Tot ce este Viu,Eu sunt în aceea

                                     

Cunoștința,dragostea,iubirea,Credința Evlavia,sau orice fel de ștință,Fizică,chimie,Limbile si absolut tot ce noi avem în Această GENERAȚIE sunt Vietatea lui Dumnezeu.Ele sunt tinute in viață cu un scop,si acea vreau să vă descopăr de ce.Orice Animal pe care Noe la Salvat au fost ținute în viață cu un scop,acolo au fost alte specii care nu au trecut de Necaz,ci au murit impreună cu populația,de ce?Aceea este ce vreau să arăt.Orice cunoștință care există in aceasta Generație,este incă printre noi cu un scop.Dacă Dumnezeu nu ar ține*o printre noi,acea cunostință ar dispare,si nu sar sti nimic,Nici cel mai mare Istorian nu ar da de ea,ea ar fi ascunsă de orice om de Istorie sau geolog sau Geograf,dar unele lucruri sunt descoperite de Dumnezeu unor Oameni pentru Slăvirea Sa.Dacă Domnul nu ar vrea ca noi să știm ce a fost acum 4000 de ani,El ar șterge totul,si satan cu nici o FORȚĂ nu o poate reînvia,satan nu poate să readucă Vreo Istorie la prezent,dar el poate incurca prezentul săl facă un trecut sau viitor.Deci dacă este vreo Istorie despre care se mărturisește in această Lume,Ea este pentru Slava Domnului,dar încă nedescoperită.Dacă este vreo Substanță chimică descoperită,ea este descoperită pentru ca Domnul să fie slăvit în ea.Dacă Geografia descoperă Inălțimea unui munte de anumiti metri,ea este pentru Slava Lui.Totul este ținut Viu din Pricina Numelui Lui.Dar după ce acestea vor fi Descoperite,toate aceste vor Pieri,si va invia altceva,o altă Înțelegere,o altă Lume,o altă Gândire.Tot ce avem noi în această lume,de la un Soarece până la un Câine si de la o Pisică până la Avion si de la o Cometă la Navă Spațială,Computer si pana la un Telefon,toate aceste sunt Lucruri care il descoperă pe El.Sunt lucruri care în Ele stau ceva ascuns.Poate că zicem de unele că  Satan lea făcut!Posibil că el le-o fi făcut ,dar el doar nu a știut ce face,dacă ar fi știut el doar nu le-ar fi făcut,dar el lea făcut să se slăvească pe sine,dar de fapt prin acelea Dumnezeu se descoperă.Si După ce totul va fi descoperit cum am zis,toate acelea vor pieri,absolut totul.In Primul Rând ele vor pieri căci satan le va lua si le va perverti si va incurca lucrurile ,si a doua este Că Dumnezeu le va folosi până ce Omul va ajunge la Ințelegerea deplină a cine este EL,si după aceea lucrarea este Gata,totul sa sfârșit,Evanghelia sa Terminat,dar până atunci Evanghelia va continua.Mergem in timpul lui Noe,Acolo a fost la timpul acela cu Siguranță mii si mii de specii de Animale,dar Inainte de a veni Potopul Dumnezeu nu a Salvat decât o parte din miile de Animale,de ce?Pentru că El a vrut să scurteze lucrarea,si prin acele animale Salvate,el urma să lucreze prin ele,cum ar fi:Ca Jertfă pe Altarul lui sau ca ajutor pentru Om,si in mult mai multe lucrări,dar acestea erau ținute pentru Revelarea Lui.Si după ce El se va descoperi din Ceruri,(ca El să se poată descoperi din ceruri, un Dumnezeu Supranatural,trebuie să fie un Natural pe pământ,ca Omul prin  natural să ințeleagă Supranaturalul),atunci speciile tuturor animalelor vor pieri,Numai sunt Necesare să fie ținute in Viață,ele au slujit Evanghelizări lor.Animalele au propovăduit Evanghelia mult mai bine ca Omul,Omul a vorbit si de multe ori,foarte multe ori a dat Greș,dar ANIMALUL niciodată,Animalul și-a păstrat Natura Perfectă după Cuvântul Lui Dumnezeu,Animalul nu sa amestecat cu alte specie,ci fiecare specie si-a păstrat Sămânța,dar omul este acela care si-a amestecat sămânța,si acolo a fost denaturare.Dar uitați ce face Satan in această Generație,cum face ca sămânța de animal să se incrucișeze,de ce face asta?Ca să incurce pe om,credința omului în Dumnezeu,poate intr-una din zile Oaia numai face BEE ci face MIAU,aceea este Perversiune in laboratorul Lui Dumnezeu făcută de diavol.Toată știința,pe care noi o posedăm,ea ne-a fost Lăsată vie cu un Scop cum am zis,Si Scopul este Pentru Revelarea Lui.Dacă știința ar fi fost moartă noi nu am fi știut din ce Praf ar fi făcută o Cometă,sau nu am fi stiut fel si fel de lucruri care aparțin Stiinței.Dar ea a fost ținută vie,pentru ca El să se descopere Fiilor Săi.Satan bineînteles că își are si el oameni lui in care ia știința si o incurcă oameniilor.Limbiile,fiecare Țară are o Limbă dată de Dumnezeu,Orice Stat intro Țară are mai multe dialecte date tot de Dumnezeu,De ce?Pentru Slăvirea Persoanei lui,El vrea să își arate cât de Mare este El mai exact,si cu câți Ochi poate fi Văzut El.Dar ce face satan,ia o singură limbă (Ex.Engleza)si o bagă in mintea tuturor popoarelor,si atunci se pierde acel Dialect original făcut de Dumnezeu,si cu timpul se va pierde si Limba Materna a unor popoare,la aceasta nu trebuie mult,4,5 generați si limba Materna poate fi Pierdută,si poporul acela va vb doar engleza.Deci putem să ne dăm seama cât de mult Încurcă Satan lucrurile din Laboratorul Lui Dumnezeu.Istoria este ținută vie cu un Scop,Pentru Slăvirea TIMPULUI Lui Dumnezeu,si Timpul lui Dumnezeu este Hristos,si Hristos este Dumnezeu.Dacă Domnul ingroapă o Istorie,El o ține acolo până când Ingăduie El să fie dezgropată,si După Dezgropare,EL trebuie să fie Slăvit.Dar de fapt nu este El slăvit ci mai degrabă Omul,ceea ce este greșit.Istoria moartă nu se știe nimic despre ea,cu siguranță sunt lucruri si evenimente foarte importante,dar putem să vedem ceva?Da,nu știm nimic, și de ce aceasta?pentru că Domnul nu se slăvea în ea si acel Eveniment Dumnezeu a vrut săl distrugă,și*a slujit  cândva scopului si timpului ei,si apoi numai era necesară ca să se fi știut despre ea.Si ce am înțeles din toate acestea,căci noi Oameni trăim Cu El,și toate acestea il Descoperă pe El,dar nu a fost timpul de descoperire decât Acum,Omul nu a știut,si dacă știa ceva,acolo era o presupunere (Aventură).Timpul încă nu venise de descoperire,decât acum,astăzi este timpul Său de Revelare,In Care El arată OMULUI,oricărui Om unde este El,si cine este El.Este ceasul Marelui Evanghelist,este Timpul când Hristos trebuie să coboare Jos (Apocalipsa 10.7)si să-și Evanghelizeze Propriul Cuvânt prin toate Națiunile  (Si cu Staționare la Israel (Maleahi4) ),El își va arăta Propriul Său Cuvânt intregului trup de Credincioși.El își va revela Numele,tocmai prin ceea ce El a creat,El însuși știe cum arată,si de aceea Nimeni nu îl poate descrie decât Sinele Său.Cred că in proporție am Înțeles ceva,care a fost Scopul Intregii acestei Creați,a fost Pentru Slăvirea Slăvirea Numelui Său,Amin.