Slujbele Scripturale,Cum se manifestă ele?

                                     
Slujbă este o muncă oarecare durată si limitată,misiune,o Sarcină.Deci cam asa sar traduce o Slujbă.Acum sunt Slujbe divine si Slujbe naturale,dar noi ne indreptăm către Slujba Divină,si ele se impart in 5 categori,dar toate din aceasi Persoană,Hristos.El avea in ele toate aceste Slujbe.Slujbele in ele insele au rânduire,ele nu pot veni cum vor ele,ele sunt rânduite de Dumnezeu să se suprapună exact asa:Apostol,Prooroc,Evanghelist,Păstor si Invățător.Si ele au in ele manifestari diferite,dar.toate din aceasi persoana,dar mersul lor estw diferit.Primele Dintre ele este cea de APOSTOL.(Orice Slujbă este Profetică)

 PROFETUL APOSTOL (Profetul Arhitect)-Este unul trimis de DOMNUL,Dar inainte să fie o MANIFESTARE APOSTOLICĂ,Acolo cineva trebuie să coboare JOS,Un Inger al  Lui Dumnezeu (Hristosul ,Fiul),sau un Inger al Domnului, să intre in lumea Naturală să se manifeste Ochilor Carnali,sau Firi Omenesti,aici Firea vede ADEVĂRUL si nu se poate dezvinovati ca nu Vede,pentru că ii este Dovedit CLAR.Firea sau Carnea vede Lucrări Supranaturale in lumea ei.Si acelea ii raman intiparit in minte,dar Ingerul ia Cuvintele Stapanului si le varsa Vii in Apostoli.Si Apostolul atunci merge si mărturisește tocmai ceea ce a văzut,Si mărturia lui numai este una Carnală,ci una Spirituală,pentru că ceea ce a văzut el este un SPIRIT Coborât din cer in Trup Uman.Atunci Lucrarea se schimbă,si cei ce vin sub această Mărturie,stau pe ceva Nou.Apostolul nu vorbește NIMIC de la el,apostolul Vede sau a văzut PERSOANA DIVINITATE in trup UMAN,si el stă pe aceea,Persoana in cele mai dese Cazuri este CUVÂNTUL,dar in alte cazuri sunt doar ingeri ceresti care nu SUNT CUVÂNTUL,ei aduc Cuvântul.Si multi zidesc pe Ingeri.De aici vine ideea Politeistă.Acum cum am zis SLUJBA APOSTOLICĂ cam asa se desfășoară ea.APOSTOLUL are drept să predice intre Oameni,la Orice făptură,Deci SLUJBA Lui este de a Predica ORICĂREI SEMINTI,NEAM,si ori cât de departe Ajunge,până la Marginile lumi.Este o Slujba a Toamnei,Sfârșitul Verii Inceputul Toamnei.Simbolul acestei Slujbe ca Făptură  si ca Ochi este LEUL
 PROFETUL PROOROC (Profetul INGINER)-Este la fel Unul trimis de Domnul,să vină la Cuvântul propovăduit de Apostol,si să Explice Oameniilor Cuvântul Propovăduit de apostol.Toti credinciosi care au venit sub Umbra Apostolică,au Mers prin credință in Cuvântul propovăduit de acea Slujbă Apostolică,dar acolo fiecare si-a luat o idee proprie a ceea ce a zis Apostolul,si de aici si-au zidit ei fiecare Partide,umanizând Poporul la un crez diferit față de ce a zis Apostolul.Atunci Dumnezeu apare pe scenă,Aduce o Slujbă de Prooroc,care Ia Cuvântul si ii dă Adevărata Tălmăcire,ceea ce a Vrut să zică acel Cuvânt Propovăduit de Apostol.PROOROCUL nu are dreptul să meargă să Predice celor fără Cunostință de Dumnezeu sau Cuvânt,el este TRIMIS BISERICILOR părtașe la acel Cuvânt propovăduit de apostol.Sfârșitul Toamnei si inceputul Ierni,Este o Slujba a Ierni!..Ca Simbol al acestei Slujbe si Ochi este Boul

 PROFETUL EVANGHELIST-(Profetul Muncitor Zidar (Sau Profetul Sămânță))-Este la fel unul trimis de Domnul,să vină la Cuvântul propovăduit de Apostol,el are o dublă Putere adică cea de apostol si cea de Prooroc,el le are pe amândouă,el le explică Oameniilor si Cuvântul,dar in Spate la aceea el mai are ceva,el are viziuni date de Domnul să prezinte ceva Nou pe scenă,.Si el ca Evanghelist merge prin credință a ceea ce Predică,el stă mult pe Viziunile lui.El este acela care adună totul intr-unul si aduce sau pregătește un POPOR care e gata săl primească pe Acela care Sa Manifestat inainte de Slujba Apostolică,Exact,Slujba Evanghelistică este de a pregăti un popor săl primească pe Acela care a trimis Apostolul să zidească Temelia.Tocmai de aceea el aduce ceva putin mai nou față de prooroc.El primeste prin Viziuni,unele Lucruri,care NIMENI nu stie ce sunt,el doar poate să zică STATI pe Acest Mesaj dar nu vă indepărtati de nici de CUVANTUL predicat de Apostol,INCĂ NU A VENIT TIMPUL SĂ MERGETI SI SĂ PĂȘITI PE O PĂSUNE NOUĂ.Doar Stati pe AMÂNDOUĂ.El trebuie să zică acolo trebuie Acela să se coboare din Ceruri si să Lege Mesajul care mi la dat cu Cuvantul predicat de Apostol.Cât de Clar!.Evanghelistul are Drept de a Merge să vb in Orice Biserică,dar nu la LUME,la oameni neconvertiti,SAU NECUNOȘTINȚĂ DE DUMNEZEU.Sfârșitul Ierni,Inceputul primăveri,Deci este o Slujba a Primăveri,sau Slujba Invieri!.Ca Simbol al acestei Slujbe si Ochi este OMUL

PROFETUL PĂSTOR-( Profetul Casă,Casa insăși.Sau Profetul Apă,lumină,Soare)-Este la fel unul trimis de Domnul să vină la:Acel Cuvânt Propovăduit de Apostol,si la acea Slujbă EVANGHELISTICĂ,care a adus pe scenă ceva Nou,Evanghelistul a adăugat  ceva nou prin credință la Slujba Apostolică.De aceea Profetul Păstor trebuie să intre inăuntru să Lege ceea ce Evanghelistul si Apostolul au predicat.Făcând Una.Profetul păstor duce Poporul la CEVA NOU,la o nouă Pășune!Noua pășune este indeacord cu aceași iarbă pe care si Apostoli au dato oilor lor,doar că Iarba acea sa uscat,si Păstorul aduce o Iarbă Nouă.Profetul Păstor este Modelul Fiului Lui Dumnezeu,sau in alte Cazuri este Chiar Fiul Lui Dumnezeu,acel Isus Hristos care noi il cunoaștem.Profetul Păstor are ca Natură cea Apostolică cea de prooroc si cea de Evanghelist si atinge chiar si acela de Învățător.El nu poate să invețe ceva mai nou decât in legătura cu Acela care a dat invățătură Apostolului.Sfârsitul Primăveri,Inceputul veri, deci este o Slujbă de Vară..Ca Simbol al acestei Slujbe si Ochi este VULTURUL
PROFETUL ÎNVĂȚĂTOR-(  Profet Stăpân,Stăpânul Casei,Profetul Profețiilor,Patronul Arhitectului,Inginerului si al Muncitorului Zidar).Este Cea Mai mare Slujbă dintre toate,Ea   are toate cele 4 slujbe,Apostol Prooroc Evanghelist si Păstor.Natura lui este una Brutală,Una de a păși in Casă si de a da Comandă,Una de a vb si toti să se supună.Este cea mai Brutală Slujbă,dureroasă.Este una cu pretenți,dacă nu sunt lucrurile la locurile lor,el le ia si le sparge,este o SLUJBA NEVROTICĂ.Totul trebuie să fie EXACT cum El VREA.Oricine nu i se supune,trebuie să fie Omorât,distrus,sau Pedepsit! Repet,Când el vorbește lucrurile trebuie să i se supună,pretentia lui mai este să fie Cunoscut de toti,ca STĂPÂN peste Domeniul său.Slujba aceasta nu este numai să Invețe,el  vine la acei Invățați de PĂSTOR,slujba pășește pe pășunea pusă de Păstor, deci repet Invățătorul nu vine la o altă Pășune!Si nu există Decât un Singur Invățător si acela este Hristosul!...Aici pășeste Insăsi NATURA,este o slujba in afara Gândiri Omenesti,este ceva ce pășește din Spatele acelor 4 Anotimpuri.Aici Numai avem nici o Făptura ci insuși Marele Simbol,Ochiul Insăși,venind la Creația Lui.Sau Marea Pecete!Aici este Leul,boul,Omul si Vulturu,Sub aceasta Slujba Creația ii se inchină,sau trebuie să ii se inchine.