Ioan 14:15-16.Dacă mă iubiti ,ve-ți păzi poruncile mele,si Eu voi ruga pe Tatăl,si El vă va da un alt Mângâietor care să Rămână cu voi in Veac.
Ioan 15:26.Când va veni Mângâietorul pe care-l voi trimite de la Tatăl ,adică Duhul Adevărului,care purcede de la Tatăl,El va mărturisi despre mine
Ioan 16:13-14.Cand va veni Mângâietorul,Duhul adevărului,are să vă călăuzească in tot adevărul,căci El nu va vorbi de la El,ci va vorbi tot ce va fi Auzit si vă va descoperi lucrurile Viitoare.El mă va descoperi pentru că va lua din ce este al Meu si vă va descoperi.
Cam acestea sunt pasajele unde Hristos Domnul le vorbește,acestea sunt Cuvintele Lui,vorbite acum 2000 de ani si adresate biserici,si ele au fost tălmăcite si răstălmăcite,descoperite si redescoperite,dar intr-un Final trebuie să se oprească toate,numai se poate merge incontinuu tot cu acelea-si cuvinte,acolo cândva trebuie să zică cineva STOP.Până aici!Acum acest STOP este aici.Să vedem de ce.Tema este Coborârea Îngerilor si descoperirea lor.Acum in ceruri sunt mai multi îngeri,un Inger este un Mesager,un Slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu,el Îngerul este TRINITATEA lui Dumnezeu,să o Explic.UNGEREA ( cel Nevăzut)CUVÂNTUL (Lumina)si TRUPUL ( Îngeri )Deci UNGEREA CUVÂNTUL TRUPUL,Tatăl Fiul si Duhul Sfânt.Tatăl este Ungerea,Cel din care vin toate Lucrurile,de acolo pleacă intenția și Puterea,Gândul,in El este Viață,apoi este Cuvântul,care este Lumina,materia lui Dumnezeu,El iși Numește acesta Trupul lui,Viața Lui,prin Această Materie si-a construit El tot ce este In Cer,din Acesta sau format toate,adică au primit FORMĂ.Când Gândul ieșea la Exprimare,Cuvântul ii dădea Formă,si forma ieșită era Exact Gândul făcut trup Desăvârșit pe care Dumnezeu si-l Dorea,Cuvântul Face Perfect Voia Ungeri.Acest Cuvânt nu este CREAT,Este Creatiunea lui Dumnezeu,Creatiunea a fost dintotdeauna in Pântecul Lui Dumnezeu.,Aceasta Lumină a fost Acolo Prezentă incă Inainte că să fi fost Lumea Formată ( Lume inseamnă Cosmosul si tot ce este imprejurul lui).Si Duhul Sfânt sunt Trupurile pe care El si lea făcut să ii se slujească,aceste Trupuri sunt Duhuri Slujitoare,acestea servesc sus pentru Planul lui Dumnezeu.Dumnezeu si-a Pus Numele Lui in Fiecare,orice Înger din Ceruri iși are Un Nume,dar Numele pe care ei îl au îl identifică pe El.Toată oștirea Cerului Identfică Cuvântul si Cuvântul identifică UNGEREA,adică pe Tatăl.Acum trecem direct la temă,Biblia ne vorbește doar de cei 7,cine sunt Aceștia incă nu STIM.Dar Eu cred că in această Generatie ei vor fi Descoperiti.Dar noi trebuie să vedem de ce Este important săi stim,in primul Rând Cand Vei cunoaste acesti Îngeri,sau manifestarea lor tu Poti vedea sau înțelege  Cuvântul Lui Dumnezeu ,fără vreun Invățător,Fără Vreun Trimis,fără vreun dar manifestat.Când ajungi la cunostiința acestor 7  vei putea sta de vorbă cu ORICE OM de pe PĂMÂNT,acela nu te va Putea Inșela sau să*ți facă vreun Rău,că tu vei sti deja gândul lui,si ceea ce vrea să Facă.De aceasta acesti 7 îngeri când vor fi Descoperiti,si eu cred că acum vor fi ei de Hristos însuși ( pentru că sunt Creatia Lui)descoperiti.,Atunci Hristos pășește pe Scenă. Pământul a fost Construit prin Acesti 7 Îngeri,omul a fost Creat prin Acești 7,Mădularele lui,Stomacul,inima Urechea,Părul,Unghia,praful de pe Talpă,animalele,duhurile de viață,planetele,stelele,Pomii,tot ce este in această Lume au fost făcute prin Zămislirea Naturi ale celor 7 Îngeri cerești.Acestia 7 Sunt Slujbele Lui Dumnezeu prin care El se Descoperă sau Manifestă,acestia 7 sunt Ochi Lui,când Vrea Dumnezeu să Privească intro lucrare,El privește printr-un Ochi al Unuia din acest Înger.Si după ce Lucrarea este Gata,a acelor 7 Îngeri,Marele Ochi coboară,Hristosul si Atunci  El Tatăl privește din Plin prin Cuvântul Său  (Fiul Său).Acum Fiecare Înger are o Ordine a Lui,ei nu vin toti Grămadă,ei vin intro Ordine fiecare,se Incepe cu 1,2,3,4,5,6 Apoi al 7 care Repetă Lucrurile,Reînvie tot ce a fost de la Primul Până la el,Aduce Toată Natura celor 6 plus al lui însusi,intro Lucrare,sau un Duh,si atunci in Acel Duh pășește Cuvântul Lui Dumnezeu.Atunci  Dumnezeu Cheamă prin Acel Duh care al 7 lea a adus totul intr*unul.Să dau Un Exemplu de înțeles,doar un Exemplu,aceasta nu este descoperire.Primul  înger Coboară,acolo Acesta Desparte lumina de Întuneric,el își zămislește Natura lui care este Materie,lumina este Materie.Al 2 lea,aduce Apa,si Oxigenul cu Hidrogenul,al 3 lea ia Oxigenul cu Hidrogenul le amestecă cu Apă,Pune Lumină înauntru,al 4 lea Înger Descoperă ce va fi făcut sau ce este in acel laborator făcut de al 3 lea,al 5 lea aduce Viața,al 6 Restaurează si Pregătește calea,dar lasă lucrurile incurcate,al 7 lea adună totul Intrunul si Aduce toata lucrarea Intrun DUH,si după ce totul este adus intr*un DUH,Atunci Dumnezeu din Ceruri Strigă sau cheamă prin ACEL DUH,Să FIE Cer si Pământ,Si O Bubuitură sa auzit, și Pământul si cerul a inceput să Capete formă,Exact Perfect cum Dumnezeu a Gândit că va Ieși Cerul si Pământul.Deci Acel Duh care al 7 înger la Pregătit este Duhul prin care Dumnezeu iși Cheamă Lucrarea Lui la Viață.Cam acesta Face Parte din Planul celor 7 Îngeri.Si tot ce vedem Făcut si are Viață,Chiar TOTUL ARE VIAȚĂ IN ACEASTA LUME,a fost Făcut prin Mâna acestor Îngeri.Acum Durata totală a acestei Creati se poate să fi fost de Miliarde de ani,Dumnezeu nu a scriso Incă,dar El o va Confirma in aceasta Generatie,cât ar fi durat Creatia lui.Acum acesti 7 îngeri si*au Servit Scopul lor,in toate GENERATIILE de Creație,Începând de la un Atom până la un Vierme,si după ce a Terminat aceasta,Ei urmau să se Descopere pe ei înșiși pentru că In ei era pus Numele Lui.Si acesti Ingeri au inceput să Lucreze la DESCOPERIREA LOR.Si a fost Necesar de 6000 de ani ca ei să se Descopere si incă acolo a mai rămas un Singur Lucru,ca să fie o Reașezare a tuturor Lucrurilor,si să aducă totul Intrun Duh ca El să-si poate Chema Creatia Sa la Viață.Adam când  fost Creat,a trecut aceleași Stagi,Adam a trecut prin cele 7 Duhuri,Apoi la Sfârșit a fost chemat de Dumnezeu,si Adam a putut Răspunde Chemări Lui Dumnezeu,căci atributele puse in Adam a fost Natura celor 7 Îngeri.Acum cei 7 ÎNGERI sau mai manifestat si in cele 7 Epoci al Biserici,ei mai sunt numiti si 7 Stele.Si ei si-au lăsat Naturiile lor Perfect in cei 7 Mesageri pământești,Pavel,Irineus,Martin de Tours,Columba,Luther,Wesley  si William Branham.Toti acei 7 împreună formează Chipul Fiului Lui Dumnezeu,Sau Descoperă Cuvântul Lui Dumnezeu,sau Construiește Calea către Cuvânt,ei sunt Făcători,ei primesc Puterea de Creație,in Fața lor nu se poate nimeni Impotrivi,Ei sunt Unsi să facă Tot ce le este dat lor să Facă.Acesti 7 Îngeri sunt Naturi ale Ființei Sale,acești Sapte nu Sunt Duhuri Născute din Dumnezeu ci Create.Acum ele cum am zis au Lucrat in Fiecare Epocă,au Lucrat in Epoca Antedeluviană,au lucrat in Epoca Mozaică,ei au lucrat cu Abraham,ei au Lucrat cu fiecare dintre ei,cu toti Profeti si au lucrat chiar si Până azi.Deci cum am zis ei nu lucrează toti o dată,ei nu coboară jos toti dintr-o dată,ci doar când aproape este gata.Începe de la Primul Înger,Coboară Jos iși Face Lucrarea pe pământ sau unde este el trimis,el iși lasă in acea lucrare Natura sa,se Ridică Sus in Fata Tronului,Atunci când el se ridică,Coboară al Doilea acolo unde a fost Primul,al doilea iși face Lucrarea lui,Se ridică Coboară al treilea,si tot asa,Apoi al 7 lea nu are o lucrare Anume,intotdeauna al 7 lea aduce totul intr-unul,aduce de exemplu Biserica la o Înțelegere,O Pregătește de asteptarea Glasului,ca atunci Când Glasul cheamă,ea să poată răspundă,al 7 lea adună ce acei 6 au lăsat in Urmă,si au lăsat lucrurile fără Capăt,de ce asta?Pentru că nu era timp,Intunericul venea cu putere,si lumina trebuia să Străbată Timpul,să meargă mai departe.În al 7 lea coboară cei 6 Îngeri ca să formeze Intregul,căci cei 7 Formează Chipul Fiului Lui Dumnezeu,si atunci când Intregul este format,Urmează Fiul să Coboare să Legitime Lucrarea (Moștenitorul),si când totul este așezat perfect după Plan,Fiul Intră in acel Intreg,si Ungerea din Ceruri,adică Tatăl Strigă prin Fiul Său (Cuvântul Său):Să Fie Animale,si Animalele au luat Ființă,culoare,Greutate,Pene,fulgi,Coadă,fără coadă,totul iasă Perfect Planului Lui Dumnezeu,Totul se Petrece la Fractiune de Secundă,Nici nu apucăm să Clipim si totul ia Ființă.Deci vedem că Dumnezeu a lucrat cu Omul 6000 de ani si mai are incă până ce mintea Noastră prinde Rapiditatea Celor din Cer...De Exemplu noi numărăm asa unuuuuu,Doooooooiiiii,treeeeiiiiii,paaaaaatruuuuuuu,Cinciiiiiii,șaseeeee,Șaaaaapteeeee,Dar In Ceruri Un Înger,până să Numărăm noi la 4,el poate a numărat până la un Miliard,De ce?Pentru că ei sunt Deasupra timpului,noi stim că avem Ceasornicul care ne indică Ora,Noi trăim După Ceas,dar acolo ei sunt CEASUL,acolo nu există Timp,Ei sunt Timpul,Acolo nu există Vreme,ei sunt Vremea,acolo nu există vreun Cronometru,pentru că ei sunt Cronometru.Tot ce avem noi pe Pământ azi,Ei sunt!Cred că acum ați prinso.!!!!Tot ce există Făcut si Creat este tocmai Natura Îngerilor din ceruri.Acum să nu gânditi că dacă am un CEAS de Mână acela este un Înger,sau dacă am o Lopată,acela este un Înger sau dacă am un Obiect acela este un Înger,nu nu nu!!Ci creatia acestora identifică NATURA ÎNGERILOR,in Ceruri Sunt miliarde de îngeri sau milioane,Numai Dumnezeu le Stie Numărul,dar când ceva este gata să fie pe scenă,Acolo toti iși au Privirile către Unul dintre Acești 7,cei 7 Coordonează toti Ingeri.Atunci După ce toți 7 iși Termină Lucrarea,acolo NIMENI nu stie ce Trebuie să se Intâmple,Decât UNSUL ( Cuvântul)Acolo El coboară,El insusi,si toti Stau în tăcere si așteaptă Până Când Glasul vorbește din Cer,si Când Glasul Strigă,si Lucrurile Iau Ființă,atunci zice Domnul,Veniți Si Moșteniți,tot ceea ce va Pregătit Tatăl Inainte de Intemeierea Lumi!,Atunci toti Merg în Odihnă,in Lucrarea aceea pe care ei au lucrato.In Ceruri sunt cum am zis Milioane de îngeri,Dar niciunul nu face Nimic,Până mai Întîi Unul din Acești 7 se descoperă pe el,când Primul este trimis să se Descopere,îngeri stau ațintiți cu OCHII către el,si atunci ei stiu ce să lucreze,Tocmai Forma de Descoperire a Îngerului le dă lor de înțeles ce să facă.Acum Hai să Vedem o mică Descoperire,Când Hristos sa ridicat în Cer si ia fost Legitimată Lucrarea,Acolo Hristos a Cerut Tatălui Duhul,Adică Împuternicirea,Voia Lui,Si Tatăl a Aprobat Cerința Fiului,si când aceea sa Intâmplat,Hristos Nu sa Putut coborâ,El trebuia să Rămână acolo să Mijlocească pentru păcatele norodului,si a Trimis Duhul pe Pământ,la Cine?La aceei care lau asteptat,si acolo sa Turnat 1 înger,si când Primul Înger sa Turnat ca Ungere peste Popor,Toti Îngeri își incep Lucrarea prin Acel prim Înger,si Orice Om care a fost Părtaș Duhului de la Cincizecime a primit Natura Unui înger in Sufletul lor,din Duhul acelui Prim Înger Ceresc,Lucrurile care vi le explic acum,trebuie si trebuie să le luați in Spiritual.Acum 1 înger Sa coborât si a Legitimat Lucrarea lui Hristos,Acum Natura acelui 1 Înger a Început de la Cincizecime si Până la venirea celui de al Doilea.Ce este Important,când Un Înger Se Coboară și iși lasă Natura Lui peste Poporul care așteapta Promisiunea,trebuie Conform Cuvântului să iși Descopere și Personalitatea sa,si ca să se descopere,trebuie să aleagă un om.Bineinteles nu este Alegerea Îngerului ci a Domnului,îngerul nu face nimic decât iși descoperă Natura lui,si orice face el,este in voia Domnului.Si omul care a fost Ales să descopere primul Înger a fost Pavel,Pavel in Mesajele lui a Descoperit Primul Înger în învățătură.Natura Îngerului dacă ne uităm Bine este de a Indrepta Biserica,de a indrepta Lucrarea,pentru că ei sau dus in fanatisme,ei si-au zidit Biserici pe dogme făcute de ei,cu Natura aceea a acelui prim Înger,sau mai bine zis,ei au zidit biserica pe Experiență,si nu pe Cuvânt.Acei prim creștini,trebuiau să Aștepte până mai intâi le trimitea Dumnezeu Cuvântul să așeze lucrurile in ordine.Si Cuvântul a fost in Apostoli,Apostoli Avea Cuvântul făcut trup in ei,nimeni altii,restul aveau Daruri, acei 12 avea Cuvântul in ei.Si Biserica si-a zidit ordinea pe Daruri si nu pe Cuvânt.Si care Cuvânt era in Prima Epocă?Acum intreb eu pe Cititor?Fără Apocalipsă care a venit mai târziu,Epistolele sunt ele Plinătatea lui Hristos sau o parte din Hristos?Epistolele sunt doar o Parte din Hristos,e clar,si atunci asta este ce a primit Biserica la început,prin Descoperitorul de Taine,Pavel.Pavel a asezat Biserica POTENȚIAL in HRISTOS,tot la fel cum au făcuto Toți,Până ce al 7 Îinger Pământesc asează Biserica nu Potențial,ci in PLINĂTATE in trupul Lui Hristos,căci ea si El vor fi asa de Perfecti pe pământ,incât lumea va zice că ea este El.Epistolele lui au fost Păstrate ca MODEL si Temelie pentru Succesoarele care urmau după el.Pavel a venit la Începutul Epocii Neamuriilor,si mai exact Efes.Natura Îngerului  cum am zis o Vedem in Epistolele lui Pavel.Omul nu poate ajunge în prezența Domnului Dumnezeu decât printr-un Mijlocitor,cineva care să stea pentru el,si aceia sunt îngeri care sunt Supusi Domnului Isus cum a Pretins Chiar El,care a zis Toate lucrurile mi-au fost date.Si un Înger este tot atât de bun ca Domnul Său.Acum când Îngerul sa Descoperit Complet,si a adunat Totul În trupul său,pentru Răscumpărare,acum vreau să adaug Ceva,chiar dacă Pavel plecase de pe Scenă,Îngerul a fost intre Popor,Îngerul era Deasupra Poporului Ungând Poporul cu Vietate,adică cu Cuvinte de Descoperire să descopere Păcatul.Si Când tot Poporul a fost Pus In Trupul Tainic,îngerul se ridică atunci când el numai poate să strălucească printre Oameni,omul ajunge orb spiritual,si numai rămâne decât să se schimbe Scena,pentru ca satan prinde lucrarea  primului înger si stie să facă in asa fel incât să Orbească poporul.Si el atunci ia cuvântul Îngerului si se dă drept acel înger,cum zice scriptura se preface un Slujitor al neprihăniri,el asta a făcut dintotdeauna,ia cuvântul lui Hristos si se dă drept Hristos ( Se asează in Templul lui Dumnezeu si se dă drept D-zeu),tot asa a făcut si in Prima Epocă după plecarea Apostolilor,ela luat Cuvântul si sa dat drept Apostol,si oameni era înșelați,si atunci Dumnezeu trebuie să trimită ceva să Combată aceea minciună.Atunci Dumnezeu ia Cuvintele vorbite de 1 inger Ceresc si le face trup Omenesc. Si Omul ajunge in Perfectă Natura ca îngerul Ceresc,si Cuvintele  Primului înger ce a fost Descoperit de Pavel a luat Ființă in Irineus de Lyon,Si Irineus a fost Cuvântul făcut trup,Cuvântul Primului Înger in Trup Uman.Mai explicit să fiu,Ce Primul Înger Ceresc a vorbit prin Pavel,Dumnezeu a luat Natura si Cuvântul si lea pus in IRINEUS.Atunci Irineus a putut Spune Eu Sunt Credința,Eu Sunt Credința Lui Dumnezeu.Orice om care vorbea de urât pe Irineus,sau ziceau ceva impotriva lui Irineus,ei nu făcea nimic decât că Judecau Credința lui Dumnezeu,Irineus era Albul Imaculat a Lui Dumnezeu,el stia pe acei Slujitori mincinosi care se dădeau drept apostoli,că erau doar imbrăcati in alb,dar pe dinăuntru erau Negri de minciună.Irineus era Descoperirea Lui Dumnezeu,Orice Zicea Irineus in Epoca sa,Era Aminul Lui Dumnezeu,Irineus era Aminul Lui Dumnezeu,Orice vb Dumnezeu,Acolo era un AMIN.Acum Irineus a avut si el o descoperire,si descoperirea sa descoperea o Nouă Epocă,un Nou Cuvânt,un Duh Nou,Hop!Adică Un Înger Nou.Vedeti ce Perfect iasă,Primul Înger se uită la al Doilea,al Doilea la al 3 lea,al 4 lea la al 5 lea si tot asa până când toti impreună se Uită la Cuvântul Lui Dumnezeu.Deci Irineus descoperea un Înger Nou,o Lucrare nouă,Irineus era Cincizecimea lui Dumnezeu făcută trup.Vedem că Dumnezeu schimbă Scena,Apostoli au Primit Duhul de sus peste tot Poporul,dar acum Dumnezeu le trimite Cincizecimea in trup Uman ,ce să Facă?Să le Intoarcă Inimile inapoi la Cincizecime,Pentru că Natura lui Irineus era Perfect Natura ce a fost Peste Apostoli,in Epoca in care ei au primit acel Duh al primului înger,Vedeti ceva,si eu cred că acum ve-ți ințelege,De ce stim noi ce a fost acolo si acolo si acolo si in fiecare Epocă,pentru că Natura celor 7 Îngeri este azi aici intre Noi,chiar in noi,O restaurare Deplină.Rămân la Irineus,Irineus a descoperit Poporului său un Duh nou,un înger nou,si acel Înger sa coborât peste Oricine credea Cuvântul Propovăduit de Irineus.Cincinzecimea mergea in trup Uman,Cuvintele lui irineus descoperea Sfârșitul Epocii lor,Cuvintele lui Irineus descoperea murdăriile diavolului,Cuvintele lui Irineus aducea pe om in Armonie cu Dumnezeu.Acum după ce Irineus si-a Terminat Lucrarea,a plecat,dar acolo a rămas printre popor Al Doilea Înger Ceresc ungând Poporul cu Duhul,si aici ca in prima Epocă,satan a luat pe multi,si a inceput Să Pervertească poporul,până ce a orbit si această Epocă.Si după ce a orbito,atunci Intervine Dumnezeu,ia cuvintele si le pune intr*un trup Uman,intrun Mic Răscumpărător,si Acela a fost Martin de Tours,Martin a fost Perfect Cuvântul Făcut trup a Naturi celui de al Doilea Înger Ceresc.Martin ca și Irineus a suportat aceleasi Ispite,aceleasi lupte,si in primul Rând Lupta iasă din Casă,Casa este aceea care Respinge intotdeauna ceva Nou,lor le place sistemul vechi,ei niciodată nu au vrut ceva Nou,diavolul ia stabilit asa de bine,incât pentru ei ceva nou venit era numit diavolul,belzebub.Acum Martin a avut si el o Descoperire,si descoperirea lui a Descoperit al 3lea Înger,o a treia Epocă.Descoperirea lui Martin a Coborât jos la Popor al 3 Înger ceresc,cine este acesta,NOI ÎNCĂ nu Stim,dar deocamdată stim că asa a fost.Si in Această Epocă sa intamplat la fel ca si in primele Două.Si Aici Dumnezeu sa Ridicat la Sfârșit a Luat Cuvintele vorbite de Martin si lea pus intrun Vas de lucru,Columba,Columba fiind Perfect Identificat cu Ingerul al 3 lea Ceresc.Si aceasta sa Intâmplat in fiecare Epocă si Generatie.Dumnezeu nu se schimbă in lucrare,El lucrează in Prima Epocă si a 2,3,4 si a7 la Fel,El doar nu se schimbă.Acum Sar peste multe,si rămân la,Al 4 Inger Ceresc care a fost Făcut Trup in Martin Luther,Al 5 Inger Ceresc a fost făcut trup in John Wesley ,al 6 Înger Ceresc a fost făcut trup in William Branham,si Rămân de aici să Continui,Stiu că multi nu vor suporta aceasta,doar trebuie să aveți răbdare.Uitati*vă la Ioan Botezătorul,Tocmai Cuvintele lui Ioan au Devenit trup in Isus Hristos,Cuvintele lui Ieremia au devenit trup in Daniel,asa răscumpără Dumnezeu pe Poporul Său.Când Cuvântul devine Trup,atunci Răscumpărarea se întâmplă.Si William Branham nu putea fi decât Cuvintele lui John Wesley făcut trup,John Wesley a fost Un Sfințenist,Stiți ce Striga John pe stradă,Nu fumați,nu Beți si lasați-vă de baruri si POCĂIȚI*Vă fiecare dintre voi.Sfintenia Urlă impotriva Păcatului.Si ce a Devenit WMB?,ce ia zis Îngerul,să nu Bei nici să nu fumezi căci vei avea o lucrare când vei fi Mare.Deci WMB a fost Cuvântul Făcut trup ( in Duhul a fost Cuvântul făcut trup,nu in carne)profețit de John Wesley,este exact ce Wesley si-a Dorit,a fost Pus in WMB.Acum Cum am zis WMB a fost Cuvântul făcut trup,adică Natura celui de al 6 Înger,dar Descoperirea lui ce el o avea era Natura celui de al 7lea  înger Ceresc,chiar acela ce la și Vizitat.Al 7 Înger Ceresc sa Vărsat in Epoca Laodiceea,Prezenta Celui de al 7 lea înger Ceresc a fost peste POPORUL de la MESAJ.Prezenta îngerului a fost intotdeauna cu părtași mesajului,chiar dacă WMB a plecat,mesajul lui a rămas Viu.WMB a fost doar Gura Îngerului,WMB era Folosit de Înger,Doar Îngerul stia ce va veni in Viitor,el ca om WMB nu știa.Acum Îngerul al 7 lea Ceresc stă printre Noi PÂNĂ ce toti supusi sunt Adunați in trupul său,apoi după ce totul este Terminat.Dumnezeu ia Cuvintele Celui de al 7 Înger Ceresc si îl face trup in al 7 Pământesc,care Conform Mesagerului precedent trebuie să fie un Profet Mesager,Si WMB descoperă ce va fi al 7 lea pământesc,clar acelea nu au fost Cuvintele omului WMB,el nu avea de unde să stie despre Această Slujbă care trebuia să fie Manifestată la Sfârșit,decât dacă Ingerul iși descoperea Propriile atribute,el Îngerul stia ce trebuie să se Manifeste el in timpul din Urmă.Cred că stiti ce face Dumnezeu si cum Lucrează,Uitați-vă la Hristos Domnul cu Ucenici,când le zice,Când va veni Mângîietorul!Sau când va Veni Duhul Sfânt vă va descoperi,când va veni Duhul va lua din ce este al Meu si vă va descoperi,Vedeți.Hristos trimite Biserica sub aceea Călăuzire,tot asa au făcut si MEsageri,1 înger Ceresc care a venit la Pavel a dus Biserica către Călăuza Irineus,către primul Înger Pământesc,aici nu putem Pune pe Pavel primul Inger făcut trup,pentru că Pavel nu a fost un Răscumpărător al Biserici Neamuriilor,ci el a descoperit Răscumpărarea Neamurilor ( Oh vai,in această Genratie Răscumpărarea se va Termina),Pavel a fost un Model Răscumpărător către Biserica iudeică Ortodoxă.Irineus a trimis Biserica sub Călăuzirea lui Martin,Martin la Columba,Columba la Luther,Luther la Wesley,Wesley la William Branham,si William Branham la Maleahi4,Apocalipsa 10.7.....Si Dumnezeu a ales in Epoca aceasta un trup uman,care sai slujească ca ceilalți slujitori,numai că Acesta nu va mai Primi vreo Vizită a unui Inger din acei 7,pentru că ei s-au terminat,.Acest Înger este Îngerul al 7 făcut trup,Ultimul Răscumpărător al Neamuriior si el va primi vizita Lui Hristos,Intotdeauna la Sfârșitul celui de al 7 lea,acolo urmează o Nouă zi.Hristos Redescoperit din Nou ca în prima Lui Venire.Aș dori să Recapitulez ca să stiu sigur că ați înțeles,cum Lucrează El.El trimite jos Mesajul său,intotdeauna Mesajele sunt de Scurtă durată de timp,pe când Cuvântul Insusi Coborând jos,Acolo Inseamnă o Temelie de Lungă Durată,Pe acela se Clădește 7 Epoci,dar când un Mesaj coboarâ jos,acela este doar să descopere mizerica care întunecă ochi oameniilor să vadă Lumina Temeliei,pe când Temelia scoate Ochi Afară si dă alti in loc.Uitați*vă la Venirea Domnului Isus,Farisei trebuiau să Uite Totul săl poate Urma pe Hristos,când Moise a venit Poporul trebuia să uite tot din Egipt să poată Urma Cuvântul Descoperit de Moise,acel Cuvânt era Temelia acelei Națiuni.Tot asa va fi Acum,Cuvântul primit sau Descoperit de acest al 7lea Înger Pământesc va Lega Perfect Noul Testament de Noua Carte descoperită de Isus Hristos,nu de Înger,Îngerul este MASCA,atâta Tot,Îngerul nu va avea nimic acolo in acea CARTE,Cartea este Cartea de Răscumpărare a Neamuriilor.Oh vai să ne ferească Dumnezeu să o Respingem,dar oare o vor face Neamuriile?Absolut o vor face,tot la fel cum Israel a făcuto si ea a zburat la Neamuri,tot asa Această Carte va Zbura la Iudei,vedeți de ce Slujba din Maleahi 4 se atribuie Acestui Înger,ca Dumnezeu să poată să se  Descopere Evreilor,și să aibe incredere că-ci cartea a fost Scrisă de un Profet de al lor,Vechiul Testament,este Perfect o CARTE A EVREILOR,si Orice Profet care iasă din Ea,nu poate Veni la Neamuri,el va merge la Neamul care este părtaș acelei Cărti,si cine este Neamul acela,decât Evrei.Ei sunt aceia care vor primi Cartea si Descoperirea de cine le-a fost scrisă.Cartea aceasta este Viața venită din Ceruri descoperită,si aici se implinește Perfect Cuvântul,in care zice Pavel profetul că ce va fi Intoarcerea lor ( Vedeți Slujba lui Ilie)decât Viață din Morți.Lucrurile acestea nu Puteau fi Descoperite decât inainte de Sfârșitul Erei Neamuriilor,si aceasta se petrece Chiar acum,acum ne vom Întreba numai cheamă Domnul,BA DA Cheamă,!Si unde il va Duce,la Acest Mesaj,altundeva numai are Unde,Dumnezeu nu are Locuri de Locuit,ci un Singur Loc de Locuit,si acela este Cuvântul Lui.Această descoperire nu putea veni la Irineus,Luther,Wesley sau Branham pentru că ei au trăit in timpul Epocii,ei au trăit in VREMEA CÂND MAI ERA TIMP.Si mai ales că ,Cartea nu putea fi Descoperită,decât atunci când Cartea Apocalipsei Incepea să Devină o Carte Vie,si când ea Invie,ea Prinde alți Ochi,altă vedere,si poporul care vine la Credința in Mesajul celui de al 7 Înger,trebuie să UITE TOTUL să poată veni la O Nouă Credință,tot asa cum Israel a trebuit să uite totul din Egipt ca să poată urma pe Moise.Vechiul Testament are alti Ochi,Noul Testament alti Ochi,Cartea Descoperită de Isus Hristos alti Ochi,si după ce se Termină Totul,alti Ochi.Cartea Apocalipsei nu a fost Adresată Epocii Efes,Smirnei sau vreunei din Epoci,Cartea Apocalipsei este Destinată să fie Descoperită la Sfârșitul Consumări Epociilor Neamuriilor,după ce Toti îngeri Cerești iși Termină Mesajele lor,acolo Urmează Ca Cristos să Coboare la Îngerul lui Pământesc,si să Descopere Tot ce fost ,este si va Veni.Apocalipsa dezvăluie Lucrurile Noi ce se va Petrece Rămășiței biserici care va Merge prin Necazul cel Mare si Evreilor care vor fi Adăugati la Carte.În carte va fi Descoperit cum va fi semnul Fiarei,ce se va petrece in decursul Anilor,si ce va fi la Venirea Lui Asupra pământului.In legătură cu descoperirea cine este El,cum a lucrat El,cum a Devenit El Dumnezeu,si orice fel de Taină,este Pentru a Introduce Sistemul lumi la Un Singur Dumnezeu,la O Singură Credință,Un Singur Botez...dar Credincioși vor Primi ceva mai mult,ei vor primi lucrurile ascunse de Fiară,ca ei să nu fie părtași acelui Semn.Deci scriu si repet,Cartea Apocalipsei nu este Scrisă Specific unei Anumite Epoci ca ea să se Descopere,ea fost Scrisă Lui Isus Hristos de Dumnezeu ,sau dată de Dumnezeu lui Isus Hristos,nu vreunui înger,sau vreunui Om.Deci numai Isus Hristos o poate Descoperi,la Venirea Lui,oricât de mult ar fi vrut reformatori să o arate,ei doar au dat Greș,cel mai aproape de Carte a fost Slujba lui WMB,Exact cum Ioan a fost asa de aproape de Isus Hristos,dar vedem ce sa intâmplat mai târziu Sărmanului Profet,sa indoit de Cartea descoperiri lui Dumnezeu,adică Isus Hristos in acel Trup Uman,El era Cartea Descoperiri Lui Dumnezeu.Acum din Pricină că Isus numai poate veni in trup să descopere Cartea Apocalipsei care ia fost dată de Tatăl,El si*a trimis Îngerul Său să facă cunoscut robului Său Ioan care este un Model al Miresei,Ioan nu a făcut nimic,ci doar a ascultat ce a zis Îngerul.Ioan este Modelul Miresei,si Îngerul ce ii vorbeste este Modelul îngerului al 7 Pământesc,acest înger Vede toate lucrurile Petrecându*-se după Epociile Biserici.Acest Înger este de fapt ,Chiar acel Înger din Apoc 10.7,3:14,Luca 17:30,Maleahi 4,6.Acel înger vedem că Dumnezeu la lăsat să vadă totul,de ce?Ca el să mărturisească Poporului căci lucrurile care el le vede nu sunt de la el,ci din Carte,care Carte,Cartea Apocalipsei.Vedeti Dumnezeu a mărturisit despre carte cu 2000 de ani înainte,ca nu Cumva Biserica să se dezvinovățească că nu a știut,ca Dumnezeu să aibe Motiv de Judecată ca ei să poată fi Condamnați,prin ce?Chiar prin acea Carte.Acum Voi Rămâne la aceste Cuvinte,Cred că uni ați ințeles,alti eu Cred că ve-ți Crede chiar dacă nu ați ințeleso,dar pentru uni va trece pe lângă ochi lor ca viteza Lumini,si ei o vor Desconsidera,dar ei nu stiu căci această Carte este tocmai DESCOPERIREA LUI ISUS HRISTOS...Domnul să aibe milă de noi toti,si Dragostea Lui să fie inimile noastre,Amin!Rugați-vă si pentru Mine!