Rolul celor 4 făpturi!

                                     
Astăzi după aproape 6000 de ani,de la căderea Omului in păcat,nimeni nu a avut onoarea asa mare ca aceasta Generatie Laodiceeană să stie asa de multe lucruri,chiar toate lucrurile care sunt in Spatele Scenei,adică in Spatele Evangheliei,Pană acum TOTI  au vb despre Ea,toti au dovedito prin Semne si minuni,prin Predicarea Cuvântului,toti Mărturiseau că ea este Adevărată,DAR NICIODATA CINE ESTE IN SPATELE SCENE,Idar azi Această Generatie Deșteaptă si plină de Cunoștință va primi de la Dumnezeu insusi un Mesaj cu lucrările care se petrec in Spatele Evangheliei(dovedind mai Clar că tot ce au spus prooroci este adevărat)cum a venit Evanghelia,cum are ea Putere?Cum a scriso Dumnezeu?Cine sunt Persoanele cu adevărat care au scriso?A fost Omul sau altcineva in spatele omului?Si multe altele care vor fi predate spre cunostința Omului,ca nu cumva la Venirea Lui la Sfârșitul acestei Generati să nu stie cine este El,cum este El si cum se prezintă El,deci omul trebuie Individual să stie despre Mântuirea lui,In această Generatie,NU VA MAI TREBUII NIMENI să invețe pe fratele său ,mama sa sau vecinul lui despre Evanghelie,căci TOTI il vor cunoaste de la mic la mare,si nu va mai fi nevoie să fie invățați,de acea in Această Generatie inainte de Venire,CUVÂNTUL Insuși va coborâ la un om,un om,un frate care va trebui să instințeze nu o Biserică,nu o trezire pe plan de o adunare minoră,ci pământul si intreaga Generatie de oameni de Venirea Lui,Cuvântul astăzi va Deveni din nou trup,dar intro altă Formă.De aceea in Fiecare Generatie Cuvântul a avut mai mult Forme,In Capitolul 1 Ioan zice La început a Fost Cuvântul si Cuvântul a fost cu Dumnezeu si Cuvantul era Dumnezeu,si mai departe scrie si Cuvântul sa făcut trup si a locuit printre noi plin de Har si Adevăr.Acum Ioan Scribul vine si ne dă Intelegerea cine a fost Acela care sa făcut trup.El vine ca scrib si ne dă ințelegerea Cine a fost acela acum 2000 de ani ce sa manifestat printre ei,doar că noi nu lam Cunoscut asa,de aceea aceasta va fi descoperit,repet,REVELAT din ceruri azi pe pământ,cine este El,cum vine El si multe multe altele!Acest Mesaj va da ințelegere chiar si celui fără minte.Acum voi scrie despre cele 4 Făpturi,de LEU,BOU,OM SI VULTUR.Aceste făpturi sunt CREAȚI ale Celui de Sus,ele si-au avut Inceputul lor,ele sunt atribute eu cred ale Celui de sus.Ele sunt pline de ochi exact cum relată si sfânta Scriptură,Ezechiel are aceasta in Vedenie.Acum când Dumnezeu are un Plan de făcut El trebuie să facă prin una din aceste Făpturi,EL este OBLIGAT,asa e Natura Lui Dumnezeiască,Făpturiile si tot ce este in CER sunt HRISTOS,toate sunt UNA,HRISTOS este Cârmuitorul Cerului la fel cum Tatăl ( ungerea)este Cârmuitorul lui Hristos,Ele sunt pline de Viață din Pricina Lui Hristos,Hristos este acela care le tine Vi.Tot ce este in Ceruri este MIREASA DOMNULUI.( Cred că cunoscători de Scriptură Inteleg)Acum când Dumnezeu Isi Incepe o Lucrare,Prima cu care Incepe este cea de LEU,dar până să inceapă cu cea de Leu,acolo trebuie să fie un Sfârșit a unui VULTUR Mare,Vulturul Mare vine pe pământ Crează Noi Atmosfere,crează totul Nou,Atunci LEUL vine pe scenă.Un Exemplu,ADAM vine pe scenă,in Eden,el a fost un VULTUR Mare,Adam nu avea nevoie de nimeni săl mai invete despre Dumnezeu,el stia Natura Lui,era in acelasi Duh cu Cel nevăzut,Adam era prezent in Duhul Veniri Domnului,Când Domnul Venea Adam prindea Venirea Live,si Adam putea sta de vb cu Dumnezeu,dar după cădere,Dumnezeu NUMAI putea Lucra cu el asa,Adam si-a pierdut natura lui Perfectă si aceea numai ii dădea oportunitatea de al mai Vedea pe Elohim.El a fost scos din Grădină,si in acel Moment Leul a intrat pe Scenă.Făptura de Leu.Acum mai exact ce sunt aceste Făpturi,ele sunt OCHII DOMNULUI,prin Ele Dumnezeu priveste pe OM,făpturiile cum am zis sunt HRISTOS,Hristos este OCHIUL DOMNULUI,Dumnezeu nu poate privi pe Om decât prin HRISTOS,Fără de Hristos ( Cuvântul)Ungerea nu poate vedea OMUL,Ungerea este Tatăl,Eternitatea,care ține Vesniciile ca să nu piară.( Eternul nu are inceput si sfârșit,Vesnicul este veacul care are inceput si Sfârșit,si Veșnicul stă prin Credință legat de Eternitate).Si acum Făptura de Leu,ii dă Sansa lui Dumnezeu să vadă pe Om,si făpturiile au in ele lucrări sau planuri care trebuie să le descopere omului,deci doar prin Descoperire poti vedea Fața Domnului,atât,doar prin Descoperire.Si Leul,Boul Omul si Vulturul au descoperiri diferite.Cum am zis că Făpturiile mai au multi ochi:Ce inseamnă?De exemplu,in Biblie scrie asa: Matei 28.19 Mergeti si Faceti Ucenici din toate Neamuriile si Botezati in Numele Tatălui al Fiului si al Sfântului Duh ( Cartea Lui Matei este Modelul Leului),acum acest Verset intră Leul cu Ochiul Lui Să invețe,aceasta este Invățătura Primară.Aceasta aduce pe Om sub Invățătură.Acum vine diavolul cu mai multe Intepretări ale Botezului,si atunci Făptura de Bou ( Modelul Evangheliei Marcu) intră pe scenă,când aceea intră,Boul inseamnă JERTFĂ,Omul primeste descoperirea să stea pe Acel Botez in Numele Tatălui si al Fiului si Al Duhului Sfânt până la moarte,Si Omul stă Literar prin Descoperire pe acel BOTEZ,el nu se schimbă de la acesta.El omul stă pe ceea ce este Scris,oameni prinsi sub această Făptură nu se schimbă de la ce este scris.Atunci Diavolul când vede că nu poate face nimic,si omul stă literar cu scriptura,ce face?Botează si el in Numele Tatălui si al fiului si al Duhului Sfânt,intră prin Cuvânt si se dă drept un propovăduitor al Cuvantului,sau mai stiu eu ce,si umanizeaza poporul prin Cuvant la natura lui Drăcească,si când aceasta se intâmplă,Făptura se schimbă,pentru a combate acea,puteti să stiti ce durere este pentru cei care nu Veghează cu Cuvântul sau ce durere a fost,si când Făptura de Om ( Evanghelia lui Luca) vine pe scenă,Prinde Descoperirea si Anume Numele Tatălui ( Domnul)Fiului (Isus)si al Duhului Sfânt ( Hristos)Deci Numele Tatălui si al Fiului si al Duhului Sfânt de sub Făptura de Bou in acea de Om  este Domnul Isus Hristos ,aici Făptura de Om prinde revelatia ca săl scoată pe diavol de pe scenă,si oameni când cred acea revelatia Proaspătă,ies din influența Diavolului,si vin sub cea dată de Domnul.Oameni ies de sub Titlul de Numele Tatălui al fiului si Duhului,si vin sub NUMELE Lui Adevărat Domnul Isus Hristos.Acum vine durerea mare,!Diavolul prinde pe oameni si sub această Făptura si ii umanizează,ii face după natura lui,si atunci Dumnezeu trebuie să isi schimbe Vederea.Si totdeauna când vederea a fost schimbată El avut de Furcă cu oameni,oameni se impotriveau vederi Lui Dumnezeu,ei nu aveau răbdare să astepte să vadă de ce Tată Fiu si Duh Sfânt devine mai târziu Domnul Isus Hristos,ei nu au stat Smeriti să astepte.Dar Dumnezeu avea timpul lui de descoperire,si dacă le*ar fi fost descoperit ei nu ar fi inteles,pentru că nu era Vremea,ACUM ESTE VREMEA,acum este TIMPUL.Oameni trebuiau să Creadă,ca apostoli,si apoi Când Duhul se cobora din Cer,acela le explica!Acum După Om vine Vulturul,cea mai mare durere pentru cei de sub Făptura de Om.(este pentru că sunt prea intelepti)Vederea se Schimbă de la Om la Vultur,că diavolul a prins pe multi de sub om si ii foloseste,Si Dumnezeu nu lasă ca Cuvântul Său să fie Folosit de Diavol ca să insele pe multi.Sunt foarte multi care merg Botează In Numele Domnului Isus Hristos,dar ei sunt prinsi de demoni,ei trăiesc o viață străină față de cum trebuie,ei au orbit,de aceea Dumneze este Obligat să descopere Păcatul si săi aducă sub Influența Lui.Acum sub Vultur,Botezul se schimbă din Domnul Isus Hristos,in a fi Botezat sub Cuvântul Descoperit.Domnul Isus Hristos care inseamnă Cuvântul Uns Descoperit,Cuvântul este Domnul,Unsul este Isus,si Descoperit Hristosul,aici Cuvântul ( Dumnezeu) se prezintă pe scenă si Botează OMUL Personal,adică ii Spală MINTEA SUFLETUL SI INIMA la o Natură NOUĂ.Deci Oameni mai pot boteza in Numele Domnului Isus Hristos,dar acela nu va mai avea nici un Efect,ei cum se bagă asa ies,BA MAI RĂI,că ei cred că sunt a Lui Hristos,dar nu stiu că sunt folositi de demoni.Dar când vi la această Făptură,aici numai trebuie să faci NIMIC,CUVANTUL UNS DESCOPERIT Face totul in tine,Sub cea de Vultur este cel mai usor,dar oameni il ingreunează,sub această Făptură nu trebuie decât să Crezi!Credința este acea care Biruiește.Acum am ințeles ce sunt Făpturiile si ce sunt Ochi.Acum acesta este Un exemplu din Cuvânt,când Făptura se schimbă Vederea a aproape Intregului Cuvânt se schimbă,dar tot pe aceasi temelie.temelia Rămâne până ce vine Vulturul care Anunță Ceva Nou.Si atunci poporul merge către ceva Nou.Deci sub Leu TATĂ FIU SI DUH SFÂNT este Ochiul cum pot Privi creștini,sub Bou vin alte Influente de afară dar Omul trebuie să stea Perfect cu aceea ce Spune LEUL,apoi Vine  Făptura de Om cu o Descoperire,Că Tată Fiu Duh Sfânt este Domnul Isus Hristos,Apoi la Final Făptura de Vultur vine cu un alt Ochi că noi trebuie să stăm sub Descoperirea Cuvântului Uns,Aici stă Botezul Adevărat,despre aceasta a vorbit ISUS HRISTOS.Sub această Făptură de Vultur,omul este ca DUMNEZEU,devine ca Dumnezeu.După ce Vulturul isi termină vederea sau Slujba,lucrarea este Luată Acasă,acolo nu va mai fi nevoie de Nimic,Totul este GATA,lucrarea a ajuns desăvârșită.Generatia care vine sub Vultur sunt Cei mai BinecuvântațiAcum sub Fiecare Făptură Dumnezeu se Prezintă Omeniri.De aceea cum am zis Este LEU,BOU Om si VULTUR,dar inainte să vină Leul pe scenă trebuie să fie un Sfârșit al unui Vultur.Prin aceste făpturii Dumnezeu  a construit Lumea si Pământul,Cerul si dimensiunile,dar doar prin Vultur a chemat PERFECTIUNEA.Totul.Prin Vulturul Hristos a chemat Domnul cerul Si Pamantul, prin Vultur se construieste totul,Temelia a acelei lucrări,apoi vine Leul suprapus,Boul,Omul,din Nou un Vultur,dar poate să fie un Vulturaș,mai mic decât acela care a asezat temelia.De exemplu ISUS HRISTOS este Vulturul cel Mare,El a asezat Temelia pe ce stă Credința,El a venit si a descoperit CE SE VA PETRECE IN CERURI!Apoi au urmat vulturasi ( Apostoli).Lucrurile stau multi mai adânci,eu vă arăt aceasta,doar să vă dați seama cam ce ar fi Făpturiile.Si este foarte Important că acestea sunt TEMELIA ințelegeri scripturi,Când cineva ajunge să ințeleagă ce sunt Făpturiile,este ca Dumnezeu,el stă in spatele scenei,si se uită la orice Cuvânt din orice Epocă,si  spune ce lucrare este,ce făptură este,ce timp a fost,el stie când ceva Proaspă vine de sus,el stie ce fel de lucrare este si ce manifestare este,Rolul Cuvântului,fără de aceasta ințelegere omul nu are decât o Religie!


Marele Ochi,Făptura de Leu

Marea Epocă care a intrat sub făptura de LEU este de la ABEL si până la MOISE,Dar Profetul Leu este MOISE,Regele Junglei.Leul este un Simbol al Regelul,al Domnului Domnilor.Leul este un animal Sălbatic,un animal al junglei.Acum când Epoca aceasta a intrat in manifestare,uitativă la Natura lor,adică a Profetiilor,cum am zis ea a inceput de la Abel pana la Moise,uitati-vă la Cain cum omoară pe fratele lui,cu piatra,o natură de Sălbatic,animalică.Aici profeti stiau că dacă isi vor deschide Gura hienele ( dracii)erau pe ei.Deci Marele Ochi deasupra Epocii Lumii Antedeluviene a fost Făptura de Leu.Dumnezeu nu putea privi decât prin această Făptură,Acum prin Ochiul de LEU Dumnezeu se uita la un Profet care profetul era sub un un Ochi de Vultur.Cum?Sub Fiecare OCHI de Făptură,acolo mai sunt ochi mai mici ( Ochi inseamnă Intelegeri)de Bou,vultur si om,dar Epoca in SINE este cea de LEU,Dumnezeu stie ce fel de manifestare este,Ochiul de făptură formează Poporul perfect ca săl Primească pe Domnul.Epoca a luat Sfârșit cu MOISE,MOISE fiind Marele LEU,a vorbit Cuvântul si acela a adus o altă Natură,cea de Bou.La această Epocă îi mai putem spune Epoca Fizici,aici sau născuti mari fizicieni,chimia nu era asa cunoscută,Fizica Domina Populatia.Epoca in sine era de asa cerință,Dumnezeu cerea lucrul acesta.Uitati-va la Abel a venit cu Sângele,el stia că aceea aduce pe om mai aproape de Dumnezeu,uitati-vă la Cain,a mers si a construit Cetăti,Uitati-vă la Noe,Arca,Piramidele Vorbesc iarăsi,toate acestea,arată că Hristos  a avut Fizicieni Lui,care au fost Profeti ce au descoperit Cuvântul,si  Diavolul cu Fizicieni lui,dar ca intotdeauna Fizica descoperită de diavol oameniilor săi au inăbușit Glasul lui Dumnezeu,dar la Sfârșit din aceea inăbușire Dumnezeu a scos biruitori.In această Epocă ea se mai numeste si Epoca PILDELOR ( Secretelor)Dumnezeu a pus in om niste secrete.Vietile lor era niste vieti Inspirate să trăiească in Armonie cu voia Lui Dumnezeu.In Această Epocă El a lucrat cu o FAMILIE.Leul este Simbolul Toamnei.Sub acest Ochi Moise a descoperit Păcatul!Aici Venirea Domnului este prin PROFET. ( Moise)


Marele Ochi,Boul

Boul-Jertfă,trudă

Marea Epoca care a intrat sub făptura de Bou este de la Moise până la Isus Hristos.Profetul la această făptură este Insusi ISus Domnul.Boul este un Simbol al jertfei,Boul este un animal de povară.Când Epoca sia Schimbat ochiul,si aceasta a făcuto Cuvântul vorbit de Moise,aici Dumnezeu are alte Pretenti,aici sia schimbat Gândul,si manifestarea in această Epocă este de a fi Devotat Cuvântului.De a sta cu Cuvântul până la Moarte,aceasta Epocă descria perfect pe Isus Hristos,Mielul de jertfă.De această când Isus a venit El a stiut sub ce Epocă a trăit si ce trebuia să facă,Isus Domnul,putea să vorbească lucruri mari si mari descoperiri,dar dacă nu era Predat Intotul Tatălui,Cuvintele Lui nu erau ascultate,si viața aceea nu ar fi onorato Dumnezeu,dar El a stiut ce trebuie să facă,de aceea El sa dat ca jertfă pentru Multi după cum zice Isaia in Profetiie lui.Epoca a luat Sfârșit cu Domnul Isus,El a fost Marele Bovin de jertfă,Dar Cuvintele Lui a adus o Altă Natură,cea de OM.Aceasta este numită si Epoca Chimiei,aici chimia domina popoarele,mari savanti chimisti sunt născuti in acest timp adică Intre Moise si Hristos.Aici poporul Lui Dumnezeu aducea Chimia Spirituală pe Pământ,pe când Diavolul avea si el lucrările lui,lucra cu duhurile,avea de multe ori compozitia perfectă,de a vb cu duhurile,dar avea si oameni care cunosteau lucrurile din spatele fizici,care au fost Pitagora,Thales,Aristotel,Platon si multi alti care uni dintre noi ii stim,dar toti acestia au  fost ridicati la Rang mare de Cunostință,acesti Mari Filozofi,puteau vedea ce este in spatele unei Creati,ei iti puteau in Termeni nu Ecleziastici să explice omeniri că există ființe in spatele nostru,duhuri...etc..Singurul Lucru dacă lar fi aplicat ei,ar fi fost niste oameni mari in Ochi lui Dumnezeu,dacă ei aplicau Mesajul lui Moise,ei si-ar fi inteles acea cunostiință,si de unde vine!Dar ar fi fost greu,că-ci ei atunci trebuiau să admită că Yahweh Dumnezeul Evreilor este adevăratul Dumnezeu,si acea pentru Greci ar fi fost o Hulă.Greci nu Credeau intr-un Dumnezeu,ei aveau multi zei la timpul lor.Plus de asta pentru ei,Omul era Zeul lor.Aici in această Epoca sa Revărsat Marea intelepciune,chiar Cuvântul FILOSOZ inseamnă Dragoste de intelepciune,si nu există două Surse din care lumea isi trage intelepciune,HRISTOS si SATANA.Acum depinde de unde iti tragi Seva!Tragi din Hristos,vei face lucrările lui Hristos,tragi din Diavol,vei fi un om Mare pe pământ,dar atunci nu vei avea drepturi la Eternitate!Cam aceasta este in mare parte Epoca Aceasta!IN Epoca aceasta este descoperirea Pildelor,tot ce a pus Dumnezeu in Prima Epocă,aici El o descoperă.In Această Epocă El a lucrat cu O Națiune.Boul este simbolul a vremi de iarna!Sub aceasta Făptura Domnul Isus a scos Păcatul afară!Aici Venirea Domnului este prin Fiul Său ( Isus)


Marele Ochi,Omul

Omul-Înțelepciune

 

Acum următoarea mare Epocă care a intrat Sub Făptura de om a fost si ea incă mai este de la HRISTOS Pănă azi,sau până la Ultimul Profet,care conform timpului trebuie să se manifeste la Neamuri,Adică pe Tărâmul Neevreilor,Poate să fie un Om din,Germania,Franta,Statele Unite,România,Bulgaria,Ungaria,sau o altă Țară,care Dumnezeu la ALES,Tineti MINTE,UNUL SINGUR,nu DOI,sau un grup,UNUL.Dumnezeu lucrează cu Unul nu cu un Grup.Si Dumnezeu a pus Numele Lui intr*un om de pe pământ ca să isi descopere Lucrările lui.Despre acel om care este un Profet,vorbeste asa:Vechiul Testament si Noul Testament,dar ca Profeti ,Isaia,Ieremia,Ezechiel si Maleahi ,Apostolul Pavel Apostolul Ioan,Domnul Isus,si Mesagerul din timpul Nostru William Branham a văzut acest profet Ridicându*se deasupra Oricărei intelegeri ( Nu uitati,nu el insusi se ridică,Ci Hristos isi proslăvește Numele Lui si El la ridicat pe acesta)Glasul acela vb de el scris si verbal este Glasul Lui Dumnezeu vorbit din cer,Acest om va primi Cuvântul in ACELASI FEL CUM Moise si Domnul Isus la primit.Manifestarea acelui profet va introduce LUMI,nu unei Biserici,unui Popor,ci LUMI MODERNE,Viața Lui Isus Hristos,Adică lumea va ajunge la Cunostință despre Dumnezeire,si toate lucrurile,Manifestarea lui este de a aduce Lumea sub Condamnare,să nu zică Lumea ,NU AM STIUT!Când va fi aceasta,Fiți Atenti,ea nu va Fi peste 1000 de ani,ea nu a fost incă implinită,ci ea trebuie in cursul acestior Ani,Lucrul este deja Hotărât Sus.Pentru că Epoca Neamurilor este pe cale de Sfârșite,uitativă la biserici,ele insele nu se mai inteleg intre ele,Pendicostalul mâncă pe Luteran,luteranul pe Catolic,catolicul pe ortodox,Martorul lui Yehova pe Baptist,este Exact cum a fost in timpul Domnului Nostru Isus,Iuda mânca pe Efraim,Efraim pe Manase,oameni se mancau intre ei,si Atunci a fost Timpul când Dumnezeu a venit pe Scenă.Nu uitati un profet venit pe scenă,este o JUDECATĂ pentru păcătos,si salvare pe Credincios!Aici toate capetele denominatiunilor vor fi aplecate,orice munte va fi aplecat ( Munte inseamnă,cei cu rang mare,Patriarhi,preoti,etc).Când acest lucru se va petrece Lumea Ecleziastică vor Confunda acel Om cu Isus Hristos,dar să stiti acela nu este ISUS HRISTOS,este un frate de la vostru,păcătos ca oricine,doar Dumnezeu la ales ca el să vestească Lumi Mântuirea,el va fi in aceasi postura ca Pavel,petru,om de nimic.Acela nu vrea să ii se acorde nimic,decât,Respectul de al numi frate!Deci Ziua Sfârșitului Făpturi de Om va fi cu Acest Profet,care se va manifesta in această Generatie.O Generatie inseamnă 40 de ani.Dar eu nu cred să mai dureze atât.Făptura de Om mai este si numit Făptura Intelepciuni,in ea sau născut multi intelepti,nici nu ar trebui să vi numesc pentru că multi ii stiti,Istoria vorbeste despre ei.Manifestarea ce o cerea Dumnezeu in această Epocă a fost,Ascultarea de Glasul Lui si Credința noastră in El,Săl Creadă omul pe Cuvânt fără să se indoiască.Aici Dumnezeu a vrut să isi facă Propria Capodoperă,să Nască niste Copii Asemenea Chipului Lui.Si El si-a făcut foarte Multe,care asteaptă acel profet cu Glasul Final,Sau Glasul invieri.!Aceasta este una dintre cele mai rele Epoci,de ce?Ea te face ințeleaptă,ea te poate ridica până in Fata Lui Dumnezeu,adică prin Cuvântul Făpturi de Om,ajungi in prezenta lui Dumnezeu,dar o mică indoire dacă vine in Inimă,te cobori in  Iad cu o dublă Viteză ,de felul cum te*ai ridicat!Sunt multi care au pățito,si chestia e că ei au mers mai departe așa,Crezând că ei sunt bine,dar la sfârșit au văzut că ei erau căzuti,acea a fost prea Târziu pentru uni.Epoca omului iți deschide MINTEA,adică te face să ințelegi Dumnezeirea Lui,Cuvântul coborât in această Epocă iti dă GLAS să poti răspunde Creatorului,doar sub Mesajul acestui Profet,poti intelege Glasul lui Dumnezeu.In Afară de această este iazul de foc.Apropo sub Fiecare Mesaj din acesti 3 Profeti,acolo a fost si o Deschidere,Mesajul lui Moise a deschis Pământul să inghită pe cei necredinciosi in Locuinta Mortilor,Mesajul Domnului Isus a deschis Iadul să inghită pe cei necredinciosi,dar Mesajul Acestui profet,va deschide Iazul cu Foc si pucioasă,aici omul necredincios va intra Direct in IAZ.Adică,eu cred acum Nu stiu,incă nu o pot vedea,Eu cred că necredința lui la si judecat.Nu stiu dacă va mai fi judecat.Aceea coborâre la confirmat ca si judecat!Această Epocă are in sine Chimia si Fizică amestecată intro Formulă Perfectă,Adică aici este Transmutat Chimia din Spatele oricărei intelegeri adusă intro formă fizică,uitativă la Bombe,Telefoane,Televizoarele si toată această Tehnologie arată că Omul a ajuns destul de destept,totusi in Marea cunoștință de tehnologie ,nu o poate Explica de unde vin toate acestea.Ei răspund că Există un Dumnezeu,Stiința il declară că există Cineva,dar nu o pot dovedi!Deci Această Epocă a Inceputo Isus Domnul si o va Sfârși tot El dar printro venire profetică,adică un om ales de El,pentru că El numai vine in trup ci in Spirit.In Epoca aceasta El a lucrat cu un Popor ales dintre națiuni!Omul este un Simbol al Primăveri!Aici Mesagerul ce urmează in aceasta Generatie va arde păcatul care la Scos Domnul Isus!Aici Venirea Domnului va fi si Prin Profet si Fiul său!


Marele Ochi,Vulturul

Vulturul-Adevărul ASCUNS!

Acum Ultima Lucrare este cea de sub Făptura de Vultur,vulturul este un Animal,dar Dacă ne uităm la natura lui,este un Animal care locuieste la Inălțimi mari.Dumnezeu la făcut de asa natură ca noi să ne inspirăm din el.Vulturul vede adevărurile ascunse.Vulturul este diferit față de celelalte,sau mai bine zis,Toate acele 3 sunt in această Făptură + Credința Vie.Uitați-vă la felul lor de hrănire, Leul,el trebuie să Vâneze,Boul trebuie să meargă la Pășune,Omul trebuie să trudească pentru existența lui,dar Vulturul stă sus la Inălțimi si Veghează si când ceva miscă jos,coboară ia prada si Urcă sus si mănâncă in Familie;vulturul nu mănâncă Hoituri,ci doar mâncare proaspătă.Cam Aceasta este Natura Vulturului,ele sunt mult mai multe,dar asa in mare lam descris,să vedem ce epocă este.Sub acest Ochi de Vultur este de la Profetul acela trimis nouă Neamuriilor care trebuie să se manifeste intru-na din aceste zile si până la venirea celor doi profeți,Moise Si ilie.Profetul om va instinta Pământul de Venirea Domnului,Si venirea Domnului va fi prin Profeti săi,si Profeti când vor veni,ei vor veni cum scrie Apocalipsa in Israel,acolo va fi Manifestarea lor,dar pe la acea vreme Israelul va fi Capul tuturor Națiunilor,Adică Israelul va conduce toate națiunile,si ca Religie si ca Stat,eu cred aceasta!Profetii in vechime au văzuto,dar ea este numai azi descoperită.Deci mai Exact,Israelul isi asează deja pozitia de a deveni capul tuturor Națiunilor,dar incă timpul nu a venit,că-ci Acel profet ce trebuie să se manifeste neamuriilor nu ia trezit,Cuvantul adus de acest profet va trezi si Poporul Israel.Si atunci la sfârșit când acesti Doi profeti vin din Eternitate in timp,ei vor veni să lovească pământul si pe toti locuitori Pământului care au cunoscut Cuvântul vorbit de acel profet al Neamuriilor ( Acel ILIE).De ce vin Doi,si nu unul,Pentru că cei doi sunt Unul,ei sunt un Model al lui Tatăl si Fiul,Ungerea si Duhul,Cuvântul si Duhul.Dumnezeu si Fiul său,Moise fiind Dumnezeu si Ilie Fiul.Toate acestea sunt Modele spre a fi intelese ce timp suntem.Dacă ar fi venit doar Moise,atunci nu ar fi fost Sfârșitul ar fi fost doar inceputul,dar pentru că vine si ilie,acesta este un Semn că S-A ISPRĂVIT!Alfa si Omega,ALfa Moise si omega Ilie.Glasul Final al Vulturului!Aici este Sfârșitul mileniului,aici Lumea va arde si toată constructia pământului va fi arsă,si păcatul de pe el.Si atunci Noi vom păsi pe cenușa celor răi,până atunci Poporul Răpit sau pus de-o parte va locui in Văzduh cu Domnul lor.(Si Când toate lucrurile se vor termina,eu cred Mirele si Mireasa ,Adică Hristos si Biserica va coborâ jos.Această este doar o previziune,Nu este Asa Vb Domnul!).Sub această Făptură El lucrează cu toate Națiunile.Vulturul este un Simbol al Verii.Aici este Manifestarea păcatului si a Neprihăniri!Aici Venirea Lui va fi Direct din Ceruri!