Simboluri Scripturale


1. Mizerabil-a Urma un Om
2. Denominatiune-a detine CUVANTUL dar fara Insuflețire,dândui o Insufletire a mea insăși,însuflețire inseamnă a pune Gandul meu la Cuvântul altuia,a Intepreta Cuvântul altui om,si aceasta schimbă Înțelesul.
3. Babilon-Incurcătură,Adevăr amestecat cu Minciună,producându-si un glas in afara Voi Lui Dumnezeu
4. Trâmbiță-Vestitorul Regelui,Război sau Tulburare Politică
5. Fiul-Voia Lui Dumnezeu,Cuvantul,Hristosul,Unsul
6. Tunet-Sfârșitul unei Lucrări,Glasul Ungeri,Finalul Aminului
7. Alama-Judecata Divină
8. Efes-țintit către,Relaxat
9. Curcubeul-Jurământ
10. Ispășire-Să stea intre
11. Potirul-Judecată Temporară
12. Pecete,Sigiliu,Semn,Emblemă,Proprietate,Stampilă,Lucrare Sfârșită
13. Animal-putere
14. Exodus-Chemare afară,iesire
15. 7 Coarne-Protej.Mielului,Puterea Biserici
16. Piatră-Decizie,Cel Mărturisit,Cel separat
17. Religie-Acoperire
18. Sufletul-Natura Duhului
19. Cuptorul Fumegând-Iadul
20. Trezire-Inoire a Lucrurilor pe care le avem deja,a reînvia,a aduce Viața din nou
21. Ilie-Semnul
22. Cuvantul-Glasul semnului
23. Moise-Asezător de temelie,Rolul Marelui Apostol
24. Apostol-unul trimis
25. Presupunere-A te aventura fără autoritate
26. Nicolait-Oameni care erau supusi intrun fel dar contrar Cvantului,Lumesc.
27. Cortul Intalniri-Locul de Odihnă
28. Satan-Fost ocrotitor
29. Mihail-Ingerul Legămantului

30. Apa-Viață,Cuvant,Gloate,popoare,judecată
31. Biserică-Cei Chemati afară,cei Convocați
32. Justificare-Indreptățit,spăla conștiința
33. Toiagul-Cuvantul
34. Sanctificare-Curăți
35. Botez-a Spăla și curăți
36. Haina Pestriță-Duhul Sfânt
37. Denominatiune-Este o Hranp care nu vine din Adevăratul Cuvânt a Lui Dumnezeu,lor li sa dat Hrană care a venit din Inchinarea la idoli,păgânism Babilonian infăsurat in terminologie Creștină
38. Nicolaism-Este o Organizatie,umanizand conducerea Biserici si prin acea deposedează Duhul
39. Balaamism-Este Denominationalism care ia manualul Biserici in loc de Biblie,si multi din poporul Lui Dumnezeu sunt prinsi in aceasta cursă.
40. Semnul pe Frunte-Va trebui sa ia o invățătură diferită de cea adevărată
41. Semnul pe Mână-Inseamnă să faci voia Biserici,acest chip va opri Mireasa să predice!
42. Liturghie-Sperând ( A fi Iertați)
43. Sara,Maria,Eva-Simboluri ale Biserici
44. Răsăritean-Inceputul Harului,Început
45. Apusean-Timpul Nostru,Sfârșit
46. Predicator-Văzător,Profet
47. Cheia-Scriptura
48. Usa-Hristos,Cuvantul
49. Orz-Iudei ( Asa vb Domnul)
50. Grâu-Neamuriile ( Asa vb Domnul)
51. Icabod-numai e Slavă
52. Ghețimani-Presă de stors Ulei
53. Copacii-Oamenii
54. Stelele-Sămânța Royală
55. Vânturiile-Războaie si vrajbă
56. Viță de Vie-Biserica
57. Isus are 3 Veniri-Să răscumpere Biserică,Sa o Primească si cu Biserica Lui
58. Mâna Dreapta-Puterea sau Autoritatea
59. Coada-Proorocul Mincinos
60. Capul-Bărtrânul sau dregătorul
61. Lemne-Popoaree
62. Arc-Minciună
63. Miel-Religie
64. Coroană-Organizație
65. Soarele-Hristos
66. Luna-Biserica 
67. 3 Elemente in care trăiește Omul-Umanist,revelatie Divină,Viziunea
68. Rărunchi-Gânduriile
69. Nicolaitism-Omul asupra Omului
70. Iudeul-Credinciosul
71. Vânt-Invățătura Mesaj de la Dumnezeu sau este Denominational
72. Pison-Roade noi
73. Tigru*Roade noi
74. Ghihon-Invățătură
75. Cerul-Scaunul de Domnie,logos,Dimensiune,In Spatele Creatiei,locul Creatorului
76. Ulei-Duhul Sfânt
77. Iosua-Iehova Mântuitor
78. Babel-Poarta Lui Dumnezeu
79. Spăla-Dezlega
80. REFORMĂ- a fi curățit
81. Apa in Sânge-Moarte
82. Împărtășire-a da Multumiri
83. Horeb-loc secetos,deșert
84. Vinul-Stimularea de descoperire,sau improspătări din Prezența Lui Dumnezeu
85. Serafimi-Arzători,cei care primesc jertfa si i curăță pe inchinători apoi in prezintă Lui Dumnezeu
86. Abraham-Alegerea
87. Isaac-Justificare
88. Iacob-Harul
89. Iosif-Perfectiunea
90. Minciuna-Adevărul spus eronat
91. Pocăit-Tranformat
92. David-preaiubit,salvator
93. Restaura-Reparare,refacere Readucere,a aduce dintro Stare Asemănătoare in cea Originală
94. Converti-Să schimbi in ceva din Nou
95. Aparitie-Iesire la lumină,vedenie,ivirea unui fenomen
96. Birui-A recunoaste pe Diavol in fiecare din Smecheriile lui

97.Efes-zero

98.Duhul Sfânt-Cuvantul Descoperit,Viața Lui Dumnezeu,Hristos

99.Uleiul-Duhul Sfânt

100.Locurile Cerești-Pozitia Creștinului in Cristos

101.Moise,-uvântul,pământul,Dumnezeu,Duhul,Litera,Tatăl,Ființa,Sufletul

102.Ilie-Însuflețitorul Cuvântului,Cerul,Fiul Lui Dumnezeu,Cuvântul,Duhul literei,Mama,Mișcarea,Duhul

103.Biserica-Mireasa,Soția Cuvântului,Manifestarea Vie a Soțului,Glasul Soțului,Mama tuturor celor vii.

104.Iotă-Cuvânt mic

105.Titlu-Semn mic

106.Printul-Templul sau Biserica

107.Cincizecime-Imbinarea Vremii,Timpul invățături,sărbătoarea Secerișului,Incheierea Paștilor

108.Manifestare -A Face Cunoscut

109.Biserica-Glasul Profetului si  Profetul-Manifestarea Glasului

110.Nașterea din Nou-Descoperirea Lui Isus Hristos in noi

111.Insufleți-A face Viu

112.Curcubeu-Legământ

113.Rodul Vieți-Cuvântul in Vremea lui

114.Roada Vieți-Dragoste,Iubire,Bunătate,Smerenie..

115.Fiul sau copilul satanei-Necredința,moartea

116.Fiul  sau copilul lui Dumnezeu-Credință,Viață

117.Restaura-A aduce dintr-o stare asemănătoare cu cea originară.

118.Nelegiuire Amorită-Biserica Denominațională

119.Sămânța lui Avraam ( Abraham)-Naturală

120.Sămânța Lui Hristos-Regală

121.Nicolait-duh impotriva Cuvântului ( 1 stagiu),Zicală

122.Profet Fals-Invățătura a devenit om (2 Stagiu),Doctrină

123.Fiară-Om incoronat( fiul diavolului) (3 stagiu)Statut

124.Satan incarnat-Diavolul in manifestare pe picioare umane(4 Stagiu)Biserică

125.Impăratul de la nord-Rusia

126.Cele 7 Dimensiuni-Lumina,Materia,Timpul,Știința,Locul unde merge păcătosul,Locul unde merge Creștinul când Moare,Dimensiunea Tatălui,sau al Lui Dumnezeu

127.Ziua Domnului-Este când El iși primește Impărăția.

128.Stancă-Descoperirea Lui Dumnezeu

129.Mărturisire-Să spui același lucru

130.Ape-Popoare si Gloate

131.Apă-Viață sau moarte,invățătură adevărată sau falsă

132.Moise-Reprezintă pe cei Inviați

133.Ilie-Reprezintă pe cei Răpiți

134.Moabitul-Denominationalul

135.Făpturiile Vii-Reprezintă Biserica Vie

136.Legământ-Însemn

 137.Bătrân-Capul unei seminti,Șeful unui Oraș

 

                                                     Numerologia Lui Dumnezeu

 

1.  Un Dumnezeu,Legământ
2. Două Table ale Legi,Mărturie,Heruvimi,Dumnezeirea  Lui
3.  Confirmare,perfecțiune
4. Făpturi,Evangheli,prin 4 făpturi ( Evangheli) El scoate Faptele Duhului Sfânt afară,Eliberare,Număr Pământesc
5. Har
6. Numărul Omului,Profetul
7. Desăvârșire,Fiul Lui Dumnezeu,Manifestarea Vie a Fiului,complectare
8. Eternitate,Ungerea,Tunetul,Ziua întâi
9. -
10. Porunci,Cartea,Numărul Cărți,Cuvântul
11. -
12. ,Inchinare,Descoperirea Inchinări
13. -Semnul Fiarei
        17.-Judecată,victorie
        24.-Bătrâni,Guvernul Lui Dumnezeu
        28.-Numărul Vieți,Viața
        40.-Ispită
        50.-Cincizecime,Un Nou Inceput