la Dumnezeu.Si Petru nu a scris nici un MESAJ NEAMURIILOR,chiar dacă avem Epistolele lui,noi Neamuriile,el a fost ales ca Apostol al Evreilor.Petru nu a fost al Neamuriilor,Mesajul lui a deschis Epoca Neamuriilor,dar el insusi nu a fost trimis cu Epistole la Neamuri si să dea invățătură,ci după cum am zis,PAVEL a fost acel Ales,Pavel a fost Glasul către Neamuri,Primul GLAS.Acel prim Glas a fost un Semn,o Ungere,O Ungere inseamnă o prezență a unui de SUS,unul UNS este trimis JOS Să Anunțe CEVA.Si ce a anunțat Ungerea de Sus prin Pavel,JUDECATĂ!!Către Cine,către Neamuri,sau către Evrei?Către Evrei,neamuriile incă nu au fost Judecate,Dumnezeu nu poate Judeca pe cineva până mai intîi nu aplică Niște Reguli,Legi.Neamuriile a primit Regulile sau Legea prin Pavel.Pavel este un Model al lui Moise,Moise a aplicat Legea,si Ilie a Judecato (Ioan Botezătorul)Iar apoi a venit Sfârșitul,care Sfârșit?Sfârșitul Acelei Generati Mozaice.Deci Pavel a fost Judecata către Biserica Iudaică,Către acea Epocă Ortodoxă.Si Repet Mesajul lui Pavel a fost JUDECATA către Iudei,ei trebuiau să știe că Acolo NU A MAI FOST TIMP,timp de ce?Timpul de  a mai Explica ,de ce Har si numai Legea.Ei poporul iudeu,trebuiau să treacă Iordanul cu Pavel prin Credință,tot asa cum copii iudei au trecut cu Ioșua dincolo la Ierihon prin Credință,Aceia au crezut că Dumnezeu era cu Iosua,tot asa cum era cu Moise.Cred că ați înțeles.Cel mai important este să stim când Ungerea sa Coboară din Ceruri acolo este o Judecată,si Ungere,poate uni nu stiti ce Inseamnă,este Prezenta Vie a Celui PreaÎnalt in Cuvântul Lui ( Acolo jos trebuie să fie Cuvântul ca El să poată Coborâ,Ungerea nu poate Coborâ până ce nu are Trupul Perfect),Si Prezența Celui Prea Înalt vine acum Literar,adică in Literă,El vine vorbindu-se pe Sine,dar din Pricină că nu Stă Mult pe Scenă ca toți săl Poată Vedea,El se intipărește prin mâna Unui om  in Cuvânt,ca atunci toți să il Poată Vedea.Deci omul care este UNS,știe că nu are timp ,si ce face?Ia Pixul si Hârtia si scrie intro Carte,tot ce Ungerea ii dictează,este Exact ce fac eu acum,Eu insumi scriu acum nu despre mine,ci despre UNGERE.Eu arăt Literar cum Ungerea ( Insuflețitorul,Tatăl,Viața)Lucrează.Acum cred că ați Înțeles.Atunci Când Ungerea a fost peste Pavel,Aceea ungere descoperea Sfârșitul Epoci Mozaice,Ortodoxe sau Iudaice.In aceea Epocă trebuia să fi Plin de Duhul Sfânt ca să poti Primi Acea ungere Venită prin Pavel,Ungerea + Duhul din Pavel impreună forma Descoperirea Lui Dumnezeu,Nașterea din Nou a lui Pavel a fost asa de Perfectă in Acea Epocă si Generatia,incât Dumnezeu se putea Coborâ in Profetul Lui cu Credință.Ungerea ce a fost peste Pavel o putem citi astăzi incă,Vedem Mesajul scris literar pavelian,acele Epistole sunt Voia Lui Dumnezeu pentru acea Generatie.Dar ele au fost păstrate Chiar si azi CA MODEL,al Celor 7 Mesageri ai Biserici Neamuriilor.Sunt multi azi care zic sau chiar Predică,că noi stăm pe ce a scris Pavel,dar ei sunt prea orbi să vadă că Pavel nu face Nimic decât că ASEAZĂ POZITIONAL ACEEA BISERICĂ EFES in ORDINE.Dacă ar fi să Aseze Timpul Nostru (Care este al Mesagerului WMB)Pavel ar trebui să invie  să ne poată predica timpului Nostru,Pavel ar trebui să Fie de fapt Născut nu Inviat ci Născut in această Generatie,Dumnezeu săl crească,si apoi săl Ungă,ca săi Descopere Voia Lui  din Cer ca să așeze Epoca Laodiceea in ordine,si  atunci Pavel nu ar mai fi Venit cu acele Epistole,ci el ar fi Venit,EXACT LEIT cu ACELASI MESAJ pe care William Branham la scris.Deci tot acelasi Mesaj la-r fi predicat si PAVEL,dar asa Dumnezeu la ales pe WMB că așa a vrut El,El face ce Vrea,Pentru că e DUMNEZEU,si WMB fiind UNS,ca si Pavel,a luat Pixul si Foaia si a scris Exact ce Ungerea ii dicta,toate aceste Predici SUNT PERFECT SCRISE,IN VOIA LUI DUMNEZEU din 1948-1965 ( Chiar si inainte de 1948,doar că noi nu le avem scrise),William Marrion Branham  a crescut ca un Copil in Credință,treptat.Dacă Dumnezeu il ținea in Viață mai 20 de ani,William Branham Inchidea Epoca Neamuriilor,si Predica Iudeilor,introduceea Mileniul si toate veneau pe scenă.Dar Dumnezeu la luat,pentru că stia că prima dată trebuia ca Mesajul să meargă la Toți,apoi intră El pe scenă.Deci Mesajul lui trebuia Răspândit in toată Lumea la toti Oameni Alesi de El ( Dumnezeu),si apoi El apare pe scenă,să:Să predice Neamuriilor Sfârșitul Erei ei,să ducă Jertfa la Iudei,si să intoarcă propri Lui Frati la Dumnezeu si să Introducă Mileniul,plus Multe altele.Deci Cred că am înțeles ce Inseamnă să iți descoperi timpul,este să iți cunoști Vremea,ca tu să stii ce Măsuri să iei.Când Ioan a apărut pe scena Predicări,Oameni trebuiau să știe,că acolo urmează să Vină MESIA,dar ei au stat Nepăsători,ei fiecare iși vedea de Drumul lui,si când Hristos a venit pe scenă,El a fost pentru ei un Străin.Alti care au stat cu Ioan Botezătorul,au luat Mesajul lui Ioan complet Greșit,Ioan lea zis ACOLO VA VENI UNUL,Nu Acela a  VENIT.Ci VA VENI UNUL după MINE.Dar ei,ucenici,lau făcut pe Acela care trebuia să vină,lau făcut pe Ioan  VENITUL.Si când a Venit Acela,Isus,ucenici lau luat la MIȘTO pe Hristos,ei se jucau cu El,ei si-au luat Propria Interpretare despre El,crezând că e un NIMIC,au început să Raționeze cu El,dar  Hristos nici nu  ii băga in seamă,El stia că dacă se băga cu ei in Seamă ( credinciosi lui Ioan,modelul celor de la Mesaj)ei deveneau Agresivi cu El.Hristos eu cred că ii Evita in multe discuți....Apropo cât despre Cei care incă mai zic,Eu am invățătura lui Pavel,eu am pe Pavel,Si Rămân cu învățătura lui,Aceștia sunt doar niste MINCINOSI,Nu slujesc lui HRISTOS ( Cuvântului Viu).Dacă ar fi să Luam in această GENERATIE Ungerea care a fost peste Pavel si o aplicăm Acestei Generati,Vă ASIGUR CĂ IASĂ HARABABURĂ,In Primul Rând Pavel in Epistolele sale nu Poruncește Biserici ca să fie Botezat in NUMELE DOMNULUI ISUS HRISTOS ( numele Corect)Pavel nu dă Biserici Invățătură Despre SPĂLAREA PICIOARELOR ( Dacă nu o dă,atunci de ce o faceti,voi care ziceti că voi Credeti pe Pavel,nu Cumva WMB va Invățat,Vedeti ce duhuri ademenitoare au uni,ia Mesajul pe ascuns si pretinde că crede pe Pavel,dar ei iau ce vor din MESAJ.Frate dacă crezi pe PAVEL,LEAPĂDĂ tot MESAJUL si făti UN NUME de Biserică cu PROPRIILE TALE DESCOPERIRI,nu a Mesagerului Acestei Generati,WMB).Pavel nu nea descoperit Exact PERFECT Timpul in care Trăim,si cel mai Important,PAVEL NU NEA DESCOPERIT CĂ EXISTĂ UN SINGUR DUMNEZEU,( Pavel in Epistolele lui scrie Tatăl Domnului Nostru Isus Hristos,înțelegem doi,Pe când WMB zice Domnul Isus Hristos este si Tată si Fiu si Duh Sfânt)Deci Ungerea Venită la Mesagerul William Branham,ne descoperă Exact ceea ce trebuia să Credem pentru Timpul Nostru,ne descoperă Perfect exact ce trebuie Noi să Asteptăm,pe când Mesajele lui Pavel nu ne dă Așteptări Directe cum le are pozitionate Mesajul din acest timp ( WMB).Dacă ar fi să trag de o Parte,Epistolele lui Petru ( Alt Duh,altă Invățătură) Iuda ( alt Duh),Ioan ( Alt Duh),Apocalipsa Lui Isus Hristos (Alt Duh,cand mă Refer alt Duh,înseamnă Altă INVĂȚĂTURĂ,Ceva Nou),Faptele Apostolilor ( scrisă de Luca)Pavel ar rămâne cu cele 14 Epistole,din Care Biserica ar trebui să iși tragă Invățătură,Si atunci Botezul si Spălarea picioarelor si ZECIUIALA,nu am fi făcuto pentru că Pavel nu nea poruncit acestea.Deci numai ziceti noi avem Invățătura lui Pavel,atunci ce faceti cu cea a lui Ioan,Petru,Iacov Iuda,Ce faceti cu PROFETI ( VT)care incă mai sunt lucruri care trebuie să se implinească,VT nu este GATA DESCOPERIT,este Cartea Sămânței,acolo mai trebuie să iasă afară multe,SOARELE incă nu a Bătut Complet asupra Sămânței,Oh Vai ,vă puteți da seama de ce sa Certat Satan pentru Trupul lui Moise,vede-ți ce a Produs Cartea lui moise,si ce va Produce ea pe viitor.Invățătura lui Pavel si  a intregi Bibli,iți dă Cunoștință Despre EL,Dar TIMPUL de Descoperire pentru NEAMURI a venit prin cei 7 Îngeri ai BISERICI,adică din acele Biserici,nu Către acele Biserici,ci DIN BISERICI.Fraților,vreau să stiți Eu nu ridic pe William Branham in slăvi,dar,dacă erai tu ca Mesager,Cum ar fi trebuit să spun?Trebuia să Pronunt Numele tău,ca Omul să știe despre ce vorbesc.Cu Siguranță dacă William Branham se slăvea pe sine,sau vreoaia ca numele său să fie auzit,UNGEREA nici măcar nu la-r fi vizitat,Dumnezeu nu Unge pe cineva care se Slăvește pe sine,ci El unge pe aceia care il Slăvesc pe El.Cu Siguranta Fr Branham si-a urât propriul nume,el nu ar fi vrut să iși slăvească Numele său,el stia că intro zi oameni vor face Numele lui mai auzit decat a lui Isus Hristos,dar nu avea ce să facă,și Noi Trebuie să Arătăm cu degetul către numele lui,WMB,că Dumnezeu si-a Descoperit Numele Lui in acel Nume.Hristos sa descoperit in acel CARACTER al lui WMB,Si WMB la Descoperit pe Hristos.Unul Pe Celălalt,dar intr-un Final,Doar Un Singur Nume va fi pe Întreg Pământul,Numele  Domnul nostru ISus Hristos,dar Până atunci ( Adică timpul nostru)Dumnezeu trebuia să iși pună Numele in acei Oameni,ca pavel,Irineus,si până la William Branham.Ei au fost Mesageri Vii,tocmai de aceea noi Pronunțăm numele lor,chiar si după 2000 de ani,pentru că ei sunt printre noi.Voi știți cum vor fi numiți ei in Ceruri?Domnul William Marrion Branham,Domnul Irineus de Lyon,Domnul Pavel,Domnul Martin Luther,Domnul John Wesley,ați Observat ceva?Numele Lui este in ei,El si-a pus Numele in ei,DOMNUL , și nu există decât un Singur Domn,dar ei vor fi făcuti DOMNI,peste Care Domnul va Domni ei vor fi niște Dumnezei,de aceea cei ce au Crezut MESAJUL lor,pffffff,nici nu vă dați Seama ce Binecuvântați ve-ți fi.Toti care au crezut Mesajul Mesageriilor,vor fi Mai mari ca Mesageri insăși.Acum despre Timpul Nostru cine vrea să stie Unde se Află,Cine esti,Ce vrei,si totul este venit doar prin MESAJUL lui WMB,toate Celelalte glasuri,nu sunt de la Dumnezeu,si dacă acolo va fi un GLAS care va Veni de la DUMNEZEU,Stati fără griji,că trebuie să fie si un Semn.Si dacă trebuie să mai vină un alt GLAS,să acopere GLASUL Mesagerului WMB,Gândiți-vă cât de Mare trebuie să fie Semnul.Când Dumnezeu trimite un Alt GLAS,Semnul trebuie să fie Peste Limita de gândire a acelei Epoci,ca să atragă Oameni la ceva Nou.Deci nu poti veni cu Vorbire in Limbi,sau cu vreun alt Semn si să spui că tu ai un MEsaj de la Dumnezeu,si Mesajul tău nu este ca a lui WMB,acolo e ceva Greșit.Acolo trebuie să fie Lucrări peste Lucrările Lui WMB,Nu cu ACELEASI LUCRĂRI!!! NU NUUU!!Dumnezeu nu face asa ceva,acolo mai pot fi Vindecări,mai pot fi Inviere din Morti,dar dacă cineva zice că are un alt MESAJ,Doar Lăsaț-il,acela nu este de la Dumnezeu,Dumnezeu nu REPETĂ SEMNELE și MINUNILE Mesagerului Precedent.Uitativă un MODEL,Moise vine cu SEMNE asupra Naturi,dar Niciun Semn sau minune asupra Omului,Hristos vine cu Semne si Minuni in Vietiile Oameniilor,vedeti,Diferit.John Wesley vine cu Vorbirea in Limbi,vine cu Duh de Profeție,vine cu Vedeni,Dar William Branham vine cu CUVANTUL,ceva ce a fost peste limita de Gândire a lui Wesley,de ce?John Wesley trebuia să se roage mult să Primească Cuvânt de la Domnul,pe când WMB Primea fără Rugăciune,Cuvântul venea la el dinadins,Nașterea lui a fost așa.Deci Vedem că Dumnezeu când trimite Ceva intro Epocă,El NU O SFÂRȘEȘTE IN ACELAȘI FEL.Adică cu aceleași Semne,El schimbă scena.Uitativă doar la timpul Nostru,vorbirea in Limbi,Vedenile,Invierea din Morti si multe alte Semne,Nu prea mai gâdilă pe oameni,de ce?Ei sunt prea obișnuiți să le vadă,de aceea Dumnezeu trimite intotdeauna ceva Nou,ca să TREZEASCĂ din amorțire Biserica.Cred că ați Ințeles!Si dacă e să trimită cum am zis eu ,Maleahi 4 azi,pe Pământ,acela nu va VENI trimis de DUMNEZEU cu aceleasi Semne pe care WMB lea Avut, nu nu nu ,Trebuie Conform Cuvântului Dumnezeu să schimbe Scena Semnelor si a Minunilor,Profetul va veni cu Ceva Puternic,DAR ACEEA NU VA MIȘCA AȘA MULT MIREASA,pe Mireasa nu o va Mișca decât CUVÂNTUL...Domnul Să Binecuvânteze înțelegerea Voastră si Sper să vă Bucurați,Si bucurați-vă Că Răscumpărarea Voastră NU ESTE APROAPE,Ea este AICI,chiar acum,Voi nu trebuie decât să o Credeți!