La Început....Eu sunt!

La Început...

                        
Este foarte important să incepem cu Inceputul!Si când incep cu Inceputul,eu merg totdeauna inaintea vreunui Inceput,căci acolo când are Loc un Inceput,Un Final trebuie să ii stea in Spate.Finalul Produce inceputul.Noi stim că Naturalul tipizeaza Spiritualul.Când Epoca Mozaică ( De la Moise-Hristos)  a avut Inceputul ei,Epoca Antedeluviană a luat sfârșit,când Epoca Harului a avut un Inceput al ei,Epoca Mozaică ( ortodoxă) a avut sfârșitul ei,când Epoca lumi Antedeluviene (  de la  Abel până la Moise)a avut un Inceput,Epoca Edenului a avut sfârșitul ei.Când Epoca Edenului a avut un Inceput al ei,Acolo trebuia sa fie un Sfârșit din care a iesit Edenul,din moarte vine viața.Deci in Orice început,in spate stă Sfârșitul,din sfârșit iasă Inceputul,si inceputul este RODUL Temeliei ( Foarte Important.,Rodul este Dorinta Creatorului,Rodul mai este Descendentul Pomului,sau unei Plante,sau mai este si odraslă,viță Urmaș,sau Rezultat.Rodul Lui Dumnezeu este Hristos,Mesia,Mesia Rodește Perfect Natura Tatălui,fără nici o strâmbitură,Hristos Rodeste indeacord cu Gândul Tatălui.Si acum MESIA,Hristos este RODUL Vechiului Testament,Vechiul Testament ( Femeia Ortodoxă)a produs Copilul,pe Hristos.Fiecare profet in parte nu au fost decât Frunze si Crengi,sau mai bine zis Lăstari,dar toti vorbeau despre ziua RODULUI,adică a Veniri Aceluia care producea adevărata Natură a Tatălui ( Celui Nevăzut),si la sfârșit a venit vremea Roadei,si Maria a produs RODUL,HRISTOS este Rodul femei fecioare.Hristos a fost RODUL,El putea zice EU SUNT RODUL Pomului din Mijlocul Grădini,Eu sunt acel Rod din care Adam părintele vostru a mâncat,si oricine mănâncă din MINE in veac nu va Muri,si Isus Domnul chiar a ziso in acest fel cum eu am scriso,si tot ce a spus El este perfect adevărat.Un alt Inceput a fost ,Rodul Edenului,ABEL,abel a fost Copilul,Pe Descoperirile Copilului ( Copil-Credință)este TEMELIA .Rodul lumi Antedeluviene,este MOISE,Moise a fost Copilul promis in acei ani,Despre MOISE sa vb foarte Mult,Dar Vedem că Moise dă o altă promisiune,trimite Poporul către un Alt Profet in Deutonorom,Si acela Era Hristos.Acm fiți foarte ATENTI ( Eu vorbesc acum către Crestini)Epoca Harului a produs Acelasi COPIL pe care  fiecare Epoca in parte la PRODUS,RODUL Copil vine intotdeauna la Sfârșitul Timpului,Abel a venit la Sfârșitul Epoci Edenului,Noe a venit la sfârșitul Acelei GENERATI,Moise a venit la Sfârșitul acelei LUMI,Predicile lui Moise a schimbat sistemul lor,de aceea multi au pierit,Moise nu a fost Inteles,si noi stim că in Moise era Hristos.Hristos a venit la Finalul Epoci Ortodoxe ( a acelei generati de Preoti),Si la Noi Neamuriile in cei 2000 de ani de trudă,martirism,la final vine Mângâietorul.Acesti Copii sunt foarte Speciali,Dumnezeu ii face asa,ei INTOTDEAUNA au fost ințelesi greșiti,de ce?Pentru că Inainte de Venirea copilului,diavolul stă in spate si incurcă toate lucrurile jos,si omul ajunge atât de incurcat,ca atunci când promisiunea vine la Exprimare ( adică Copilul)el este respins,el nu este venit după sistemul lor,si din pricina aceasta ei il resping.Sistemele intotdeauna au Răstignit Cuvântul,lau pironit pe Cruce.Ca de Exemplu,in zilele noastre,Pendicostali declară in mare parte,El vine pe Nori,baptisti poate cred că El vine in biserica lor si ii aplaudă pe predicile lor,Martori a lui Yehova cred că El deja a si venit ( despre acel copil promis ce vb eu),Nazarineni o cred diferit,Din Linia Mesajului William Marrion Branham care a premers această venire a acestui Copil Promis, care au fost cei mai aproape de intelegere,si-au zidit doctrine că El a si venit in 1963,si multe multe altele,Acum Intrebare e cum Vine El?Dacă vine cum cred Martori,pendicostali pierd aceasta,dacă vine cum cred Pend.Nazarineni o pierd cu Linia Mesajului WMB ( WMB-Evanghelistul William Marrion Branham),atunci El trebuie să vină intro formă ca să nu piardă pe uni de la Pendicostali si nazarineni sau baptisti,căci printre ei sunt oameni cu adevărat EVLAVIOSI,care doresc cu adv săl cunoască,si sistemul Pendicostal si alte culte,ii leagă cu doctrine Omenesti.Si Venirea Lui este Clară,El nu poate să VINĂ,decât in forma in care noi lam primit,si cum la primit Neamurile?Uitați-vă la Biblie,si deschideți-o!Uitati-vă bine la ea!si nimic....o voi spun eu atunci pentru cei ce nu inteles,El trebuie să vină la Neamuri in Forma Cuvantului.Pavel este profetul ales de Dumnezeu,să aducă Neamuriile la cunostiința de Dumnezeu,si Neamurile lau cunoscut prin Cuvant,atunci cum vine el la Sfârșit!?Tot prin Cuvant...El nu se schimbă,El incă nu poate Veni gură către Gură,de ce?Noi nu lam cunoscut asa,Noi Neamuriile de fiecare dată când am intâmpinat o invățătura Străină,unde am fugit?La Cuvânt,acela a fost pentru Noi Duhul Sfânt!Acum dacă El vine prin Cuvânt,Cuvântul trb să fie scris de un om,tot asa cum Pavel a fost folosit,tot asa si acel om trebuie să aibe aceași natură ca si pavel.O Vai de ce pierd aceasta,ei asteaptă pe Domnul de Sus,si uite unde este El,este jos,Exact cum Israel a pierdut 1 Venire,tot asa pierd si multi dintre neamuri.Fiți atenti in prima Venire,Domnul Isus a făcut multe Semne si Minuni,dar ei au urât asta,ei nu au vrut semnele si minunile,ei au vrut cuvant să poată săl inteleagă,dar sistemul lor incurcat au pierdut aparitia Lui,Azi Neamurile Primesc Cuvântul,dar vor ei?Nu,dar ce vor?Semne si Minuni,intotdeauna cand Poporul asteaptă pe Domnul ei se sunt intotdeauna suciți in așteptări....Oh Vai de noi dacă e așa!Cred că in mare parte ați Ințeles!Acum voi Merge La Inceput,când Cerurile nu erau si Nici o stea nu strălucea,si Chiar El in esența Lui incă nu Începuse,Totuși El era,căci El a fost dintotdeauna,El ( Ungerea).Acum vom merge In Dumnezeirea Lui,Eternul nu are inceput nici Sfârșit,Eternitatea are in Sine Gânduri,si gândurile Lui sunt tot atât de vii cum eu mi le-as vorbi pe ale mele,ale mele au viață,căci eu atunci când le Vorbesc,ele nu iau ființă fără ca mai intâi să pun Mâna la treabă,pe când Gânduriile Lui când sunt exprimate,lucrurile Iau Ființă.Până aici e Perfect!Acum Gânduriile sunt Vii si ca ele se fie exprimate,acolo trebuie să fie o GURĂ prin care ele să fie Exprimate.!Si când Gânduriile Curg in Gură,Gura Vorbește gândurille Eternități ( Dumnezelui Celui Viu)si când Gura a vorbit Cuvântul,a si luat ființă cuvântul vorbit.Acum Această GURĂ,este INCEPUTUL creației.Căci de atunci Lucruriile au luat ființă.MOMENTUL si IMPACTUL Inceputului este Când El a vorbit.Gura nu este ca si Gura UMANĂ,această GURĂ ce vorbesc eu al Dumnezeului Celui viu,este vb Spiritual,Noi Oameni numim Gură,pentru că asa am fost invățați,dar ea are o lucrare,si anume Gura nea fost dată să vorbim,să mâncăm cu ea si foarte Important să Hrănim pe alti.Gura Lui Dumnezeu este Lumina care Exprimă Gânduriile Lui,Gura este una cu Gânduriile Lui,Nu poate Gura să vorbească Diferit față de Gând.Gura cum am zis este una cu Gândul ( Gura-Fiul,Gândul-Tatăl) ( Gura-Cuvantul,Gândul-Ungerea).Gura in sine are viață,Ea este Viața Gândului,Ea este caracterul Tangibil al Gândului,Gândul nu este Tangibil,dar se poate vedea in Exprimarea Guri,adică in Cuvintele vorbite.Cuvintele ce iasă din Gura umană exemplu,Caracterizează Gândul tău,Oh vai Catolicilor si orice fel de Dogmă,Scriptura zice să Avem Gândul Lui Hristos,UNDE ESTE?Nu il aveti,voi incă aveti gândul vostru,a avea Gândul lui Hristos,este a trăi Viața lui Hristos,Căci tu manifesti ceea ce Gândesti.Eu sunt manifestarea Gândului meu,aici se vede de unde imi trag Inspiratia,Inspiratia vine mai ales in această Epocă prin GÂNDURI,de ce?GURA este deja pe pământ,EXTRAORDINAR!!!Adică HRISTOS este pe pământ,Gura este FIUL,Fiul este HRISTOS,si Hristos este Exprimarea Lui Dumnezeu.Hristos are Gândul Tatălui,si Tatăl ii arată Fiului tot!Pfff,Sa terminat cu voi Denominatiuni,lăsati toate armele jos,si orice fel de Sabie,eu am o Bombă Nucleară ce va fi răspândită in toată LUMEA,eu cred că această predică va merge destul de departe!..Deci Inceputul Creațiuni Lui a fost când Gura a vorbit Voia Gândului ( tatălui-Dumnezeu),si Voia Gândului a fost să nu piardă pe niciunul pe care ii da dat Gândul,si Gândul si-a trimis PROPRIA GURĂ să-și Hrănească copii,!Uite cum Vulturul isi hrănește copii,gură către gură!Aleluia.!!Doar mă simt mai bine.Deci aici stă Inceputul,Când El a vorbit,acolo a fost Inceputul Lui,si Primul Glas a fost acesta,EU SUNT CEL CE SUNT SI TRĂIESC PRIN MINE ÎNSUMI,SI NIMENI NU ESTE IN AFARĂ DE MINE!EU SUNT CU MINE ÎNSUMI,EU IMI VĂD CHIPUL MEU SUS,TOTUSI ESENȚA MEA,ESTE  ÎN VIAȚA MEA,SI VIAȚA MEA Mă IDENTIFICĂ PE MINE,VIAȚA MEA ESTE GURA MEA,ESTE SOȚIA MEA,EA FĂRĂ MINE NU POATE TRĂI,SI NICI EU FĂRĂ EA,EA ESTE DRAGOSTEA MEA,CĂCI EA A FOST DE LA ÎNCEPUT CU MINE,EA ESTE ACEEA CARE ARATĂ TUTUROR CINE SUNT,ORICE ZICE EA,ESTE AMIN,EA ESTE MIREASA MEA.EA ESTE CUVÂNTUL MEU,SI CUVÂNTUL MEU ESTE NUMIT FIUL MEU.Oh Doamne,aceasta va incurca pe multi,de ce?El isi numeste Cuvantul in mai multe Titluri,Cuvântul are mai multe titluri,Titlul calitate,Funcție.Dumnezeu sia dat Titluri Cuvântului Său,pentru ca El prin acea isi Descoperă NUMELE LUI....Fiul ( preot*Mijlocitor)Mireasa ( Regina Cerului)...De aici iasă Inchinarea la FEMEIE SI FIU ,Maria si Isus,sau semiramida si Tamuz si multe altele,Diavolul a personificat Imaginea adevărată.FIUL SI MIREASA legat impreună Formează DUMNEZEIREA LUI,adică PREZENTA VIE a Celui NEVĂZUT printre CREATIA UMANĂ.Creatia UMANĂ este ceva Făcut DUPĂ CHIPUL Lui,Si ca Noi săl Vedem,El trebuie să se verse in timpul Nostru,printre noi,si El nu poate decât prin FIUL ( Cuvantul) si Mireasa,Trupul Cuvantului.Exact ca azi 2018,Eu personal sunt Trupul Cuvantului,eu am Cuvantul Lui Dumnezeu in MINE,eu il manifest pe El,Eu Exprim Cuvantul Lui,si El trebuie să se coboare nu in MINE,ci In CUVANTUL LUI,Si cuvântul Lui care este în mine devin,(FIȚI ATENTI POPOARE CE SCRIU EU ACUM,mai ales Catolicilor si Ortodoxilor si Celor de la Mesaj,)MIREASA CU FIUL la sânul ei,FEMEIA CU FIUL in Brate,Eu care ma cunoașteti,Sunt CHIPUL VIU a Lui Dumnezeu pe Pământ,eu sunt acel Tablou care lumea il are in casa cu MARIA ținând pe Isus In Brate.Dumnezeu să mă ierte că nu vreau să mă ridic in Slăvi,ci doar vreau ca MINTEA UMANĂ să priceapă,INCEPUTUL Lui si vor pricepe multe multe altele,doar trebuie DORINȚĂ,săl vreti săl Cunoasteti,Rămân la aceste Cuvinte,Domnul să Binecuvanteze pe toti care au luat Parte la Citire,in cazul care vedeti greseli,nu uitati am 8 clase :*.Sunt om ca si voi,important este că din săraci ce suntem,IATĂ CE BOGATI AM DEVENIT.!!Shalom Aleichem