Profeții Timpului!

                                                            
Acum un Profet inseamnă Predicator,un Om care predica sub inspiratie,nu un Înger.Un înger este Inspiratia.Îngerul este acela care ne dă descoperirea ( Inspiratia),adică descoperire mai este si AERUL din afara Atmosferei,orice nu se găsește in această Atmosferă si care partea umană nu o poate atinge,Inspiratia o poate aduce in lumea această si ea poate fi atinsă,prin credință.Si aceasta nu o pot decât Profeti.Un Profet dat de Dumnezeu aduce Aerul din spatele oricărei înțelegeri,el nul aduce de pe pământ.Un profet fals NICIODATĂ nu poate aduce aer Curat de Munte,un profet fals amestecă aerul care este pe pământ( Cuvintele Domnului)si-l face un aer mort,adică fără Oxigen,ceva din care nu iti poti trage decât moarte,in cuvintele profetului fals nu există ceva ce să Oxigeneze Plămâni Supranaturali,si ori de câte ori va veni un Aer Proaspăt la el,el il va respinge,pentru că ii taie respiratia lui,si când respiratia lui e tăiată,chipul profetului fals e schimbată,pentru că ii se taie firul crezului lui,si atunci caută loc de adăpost ( Exact ce face satan,si a făcut de la Căderea lui)de unde să iși tragă aerul său denominational,si el nu poate găsi decât din această lume,si lumea nu va putea niciodată să Producă OXIGEN Supranatural care să dea AER Creștinului.Dacă vă uitați la un Profet Fals,când ii dai Aer Proaspăt ( Cuvântul Descoperit)si el nu-l vede si nul poate crede,OBLIGAT ( este o Lege)OBLIGAT,infățișarea lui se schimbă!Acum rămânem la Text din PROFETII TIMPULUI,si sunt doar 4 Profeti ai timpului,al 5 lea este El in afara oricărui timp,dar cât timpul este  in manifestare acolo sunt 4 Profeți,Sunt Profeti Vremi de  TOAMNĂ,sau profeti Justificări,Profeti Inceputului,sunt aceia care Ară,discuie si Seamănă.Acesti vin pe Scenă după ce Vara este Gata,ei nu pot Veni decât după ce Seceratul a fost Gata,atunci ei stiu că sunt gata să vină pe Câmpul de lucru.Profetul Toamnă are ca Făptură LEUL ,si  Profetii Toamnă se incadrează in Epoca Antedeluviană,de la Abel la Moise,Ei sunt aceia care au stat sub Ungerea Leului.Acestia vin cu un Mesaj care este o Temelia pana la venirea Aceluia să ii ia,sau o Temelie temporară,de scurt timp,Profeti acestia vin să scoată toate Buruienile si tot ce poate dăuna rău câmpului lor.Profeti de Iarnă,sunt aceia care vin pe scenă să Putrezească Sămânța si so omoare ca din Moartea lor acolo să Invie o nouă Viață,Poporul ISrael a trăit sub această Ungere,este cea a Boului.Acesti profeti sfințesc Biserica si ea prin Credință merge către Moarte,si când ea moare,acolo învie un nou ANOTIMP,Anotimpul de PRIMĂVARĂ,si acolo este nevoie de Udare si creștere.PROFETI DE PRIMĂVARĂ,sunt cum am zis aceia care vin Udă si face să crească,apoi ei pleacă.Această Epocă care trăieste sub această Ungere este cea mai Inșelătoare,pentru că ei nu sunt Nici rece,nici Cald,ei pot sta si la 5 grade si la 25 de grade....Si Profeti care vin pe scenă vin doar la aceia care au murit si au inviat,ei vin la acei INVIATI.Cei care mai sunt sub pământ si nau venit la viață,ei pot auzi Mesajul lor,dar intotdeauna ei vor respinge Apa care se varsă din gura lor,pentru că ei nu pot vedea,pământul  (Păcatul)stă intre ei,si ei doar nu pot crede.De aceasta Profeti sub această ungere  nu fac nimic fără ca mai intâi Stăpânul să le zică unde să meargă să ude.Epoca Neamuriilor a trăit sub această Ungere,si ea a fost de la Pavel si va merge pana la Profetul Maleahi 4,6.Atunci după ce Primăvara Crește recolta,acolo Urmează ultimi Profeți,Profeți de VARĂ,aceștia Vin Să Secere,si unde vin ei să Secere,Acolo unde Profetii de primăvară au mers să ude,Profeti de Vară,ei Radiază o Lumină care va arde toate Paiele(Iată că vine Ziua ca un Cuptor......Ziua care va veni ii va arde,Maleahi cap 4)si va aduna Grîul in Grânar.Intotdeauna când acesti profeti au venit sub această Ungere care este a Vulturului,a fost durere,pentru că acolo era o RUPERE de Pleavă,spic,Pai,si orice (Cine nu va Lăsa Mamă,tată pentru Impărătia mea,nu este Vrednic de Mine)acestia Profeți Taie Până la Refuz.Niciun Lucrător din vreun Anotimp  nu Taie ca acestia,Nu uitati Acestia nu vin să ude să Ingrijească să facă să Crească,ei vin Să taie si să Adune in Grânar,ei vin să Bată Grîul ca să despartă Pleava de Grîu.De ce crede-ti că dădea Diavolul in Hristos,pentru că in Spatele Scenei,Domnul Nostru il bătea,deci satan se poate urca până la stagiu pleavei,dar  să fie un Grâu aceea numai poate.Si Hristos trebuia săl bată afară să lase Grâul afară.Uitati*vă la Moise,cât a Bătut pe Păstorul Faraon să lase Grâul Afară,Egiptul a fost Pleava care a crescut pe Israel,dar când Rodul a devenit Copt,El si-a trimis Profetul Său.Acesti Profeti de sub această Ungere vin la Sfârșitul Lucrări,adică după ce este Arat,discuit Semănat,Mort si Inviat,Udat si crescut si ajuns la Maturitate,Atunci Profeti anotimpului de vară vin să SECERE,si ei descoperă o NOUĂ VREME,o nouă Lucrare,un timp nou de Semănare.Intotdeauna aceștia au fost in mare parte Respinși,pentru că Lucrarea lor era o Nebunie pentru toti..Sub Această Ungere de Vultur va face parte de la Mesajul lui Maleahi si până la Venirea Domnului care va fi prin cei doi Profeti ai Lui,Moise si ilie.Intotdeauna Profeti când au venit pe scenă,si-au Legitimat profeti Anteriori,Uitati cum Domnul Isus la legitimat pe Moise,,Moise pe Abel (Aducând Jertfe pe altar),Profetul Daniel pe Ieremia,si tot asa.Slujba lui WMBranham pe Luther si Wesley,si acum Slujba din Maleahi care este Slujba Domnului exact cum a avuto prin Moise si Domnul Isus,tot asa va lucra si prin acest Om,care va Legitima Slujba Fr Branham,arătând Bisericilor,căci Unica Siguranță de mântuire a fost doar in Mesajul lui,si cel mai apropiat Mesaj de Mesajul Veniri Domnului a fost Rezultatul Mesajului lui William Marrion Branham,care a fost o Slujbă Premergătoare,exact ca si a lui Ioan Botezătorul.Dar acum urmează,ce a Urmat după Slujba lui Ioan,Domnul Însusi.Tot asa in Slujba din Maleahi,Domnul Însuși va păși afară din Eternitate,Atunci Harul se Termină,atunci Milă numai este,si Neamurile Merg in Necaz,si Semnul Fiare va fi aplicat,dar Inainte ca Semnul Fiarei să fie Aplicat,acolo trebuie să fie Semnul Lui Dumnezeu,si Semnul Lui Dumnezeu este un PROFET VIU,nu unul Mort,un Profet venit pe scenă,intro formă ascunsă de cei înțelepți ca ei săl Refuze pe Profet,ca Domnul să aibe cum săi Judece.Semnul fiarei să fie aplicat,ei trebuie ca să Refuze Semnul lui Dumnezeu,Când Slujba Domnului Nostru Isus Hristos a fost Manifestată pe Pământ,Israel trebuia să Refuze Semnul lui Dumnezeu si apoi Semnul fiarei a venit peste ei,si au fost Nimiciți,tot asa si Poporul care a avut CUNOȘTINȚĂ de Dumnezeu va Primi Mesajul descoperit,si nu vorbesc doar ca acel Semn ( Profet) va veni doar cu Vorbe ci si Puterea Domnului ca să demonstreze Poporul ales că Mesajul este de la El,si atunci dacă ei vor respinge Semnul nu rămâne decât ca Fiara săi Insemneze,cu ce?Cu o Invățătura Romană,in care dacă nu faci parte dintr-o Organizatie a lor,ți se va tăia toate drepturiile.Ori esti Cetățean Roman,Ori de dezici,să nu uităm că duhul Roman lau răstignit pe Domnul Nostru,si acel duh il va lua oricine care va veni sub aceea doctrină, si tocmai doctrina Romană răstignește PUTEREA Lui Dumnezeu,si aceea este HRISTOS.Domnul Să Binecuvânteze Intelegerea Voastră,Rămân la aceste Cuvinte,stati pe site si puteti să va mai vedeti timpul Vostru!!