Sfârșitul Erei Neamuriilor

                                                      
Noi stim că Pavel profeteste in Romani 11.25 Că impietrirea Israelului va ține pana va intra Numărul deplin al NEAMURIILOR,Si Domnul Isus Profețește in Luca 21.24 Că poporul Israel va cădea sub ascutișul Sabiei si vor fi luați Robi printre toate Neamurile,si că Ierusalimul va fi călcat in Picioare de Neamuri ,până se vor împlini vremurile Neamuriilor.Acum,Noi trebuie să vedem când sa impinit aceasta Profeție,si dacă sa terminat,ce va Fi?Din pricina multor Glasuri Denominaționale de la ,baptisti,luterani,Sfințenisti,pendicostali,Martori Yehova,etc,omul cu greu mai poate vedea si întelege ADEVĂRATUL glas,si chiar si aceia care sunt Prinși in adunări,cu Greu mai pot fi convinși ce este un Adevăr,pentru că prea multe glasuri False sau dat inainte de a veni Adevăratul Glas.Si ca să știți care este adevăratul Glas,PUNEȚI LA INCERCARE PĂSTORUL,INVĂȚĂTORUL,EVANGHELISTUL ( Predicatorul),Si Vedeti dacă Dumnezeu vă răspunde prin el la Cuvânt,dacă nu Răspunde,este unul pus de sine insusi să va predice,dacă vă va Răspunde ,atunci este Pus de Dumnezeu,si atunci stati legat de el,dar Conform timpului,orice fe de Slujbă dată de Dumnezeu  duce pe credinciosi către MAREA SLUJBĂ A ACESTEI ZILE DIN URMĂ..Acum EPOCA NEAMURIILOR a INCEPUT de la PREDICA LUI PETRU,el a deschis era Neamuriilor.Vedem că Neamuriile au intrat in Eră cu o Vorbire intro altă Limbă,acesta este un Semn,pentru că ea trebuie să Sfârșească in Același Fel.Dar in Era Neamuriior,sunt alte 7 Epoci,care sunt in acea Mare ERĂ,( Eră-Epocă,aceeasi)Deci 7 Epoci,sunt in MAREA EPOCĂ.Sau 7 timpuri diferite fac parte din aceasi Epocă pe care Petru a deschiso,chiar dacă sunt 7 timpuri diferite,ele nu pot ieși din Cheia lui Petru,adică Descoperirea,căci toate 7 stau Intre Acea predică a lui Petru si Până la venirea unuia care o va Inchide.Pentru că Hristos zice ,că Ușa va fi Inchisă la Sfârșit,după ce totul sa Terminat.Si După ce Ușa este Închisă,Neamuriie vor merge din rău în mai rău,si Duh Sfânt sau Har sau Preot sus pentru NOI NU VA MAI FI.Atunci El este JUDECĂTOR,asupra Națiunilor.Acum cele 7 Epoci care fac parte din Marea Epocă,ele au in sine un timp,un Mic Timp.Ele sunt,Efes care a tinut vreo 120 de ani,si Epoca a Inchiso Irineus de Lyon în anul 170.Smirna a ținut vreo 150 de ani,Martin de Tours a inchiso in anu 312.Pergam a tinut cam 300 de ani,Columba de Yona a inchis epoca cam  în anul 606.Tiatira a tinut vreo 900 de ani ( Epoca intunecoasă)Martin Luther prin Mesajul lui a Inchis Epoca in Anul 1520,Sardes a tinut vreo 200 si ceva de ani,John Wesley a inchiso în anul 1750,Filadelfia a tinut si ea vreo intre 150-200 de ani,si William Marrion Branham a inchiso cam în anul 1933( acesta a fost un Mesager din vremea noastră, 1965)si Laodiceea conform Cuvântului va fi Inchisă de un Mesager pe care William Branham la premers.Acest Mesager va Inchide Epoca Laodiceea,nu peste 100 de ani,50 sau 200,Ci Azi dacă Auziți GLASUL Lui Nu vă Impietriți Inimile cum au făcut Părinti Voștri in Epociile trecute,si ei au Rămas afară,nu In Necaz,ci in Asteptarea si Infricoșata zi a DOMNULUI,in care El va judeca pe Toti cei mici si Mari după Adevăr.Si acolo nu poti fi 100 %  sigur că vei fi Iertat.Părinți vostri au rămas afară pentru că au Respins JUDECATA,si acolo nu stiu ce Judecată vor mai Primi ei,decât......voi știți Unde.!Ei trebuiau să stie când un Mesager a venit pe Scenă,aceea era Judecata lor,ei trebuiau să treacă prin Credință cu el,mesagerul nu avea timp să Explice ce si cum,el a vorbit si a mers mai departe,si Biserica trebuia să URMEZE prin CREDINȚĂ.Pe aceleași Baze stă EPOCA LAODICEEA,care ea mai are o Suflare si se Termină.Biserica lui WMB a fost inzestrată cu destulă Credință,că atunci când Acest Mesager va apărea,ea va stii că apariția acestui Mesager este tocmai venirea Domnului pentru ea.Nu Mesagerul este Domnul,ci Duhul din acest Mesager va Fi Domnul.Biserica stie că Slujba acelui Om va fi una ca a Lui ILIE,Va fi Slujba de Căpătâi,care va Inchide Epoca Neamuriior,dar va deschide o alta.Exact cum Hristos a făcut când era El pe scenă,El era Implinirea profețiilor,dar Cuvântul Propovăduit de El,era VENIREA UNUI TIMP NOU,unei noi Lucrări,unei noi generati.Hristos lea tăiat toate Obiceiuriie,Botezul lui Moise,sacrificiile,Templul,si tot absolut,de ce?Pentru că Poporul a devenit asa de stricat,că Legea in gura lor era ca si  cum nu există,ei numai prețuiau Cuvântul Legi,cuvintele lor erau mai presus ca  Cuvântul Legii,ei aveau porunciile lor și  invățăturiile lor,dar Legea era doar de fațadă,ei numai țineau nici o frântură din Cuvântul Lui Dumnezeu.Acum Când Aceasta Generatie se inchide,ea se inchide din Pricină că*ci neamuriile sunt în aceași stare Bolnavă cum au fost farisei.Numai uitați*vă in câte BOTEZURI au,3,4 Botezuri Diferite,fiecare Biserică este diferită de cealaltă,chiar dacă Citesc Același Cuvânt,ele  au altă întepretare,de ce?Pentru că arată timpul Final,ele nu se mai pot intelege,este pentru că acolo nu este HRISTOS,ci tatăl denominațional,acea lucire falsă,satan.Căci dacă ar avea pe Hristos,ar face Semnul Lui Hristos.Si Semnul Lui Hristos este UNIFICAREA.Dar Totul este Gata,când Israelul va intra pe Scenă la Mesajul acelui Profet din ,Maleahi 4:6 Apocalipsa 10:7,3:14,Luca 17:30.Isaia a vorbit despre această zi,Ieremia,Daniel in capitolul 12 la văzut.Această zi este Descoperirea CERULUI,adică CERUL va fi adus JOS pe Pământ,de fapt Cerul este pe pământ,dar Azi in Timpul Nostru VA FI Descoperit,Cerul nu sa putut vedea din Pricina sistemelor si a dogmelor pe care neamuriile le-au introdus in toate Generatiile.Si Cerul care este Lângă noi va fi descoperit,incât Omul va Vedea Fața Lui Dumnezeu,La fel Cum Hristos Vedea Fața Tatălui.Omul nu BISERICA,OMUL va fi Restaurat,Chinez,Român,Iudei,Maghiar,German, Islamist,Budist,si Orice Religie va fi RESTAURAT COMPLET,Omul va Primi un TRUP Exact cum Adam la avut la Început,Fără Pată si fără Zbârcitură,perfect in părtășie cu Dumnezeu,cum?Prin Botezul Duhului Sfânt,Dumnezeu va da BOTEZUL DUHULUI SFÂNT Acelora care El ii va Chema să iși pună Numele in ei,aceia vor fi ca El,Este Manifestarea Cuvântului Vorbit a Lui,Ei vor vorbi nu ca El,Ei sunt El,ei vor fi Vorbirea lui,Mersul lor va fi Vorbirea Lui,ei vor avea EXACT Viața Literară a Lui Dumnezeu,ei vor fi Literele Lui Dumnezeu.Ei vor aduce CARTEA lui Dumnezeu pe Pământ,Incât Următoarea Coborâre va fi a Dumnezeului Celui Viu,in Copii Săi.Deci omul va fi restaurat dar cât despre Biserica care il asteaptă Eu cred că va fi Transformată ( Metamorfoză se numeste aceasta,adică cum e Viermele si de acolo iasă Fluturele),ea va trece dintr-o Stare in Alta,dar Omul va trece dintro stare îngăduită de Dumnezeu,intro stare Perfectă,când mă Refer Omul,adică acela care nu face Parte din Creștinism,care nu este Părtasă promisiunilor Lui Dumnezeu ( Răpire,etc)Biserica este aceea care așteaptă această zi,aceasta este promisiunea ei,si ea va fi Cred Transformată prin Acest Cuvânt din aceste zile din Urmă.Promisiunea ei nu este ÎN acest CUVÂNT,ca si cum ar mai fi o descoperire,Ci PROMISIUNEA EI ESTE ACEST CUVÂNT.Acest Cuvânt NUMAI CERE SLUJBE DE DESCOPERIRE,el este Descoperit si arată Biserici VIAȚA,si In această Viață este Promisiunea Răpiri ei înainte de Răpire.Deci Rămâneți pe Acest Site,Stați Aproape,dacă nu Pricepeți Rugați*vă Lui Isus Hristos să va arate. Repet,Rămâneți aici ,si Domnul vă va Lumina  și in Următoarele Predici,Stati DEPARTE DE SISTEMUL BISERICI,ORICARE DINTRE ELE,Doar dacă Predicatorul vă invață si va vorbit de această zi,atunci să rămâneti cu el,dar dacă nu stie nici el,sau nu a stiut,acolo este ceva greșit.Voi puteți Merge in Continuare la Biserică,dar Vedeți că Vederea voastră se va schimba,ea nu va mai fi ca înainte,ci va fi o Vedere Nouă,Ochi Noi,Simturi Noi,si atunci când ve-ți merge in Biserica,ve-ți putea vedea Deslușit cine vă Predică,Hristos sau satana.Dacă aveti Intrebări Selectati Pagina Contact,si trimiteti un Mesaj cu întrebările Voastre,Vă rog să nu fiți vulgari!Domnul să Binecuvânteze Aleși Săi Iubiți ,care ii asteaptă acasă.Manifestarea Fiilor Lui Dumnezeu este deja în Acțiune,conform timpului....Amin