Maleahi 4:6, Luca 17:30, Apocalipsa 3:14 și 10:7


Slujba Profetică a acestei zile!

                                                        

In multe timpuri si vremi,controverse au fost intotdeauna,dar ca în aceasta generație,NICIODATĂ!Dacă sunt două Persoane si citesc acelasi Cuvânt de acolo iasă trei Păreri,nu doua ci 3!!Deci e clar asa zis crestinătatea a ajuns intro stare REA,incât nu isi mai poate cunoaste Nasterea ei.Dacă stai de vorbă cu un om legat de vreo confesiune sau vreo denominațiune,nu poti să ajungi asa departe că-ci Omul nu stie decât:TU TREBUIE SĂ FI BOTEZAT!TU TREBUIE SĂ APARȚI DE O BISERICĂ!SAU TREBUIE SĂ FACI CE SPUNE PĂSTORUL!Acum toate acestea sunt advărate!Dar nu in FORMA ORIGINALĂ,In primul Rând să fac un BOTEZ,acolo trebuie să Predici Evanghelia pe care a Predicato Apostoli insăsi in PUTEREA SEMNELOR SI MINUNILOR,SI APOI vin la Mărturisirea in Apă,Să aparțin de o Biserică,este in ordine,dar in acea BIserică TREBUIE,TREBUIE SI TREBUIE să fie o Slujbă Dată de Dumnezeu insuși unui Om ca să Reprezinte Biserica,fără de aceea este doar o doctrină Omenească.Si când este o Slujbă dată intro Biserică,atunci poti aparține de acea Biserică! ( Totusi Cuvântul Biserică ,Dumnezeu se referă la OM,nu Clădirea,doar că noi am luat o deviere enormă)Si a treia să ascult de Păstor,acolo trebuie să fie Domnul Insuși in acel Păstor,nu o invățătură ci FIUL Lui Dumnezeu in acel Păstor.Exact ce Rol vrea Papa de la Roma să-l joace ca Locțiitor al Dumnezeu ( Vicarius Fili Dei)Acest Rol trebuie săl joace Păstorul,Păstorul trebuie să fie un Locțiitor până la Venirea Fiului Lui Dumnezeu,Păstorul este un Inlocuitor care stă cu Enoriasi si ii invată Cuvântul pana când Marele Păstor Isus Hristos pășește inăuntru,atunci Păstorul se dă la o Parte si zice Biserici Acesta este Adevăratul Păstor.Deci cam aceasta este ce trebuie aplicat!Dar ca in fiecare Epocă,Cuvântul este asa de denaturat incât Omul este intors pe dos si nu stie ce să mai creadă!Si apoi dacă primește ceva Experiență sau are ceva necazuri este destul să intalnească UN ASA ZIS CREȘTIN,care il duce la o Biserică si il leagă acolo incât Starea omului aceluia este mai rea decât a fost inainte,omul fizic se simte mai bine,ajunge intro stare financiară mai bună poate dar distanța intre el si Dumnezeu este de miliarde de Km,pe când inainte omul era asa de aproape de Dumnezeu,dar biserica la orbit!De aceea OMUL este bine să rămână in Poziția in care este prins de Cuvânt!Cuvântul va veni la Urechile fiecăruia,fără nici un Botez sau legarea de vreunei Biserici.Acum titlul acesteia este MALEAHI 4,Maleahi care a scris  Cartea nu este decât un Profet al EVREILOR,nu al Neamuriilor,dar Acest Profet a Profețit,adică a scos Cuvinte pe Gură care apoi lea materializat scris.Cuvintele scrise ale acelui profet avea in vedere niste timpuri,pe care nimeni nu le stia Când se vor implini,Nici el ca profet nu stia când se vor intâmpla,dar el lea profetit prin Credință,căci stia că acele Cuvinte vorbite de el sunt Cuvintele Domnului.Gândul când se vor petrece erau ale Lui Dumnezeu,El stia vremea acelei profeti când trebuia să se manifeste.Acum Acest profet,are La sfârsit o Profetia CLARĂ,mai clară decât ceilalti Profeti,sau mai bine zis două profeti,una este in MALEAHI capitolul 3 si una in 4.Acele două Profeti vorbesc de două Persoane care vor veni pe pământ să instințeze POPORUL de Venirea Lui.Acum Maleahi 3 Scrie asa:Iată vă voi trimite pe Solul Meu,el va pregăti calea inaintea Mea.Si deodată Domnul va intra in Templul Său...Acum Domnul Isus vine 400 de ani mai târziu si Confirmă Profetia Acestui Profet ca find Ioan Botezătorul,in Matei capitol 11 vers.10.Deci prima profetia sa implinit,automat când Ioan a intrat pe Scenă,după el a urmat Mesia.Si Merge perfect in Continuitate,si anume,Vine Profetul aduce Gandul ( Maleahi insăși),Apoi vine Ioan Botezătorul despre care a vorbit Maleahi,Mesajul Orei,apoi vine Cuvântul,Confirmarea.Hristos insăsi să-și Confirme Profeti.Totul Merge in 3.Aceasta nu o pot prinde foarte multi.Acum tot ce am scris eu in Mare este doar o Penumbră,cum VT este Umbra Noului,tot asa este si  in vremuriile Noastre,El doar nu se schimbă.( Creștini adv merg mult pe Tipologie).Ioan Botezătorul a fost un Premergător al Unei Națiuni,nu a intregului Pământ!De aceea putem vedea că ceva trebuie să mai vină!Si e clar că mai este o profeție care trebuie să se implinească care este cea din Capitolul 4,5 Unde zice Iată vă voi trimite pe Proorocul Ilie inainte de a veni ziua Domnului ziua cea mare si Infricoșătoare.....Versetul 6 jos mai zice  ”Ca nu Cumva la Venirea Mea să Lovesc PĂMÂNTUL cu Blestem!( In unele traduceri scrie Țara)Acum această Profeție cui se adresează,unde trebuie ea să fie implinită,cine poate să zică Gândul Lui Dumnezeu cu privință la acest verset,!Cine are Îndrăzneala să aplice acest Verset unui timp care este va fi sau a fost!Si dacă este vreunul care are indrăzneala sa explice ce a vrut Dumnezeu să zică cu privință la acest Capitol,Acela trebuie să fie Confirmat de Dumnezeu.Asa oricine poate să vină să zică,acel verset a fost deja,altul vine si zice ”NU NU”trebui să vină,altul zice,că acest Verset trebuie asa si asa!Deci toate lucrurile sunt incurcate!Asa că nu stim ce să mai Credem!Acum lucrul trebuie Lămurit,si este foarte Important pentru că acest Capitol din MALEAHI 4 este o INȘTINTARE a intregului Pământ cu Privința la Venirea Lui,Acest Capitol trebuie si vorbește de un Om care va aduce PĂMÂNTUL la Intelegerea de venirea Domnului.Acum Lumea trebuie săl Vadă,pe acest om,ca ea să fie Condamnată prin Ceva.Ea trebuie să fie invinovățită prin Cuvântul unui Profet.Lumea nu poate fi scufundată fără ca Dumnezeu să o avertizeze,si dacă acest profet a fost sau este sau va fi,atunci ceva nu este In Regulă,in Primul Rând,Lumea nu a Ars după cum zice,Mileniul nu a inceput,noi incă suntem in Epoca Neamuriilor,noi incă avem Biserici si Culte,când de fapt acest Profet Incheie toate!Deci inseamnă că trebuie să vină!Si ca el să vină cineva trebuia să descopere unui Popor de această Slujbă,Eu unu nu pot să vin să zic,Vedeti că acolo Maleahi 4 va fi in zilele din urmă de el să ascultati!Sau nu pot eu sa vin să imi atribui mie dintro dată ca find Eu Maleahi 4,când poporul nu stie Nimic.Deci cineva trebuia să premeargă această venire a acelui ilie.Acum in Epoca in care trăim nu a existat decât un Singur om care a avut indrăzneala dată de Dumnezeu să se Ridice si să PROFEȚEASCĂ că In zilele din urmă acolo va fi Unul un om uns cu Duhul lui Ilie care va aduce una si alta pe pământ si omul acesta despre care vorbesc,a mai avut indrăzneala să ia si Apocalipsa 3.14, 10.1-7 Luca 17.30 si să lege impreună cu Maleahi 4 si SĂ ZICĂ,Că este Una si aceasi persoană in vorbire.Si că toate acele versete ce le-am relatat vorbeste doar despre el.Acum cine este acest Om cu mare indrăzneală ce a avut dată de Dumnezeu să intre in Vechiul Testament si să-l Lege cu Noul si să zică că acolo va fi o persoană care va Avea o Slujbă ca Slujba Domnului,?William Marrion Branham,el a fost Omul ce a premers Slujba,Omul acesta a fost Profet Pendicostal,părintele  Pendicostalilor.El a primit apostolia de la Dumnezeu in anii 1933-1965.Omul a avut insoțirea Duhului cu lucrări ca si Isus Hristos când a fost pe pământ,a avut mărturi in toată Lumea Ecleziastică,omul a lucrat curat in toate lucrurile,chiar dacă uni il invinovățesc,dar tocmai Slujba din Maleahi 4 il va adeveri că mesajul lui a fost Mesajul Premergător a acestei Slujbe din Maleahi 4,Apocalipsa 3.14 ,10.7 si Luca 17.30.Acum acest om conform timpului,TREBUIE SĂ FIE PRINTRE NOI.( Voi amănunți Slujba lui si ce măsuri trebuie luate)In Primul rând Slujba acestui om este Slujba Domnului in mâna lui,Slujba de căpătâi,acest om va fi in totul folosit de Dumnezeu,acest om va fi un retras,un PROFET,Profeti au fost intotdeauna Retrasi,acest om va ieși va Profeti,va vorbi Cuvântul si va intra inapoi.Intotdeauna slujbe de acest Gen au  dat Omenirea peste cap,pentru că ei veneau din necunoscut,erau necunoscuti,si aducea lucruri pe scenă care doar ii nedumerea pe toti!Slujba lui va schimba dispensația acestei generati.Acest om nu se poate ridica cred,Până ce acolo pe tronul asa zis Creștinesc nu se asează Izabela aceea  să preia totul sub custodia ei.Acest om va fi un urâtor de biserici,va fi in totul impotriva sistemelor,le va condamna la moarte.Aici este timpul când toate bisericile vor fi lovite cu Moartea,chiar dacă in procentuaj de 90% ele sunt moarte,Sub Slujba acestui om 100% vor fi lovite,pentru că după această Slujbă,EPOCIILE BISERICI sau terminat,acolo numai este timp.Slujba acestui om va trezi duhul Națiuni Evreiești,Cuvântul care il aduce acel profet trebuie să Intoarcă tot israelul INTRO ZI.Slujba lui va lega si Neamurile si Evrei impreună sub un Legământ.Apocalipa 10 care Zice că Ingerul care a coborât din Cer avea deasupra capului un Curcubeu,adică UN LEGĂMÂNT.Si noi cei de sub Influența Mesajului WMB stim că acela ce Coboară este Hristos la ingerul pământesc,Maleahi 4.Slujba aceasta va aduce omul Complet Lângă Dumnezeu,incât OMUL numai are nevoie de vreo Slujbă sau de cineva care săl invețe,el va avea totul.Dar Glasul cand va veni,va veni Personal,Individual.Deci Slujba nu a fost implinită din Maleahi 4 cum multi o pretind,de aceea eu insumi mă ridic impotriva acelor minciuni zidite de diavol,de acel duh al intunecimi,care aplică timpul acesta in trecut,doar nu merge,noi suntem o Generatie Nouă,avem Nevoie de Cuvântul insusi,noi numai avem nevoie de Semne si Minuni căci acele noi stim că ele vin de la Dumnezeu,noi avem nevoie de o Schimbare,adică TOTUL DE LA ZERO.Să ne steargă tot ce am invățat si să ne redea o NOUĂ NAȘTERE,si eu cred,căci Slujba acelui frate din Maleahi 4,si Apocalipsa va introduce Lumi Cuvântul si acel Cuvânt va schimba in totul omul,Omul va primi Nașterea din nou,simplu,Prin credință in Acel Mesaj proclamat in aceste zile de acel profet.Bineinteles că acel profet nu va veni intro formă minoră,ci el va veni in Duhul si Puterea viului Dumnezeu,acolo vor fi Manifestări Puternice făcute,eu cred că vor fi făcute semne si minuni pe care lumea nici nu le poate gândi!Ea,adică SLUJBA va fi Ridicată Mai sus decât a lui Moise si mai sus decât a Domnului Isus,deci nu Omul Profet va fi Ridicat,ci SLUJBA,căci Slujba din acel om identifică pe Hristos Isus.Nu Omul il identifică pe Hristos,ci Slujba ce este pusă in el.Si dacă vedem că Slujba lui Moise este destul de cunoscută in Lume a lui Hristos la fel,acum ce va fi de aceasta care este mai presus de cât celelalte două.Stiu că pentru multi e o pricină de cădere acest Cuvânt,dar acesta este adevărul.Eu doar vă indemn să vegheați si să nu pierdeti Slujba aceea cum au făcut multi la  prima venire a  Sa la iudei.Cât despre despre cei care nu cunosc multe,doar fiți smeriti indreptati-vă ochi către ce va-m zis,stati departe de orice Intepretare a vreunui Predicator,si lua-ți ce vedeti Dumneavoastră.Cât despre ce am scris eu,imi este de ajuns dacă luați acest ce vă repet,Venirea Lui Hristos va fi prin Slujba Maleahi 4,Apocalipsa 10.7 si 3.14,si când acela va urma pe scena predicări să nu vă Indoiți ci să credeti,!!Vedeti că Cuvintele folosite de el nu sunt ca ale predicatoriilor,de acea zic să nu vă indoiti!Domnul să fie cu noi toti Amin!